Ny måling viser, at chokerende mange, der bor i Storbritannien, har sympati for Islamisk Stat

Demonstration i Haag i Holland, hvor Islamisk Stats flag ses / You Tube

En britisk undersøgelse af graden af støtte til Islamisk Stat i Syrien og Irak viser fuldkommen rystende tal.

 

Den ny undersøgelse, som den britiske avis The Times har omtalt, viser bl.a., at en ud af syv unge mellem 18 og 34 år, bosiddende i Storbritannien, nærer en eller anden grad af sympati for Islamisk Stat.

 

Støtte eller det modsatte er udtrykt på en skala fra 1 til 10.

 

Alt op til og med 5 betyder fra klar afstandtagen til indifferens.

 

Mellem 6 og 10 er der med andre ord tale om varierende grader af støtte.

 

Omfattende støtte i London

I London er det en ud af ti, der støtter Islamisk Stat i en eller anden grad. Her er der vel at mærke tale om alle borgere i London og ikke kun de unge.

 

Det er i øvrigt allerede chokerende i sig selv, at det først og fremmest er blandt de unge, at støtten til Islamisk Stat er størst.

 

Det vil sige, at efterkommere og børn af efterkommere, 2. og 3. generation i Storbritannien, i højere grad end deres forældre og bedsteforældre sympatiserer med det uhyggelige fænomen, som IS er.

 

Højt antal unge muslimer og mange med radikale holdninger

Det fortæller også, at andelen af muslimer i de yngre aldersgrupper er langt større end blandt de ældre. Det er ganske logisk, idet de etniske briter som andre europæere har en høj gennemsnitsalder, hvorimod muslimer i Europa typisk er yngre og alene af den grund får flere børn.

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Uhyggen stopper ikke her. I London bor der ca. 12 millioner mennesker. Omtrent én million af disse har muslimsk baggrund.

 

Det betyder, at der blandt muslimer i London kan være så mange som 80 procent, der udtrykker en grad af støtte til IS. Det er i hvert fald svært at forestille sig, at ikke-muslimer i nogen nævneværdig grad skulle udtrykke sympati for denne modbydelige islamiske terrororganisation.

 

Samme tendens i Frankrig

De rystende tal bekræfter tendensen fra en fransk undersøgelse, der er et par måneder gammel.

 

I den gav 16 procent af den franske befolkning støtte til IS i et eller andet omfang. Det gjaldt for 27 procent af de unge mellem 18 og 24 år.

 

Tallene, der, som man kan se, er endnu værre end dem for Storbritannien, gør, at man måske skal sætte antallet af muslimer i Frankrig så højt som ti millioner.

 

I Frankrig er det forbudt at registrere befolkningen efter religiøst tilhørsforhold, men en undersøgelse som den nævnte giver en kraftig indikation af en udvikling, der for længst er løbet løbsk.

Læs også
”De kalder os hvide svin”

 

Tilbage til Storbritannien og til de ”forskere”, der skal forestille at forklare os, hvad der er på færde. Der findes åbenbart ikke den afsindighed, som de kan finde på at divertere den undrende offentlighed med.

 

Politisk korrekte bortforklaringer

Jonathan Githens-Mazer, docent i arabiske og islamiske studier ved universitetet i Exeter, forklarer således, at den stærke støtte til IS skyldes, at mange ikke-muslimer i Storbritannien føler sig fremmedgjorte og desillusionerede og vil protestere over den britiske udenrigspolitik.

 

At unge mennesker er overrepræsenterede, beror ifølge denne forsker på, at de unge er særligt skeptiske over for den politiske elite.

 

Keine Hexerei, nur Behendigkeit, fristes man til at sige. Mage til nonsens skal man lede længe efter, men åbenbart ikke alligevel, idet en anden såkaldt forsker, sociolog Marat Shterin, simpelthen ikke mener, at de unge ved, hvad de svarer på, og derfor har mange etniske briter meddelt, at de støtter IS.

 

Der synes ikke at være nogen ende på eliternes vilje til at bortforklare det helt indlysende, som er, at masseindvandringen til Europa har været en udsøgt katastrofe, som kun vil blive forværret, så længe denne indvandring fortsætter.

 

Læs også
Han blev ansat som sikkerhedsvagt i supermarked – så sprang han ud som frådende islamist

Den foreløbige kulmination er fænomenet Islamisk Stat og en i Europa efter alt at dømme voldsom muslimsk opbakning til disse mordere. Hvad bliver det næste?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…