Nye choktal: Antallet af asylansøgere og familiesammenføringer eksploderer

Regeringen har lempet den stramme udlændingepolitik, som blev ført under VKO-flertallet.

 

Nu begynder virkningerne for alvor at vise sig.

 

Fra en række forskellige lande strømmer asylansøgere til Danmark. Og samtidig er antallet af familiesammenføringer eksploderet.

 

Det er lempelserne i reglerne for familiesammenføring, der nu er slået igennem.

 

Under VKO blev der i 2011 givet tilladelse til 2.902 familiesammenføringer. Men nu er der alene i årets første 11 måneder givet 4.748 tilladelser. Det fremgår af helt nye tal for Udlændingestyrelsen.

 

Antallet for 2013 vil formentlig passerede de 5.000, når december måned bliver regnet med.

 

Udviklingen skyldes flere ting:

 

Afskaffelsen af VKO’s pointsystem, hvor der blev stillet krav til enten uddannelse eller arbejde for at blive familiesammenført.

 

Lempelse af kravene til danskkundskaber.

 

Lempelse af kravet til økonomisk sikkerhed, der er halveret fra 100.000 kroner til 50.000 kroner.

 

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Antallet af asylansøgere fordobles i forhold til 2011

Også regeringens lempelser i asylpolitikken, der har gjort det attraktivt at søge asyl i Danmark, er for alvor ved at slå igennem.

 

Således modtog Danmark i de første 11 måneder af 2013 sidste år 6.980 asylansøgere mod 3.806 under VKO i 2011.

 

Når antallet af asylansøgere i december måned bliver regnet med, vil antallet af asylansøgere i 2013 uden tvivl være fordoblet i forhold til 2011.

 

Af en eller anden grund har det gennem de sidste mange år især været i efterårs- og vintermånederne, asylansøgere har søgt mod Danmark, men tager man det gennemsnitlige antal asylansøgere per måned i året første 11 måneder, ligger det på omkring 650.

 

Det betyder at Danmark formentlig vil modtage minimum 7.600 asylansøgere i 2013, når december bliver regnet med.

 

Rekordstort antal har fået asyl

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

Når vi ser på antallet af dem, der ikke bare har søgt men også fået asyl, så er det tal ligeledes steget stærkt. Alene i perioden 1. januar – 30. november sidste år blev der givet asyl til 3.248 personer mod i alt 2.480 i hele 2012.

 

For de første 11 måneder af 2013 er der også her tale om en kraftig stigning på næsten præcis 1.000 i forhold til 2011, hvor der blev givet 2.249 opholdstilladelser.

 

Sådan påvirkede regeringens lempelser asyltilstrømningen

Noget af det første, den nuværende regeringen foretog sig efter sin magtovertagelse, var at lempe VKO’s stramme asylpolitik.

 

Starthjælpen blev afskaffet og erstattet af kontanthjælp. Loftet over kontanthjælpen, der havde til formål få flere indvandrere og efterkommere i arbejde, blev fjernet.

 

Børnechecken blev gjort tilgængelig fra dag ét i modsætning til under VKO, hvor flygtninge skulle have opholdt sig i Danmark i to år for at optjene retten til den fulde børne- og ungdomsydelse, som børnechecken nu officielt hedder.

 

Disse lempelser rygtedes hurtigt ude i verden, hvor man blandt andet kunne læse om dem på arabisksprogede internetsider i det øjeblik, lovforslagene blev fremsat med sikkerhed for at blive vedtaget.

Læs også
Ny debat eksploderer: Asylansøgere kan lyve, som det passer dem, uden at blive straffet

 

Af samme grund eksploderede antallet af asylansøgere fra 3.806 i 2011 under VKO’s sidste år til 6.184 i 2012.

 

Her kommer asylansøgerne fra

Det voksende antal asylansøgere kommer fra Syrien, Somalia, Serbien, Rusland, Nigeria og det er statsløse palæstinensere.

 

Holder man Syrien, der er krigszone, uden for, så udgør somaliske flygtning i dag den største gruppe, der søger asyl i Danmark i modsætning til i 2011, hvor somalierne udgjorde den femte største gruppe.

 

I 2011 søgte i alt 113 somaliere asyl i Danmark. Det antal steg året efter til 919 i 2012 og ligger i de første 11 måneder i 2013 på 924. En stigning på 717 procent i forhold til VKO’s sidste år. Læg så der til 115 somaliske familiesammenføringer fra 2012 og frem til 30. november 2013

 

I 2011 søgte 192 serbere asyl i Danmark. Det antal steg året efter til 559 i 2012 og ligger i de første 11 måneder i 2013 på 455. For 2012 er der tale om stigning 191 procent i forhold til VKO’s sidste år. Der foreligger ikke tal for serbiske familiesammenføringer i hverken 2012 eller 2013.

 

Læs også
Asylansøger anholdt for voldtægt af 16-årig pige – antallet af asylansøgere dømt for voldtægt er steget markant gennem de sidste fem år

I 2011 søgte 300 russere om asyl i Danmark. Det antal steg i 2012 til 525 og ligger i de første 11 måneder af 2013 nu helt oppe på 902. En stigning på 200 procent i forhold til VKO’s sidste år. Læg så der til 115 russiske familiesammenføringer fra 2012 og frem til 30. november 2013.

 

I 2011 søgte 44 nigerianere om asyl i Danmark. Det antal steg i 2012 til 118 og ligger de første 11 måneder af 2013 på 125. En stigning på 184 procent i forhold til VKO’s sidste år. Der heller ikke tal for eventuelle nigerianske familiesammenføringer i hverken 2012 eller 2013.

 

I 2011 søgte 123 statsløse om asyl i Danmark. Det antal steg i 2012 til 200 og ligger i de første 11 måneder af 2013 på hele 390. Der er med enkelte undtagelser fortrinsvis tale om palæstinensere, som her repræsentere en stigning på 217 procent i forhold til VKO’s sidste år. Der foreligger heller ikke her noget om familiesammenføringer.

 

Som et kuriosum skal det lige med her, at asylansøgerne fra Tunesien repræsenterer den absolut største procentvise stigning på intet mindre end 2566 procent. Således søgte blot tre tunesere i 2011 om asyl i Danmark. Det antal steg i 2012 til 68 og ligger i de første 11 måneder af 2013 på 80.

 

Det er ikke krigen, der er forklaringen

Ingen af de lande, der her er udvalgte, udgør krigszoner og de pludselige stigninger på flere hundrede procent fra det ene år til det andet af asylansøgere fra disse lande kan kun forklares ved, at det fra det ene år til det andet pludselig er blevet lukrativt at søge om asyl i Danmark.

 

Uanset hvad regeringen så end hårdnakket hævder.

Læs også
Seks kvinder blev myrdet af asylansøgere, der aldrig burde have været i landet
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…