Forskellen mellem at have ret og få ret!

Privat

Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Jensen Advokatfirma, besvarer spørgsmål om lov og ret. Har du et spørgsmål, du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected] Udvalgte spørgsmål vil i anonymiseret form blive besvaret her i avisen.

 

 

Spørgsmål:

Vi købte et hus i sommeren 2013, og sælger oplyser i købsaftalen, at han har fået ret i en syns- og skønssag, og fejlene er udbedret. Der er nedskrevet i aftalen, hvilke fejl, det drejer sig om.

 

Men efterfølgende har vi fået en kopi af denne rapport, og der er også givet ret i fejl vedr. trægulv i et værelse. Hertil er der blevet skønnet, at reparation af dette gulv vil koste ca. 20.000 – kr, og dette beløb er sammen med andre blevet udbetalt til vores sælger. Det viser sig, at vores sælger ikke har fået repareret gulvet til den pris – men kun til et beløb på ca. 10.000 kr.

 

Imidlertid er der stadig megen knirken og knagen i gulvet, og vi mener derfor, men en gulveksperts udsagn, at gulvet ikke er blevet repareret. Ved henvendelse til sælger om fremsendelse af faktura/regning på den påståede reparationen, får vi det svar, at denne syns- og skønssag ikke vedrører os, og altså heller ikke reparationen og en evt. dokumentation af den.

 

Vi har talt med den ejendomsmægler, der formidlede salget, og han udtaler, at sælger har en dårlig sag. Har vi noget retskrav overfor sælger m.h. til at få den dokumentation og kan vi kræve, at sælger betaler for en reparation, som vores gulvekspert har givet tilbud på vil koste ca. 6.000,- kr?

 

 

Svar:

Jeg vil vurdere, at I har et krav mod sælger, hvis sælger ikke kan dokumentere at fejlene er udbedret som lovet. I vil derfor kunne kræve, at sælger betaler for udbedring.

 

Imidlertid vil I, når sælger afviser at betale, være nødt til at føre en retssag mod sælger, for at kunne få erstatningen udbetalt. Da prisen for at udbedre fejlen er ca. 6.000 kr., vil det aldrig kunne svare sig at starte en retssag op, da jeres omkostninger ved retssagen vil overstige det I kan vinde.

 

Så selv om I juridisk set har krav på erstatning, så vil min anbefaling i det konkrete tilfælde være ikke at gøre mere i forhold til sælger, medmindre I kan finde en mindelig løsning.

 

Læs også
Iraker er anklaget for grov svindel med asyl og førtidspension – den har kostet danske skatteydere knap 1 million kroner

Problemet er helt konkret, at der er forskel på at have ret rent juridisk og så det rent praktisk at få ret. Som sagsøger skal I selv betale for at få domstolenes ord for, at I har ret – og det koster.

 

Når sagsgenstanden er under 50.000 kr., så føres sagen som hovedregel som en såkaldt ”småsag”. Det betyder, at retten har en udvidet vejledningspligt, og der ikke er krav om, at der skal deltage advokater. Det betyder samtidig, at jeres retshjælpsforsikring kun dækker jeres advokatomkostninger i forbindelse med selve hovedforhandlingen i retten. Advokatomkostningerne under forberedelsen af sagen er ikke dækket.

 

Dertil kommer, at retshjælpsforsikringen har en selvrisiko på 10 % af de af forsikringen betalte omkostninger, dog minimum 2.500 kr.

 

Vinder I sagen, vil I få dækket jeres advokatomkostninger, men kun i henhold til de af retten fastsatte takster. Disse takster dækker stort set aldrig alle omkostninger, hvorfor der under alle omstændigheder vil være en egenbetaling for jer. Da sagsgenstanden er så lille som den er, så vil det rent økonomisk desværre ikke kunne svare sig for jer at få ret,, heller ikke hvis I vinder sagen 100 %, medmindre I vælger at føre sagen selv uden brug af advokat.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…