Forældrekøb: Hvordan fungerer det med skatten, hvis vi vil sælge?

Foto: Colourbox

Spørgsmål:

 

Kære brevkasse

 

Jeg købte for nogle år siden en ejerlejlighed som forældrekøb til min datter. Kort fortalt ønskede hun at læse på universitetet i København, men er nu ophørt med studierne af flere årsager og overvejer at flytte sammen med sin kæreste andetsteds.

 

Hvorom alting er – lejligheden må være steget en del i pris i perioden, hvis man sammenligner med salgene i de omkringliggende ejerforeninger. Spørgsmålet er nu, hvordan jeg skal håndtere det forestående salg af ejerlejligheden rent skattemæssigt?

 

Jeg overvejer at kontakte SKAT for at få et bindende svar, men har svært ved at gennemskue reglerne på området, samt hvad jeg helt konkret skal spørge ind til for at kunne få en fair løsning med hensyn til beskatning.

 

Jeg bor alene i en villa på Midtsjælland og kunne eventuelt leje lejligheden ud, men vil som udgangspunkt helst af med den, da jeg er pensionist og derfor ikke har energi til så meget.

 

Med venlig hilsen

Jørgen

 

Svar:

 

Kære Jørgen

 

Tak for dit spørgsmål og den interessante problemstilling, som jeg vil behandle ud fra de ting, du skriver.

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

 

Jeg antager, at du ikke selv har boet i lejligheden, hvorfor der er tale om fuld beskatning af fortjenesten ved salget ifølge ejendomsavancebeskatningsloven. Der eksisterer dog flere lovlige muligheder for at disponere sagen anderledes, som jeg vil gennemgå herunder.

 

Før gennemgangen skal jeg dog understrege, at det vil være en rigtig god idé at indhente et bindende svar fra SKAT, før du vælger at anvende en af de angivne metoder. Det kan vise sig at være en billig form for skatterådgivning, da SKAT er bundet af svaret i modsætning til, hvis man f.eks. rådfører sig med en revisor.

 

Hvis resultatet er ugunstigt, er det altid muligt at stille et nyt spørgsmål eller afprøve deres svar ved Landsskatteretten (du kontakter i så fald Skatteankestyrelsen).

 

Men nu til mulighederne. Det burde som udgangspunkt være muligt at flytte ind i lejligheden i en kortere periode for at opnå et senere hen skattefrit boligsalg. Hvis du ønsker at gøre dette, kan du altid spørge SKAT om et bindende svar og angive, at lejligheden eksempelvis vil fungere som bopæl og folkeregisteradresse igennem tre måneder.

 

Hvis SKAT ikke mener, at dette er i tråd med gældende lovgivning, kan det i stedet være en idé at sælge lejligheden til din datter – mens hun bor i den. Det er muligt at sælge lejligheden til hende for en pris, der ligger 15 % under vurderingen. Skatten vil i så fald blive mindre for dig, og din datter vil kunne sælge lejligheden videre uden at skulle betale skat af handlen.

 

Du skal være velkommen til at kontakte os angående sagen senere i forløbet.

Læs også
Skattemoral og den fortsatte skandale om SKAT

 

Med venlig hilsen

Lars Aamann

Advokat

Aagaard Lund ApS

 

Det er muligt at indhente praktiske tips for borgere, som ønsker at påklage sager om skatteemner, ved at besøge Aagaard Lund ApS’ nyhedsside: http://alskat.dk/bindende-svar-hos-skat/

 

Aagaard Lund besvarer spørgsmål fra læserne om SKAT og skatteklager. Har du et spørgsmål, kan dette sendes med fulde adresseoplysninger på [email protected]. Udvalgte spørgsmål vil blive besvaret i avisen (skriv hvis du vil være anonym).

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…