Han vandt over SKAT – men endte alligevel som taber

Ejeren af Stensballegaard Golf, grev Henrik Ahlefeldt-Laurvig, følger sig dybt uretfærdigt behandlet i en sag, han har vundet over SKAT ved to retsinstanser, men hvor han skal betale sagsomkostningerne.

 

Sagsomkostningerne bør dækkes, når man vinder en sag

– Det er som David mod Goliat og ikke et retssamfund værdigt, siger Henrik Ahlefeldt-Laurvig, der vil have loven  lavet om, så private og firmaer ligestilles med hensyn til at få sagsomkostninger dækket.

 

– Sådan var det tidligere, men loven blev ændret for nogle år siden, så det nu kun er private, der får deres omkostninger dækket. Ikke firmaer. Det er dybt uretfærdigt, mener greven.

 

Sagens baggrund

Sagen startede i 2006, da den eksklusive golfklub, der ligger på godset Stensballegaards jorder uden for Horsens, blev etableret blandt andet ved hjælp af B-aktier.

 

En sådan aktieudstedelse er normalt momsfri, men Skat vurderede, at aktie-køberne udelukkende investerede for at få lov til at spille på banen, og derfor skulle der betales 25 pct. moms af aktierne, mente Skat og rejste sagen i Landsskatteretten.

 

Her vandt golfklubben, men SKST ankede sagen til Vestre Landsret. Også her vandt golfklubben, og Skat opgav at anke igen.

 

Men selvom Stensballegaard Golf altså vandt over SKAT ved to retsinstanser, er det golfklubben, der hænger på sagsomkostninger på omkring 800.000 kroner, og det er ejeren af golfklubben harm over.

 

– Ganske vist har vi fået tilkendt 125.000 kroner til dækning af omkostningerne, men resten hænger vi selv på. Vi er blevet konfronteret med argumentet om, at vi jo kan trække omkostningerne fra i skat, men det kan man jo kun, hvis man har overskud, og det har vi ikke.

 

– Forløbet er ikke et retssamfund værdigt, og jeg vil nu arbejde for, at loven bliver lavet om med tilbagevirkende kraft, siger Henrik Ahlefeldt-Laurvig.

 

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

V og K overvejer at ændre loven

Både Venstres og De konservatives skatteordførere har givet udtryk for, at det var en fejl, at reglen blev afskaffet for selskaber.

 

– Det var ikke gennemtænkt nok, og vi må genoprette retfærdigheden, siger den konservative Brian Mikkelsen.

 

Også den radikale skatteminister Morten Østergaard har givet udtryk for, at han forstår det urimelige i sagen.

 

– Det er da godt, politikerne fortryder, og derfor vil det kun være fair, hvis de ændrer loven med tilbagevirkende kraft, siger Henrik Ahlefeldt-Laurvig.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…