Tidligere departementschef Søren Skafte: Embedsmændene er i krise

Søren Skafte

KOMMENTAR: Embedsmændene i centraladministrationen udsættes i øjeblikket for heftig kritik – mindst på højde med kritikken af SR-regeringen, og det siger ikke så lidt.

 

Det er desværre ikke så overraskende, at embedsmændene står svagt.

 

Når centrale embedsmænd – presset af en ny regerings krav om hurtige resultater – giver fanden i hensynene til lovlighed, faglighed, sandhedspligt og partipolitisk neutralitet og får lov at kræve fokusering og effektivisering af hele systemet, skal det gå galt.

 

En syg kultur

Når det rundt om på Slotsholmen erfares, at på allerhøjeste niveau helliger målet midlet, tager andre også ved lære – især i de ministerier, hvor der ikke er et kvalificeret modspil fra erfarne ministre.

 

Den ene sag efter den anden oprulles i pressen.

 

Sager hvor embedsmænd ikke lever op til deres forpligtelser over for den til enhver tid siddende regering og Folketinget. Hvor ikke kun ministre, men også Folketinget og offentligheden enten ikke informeres eller fyldes med løgn.

 

I hele styrelser udvikles en syg kultur, hvor man må spørge om det virkelig er gængs praksis, at man truer borgere med at sende rockere, hvis ikke man ordner sit mellemværende med Skat?

 

Sårbare topembedsmænd

Alle topembedsmænd står lige nu i en sårbar situation – regering, Folketing og offentligheden har tydeligvis fået nok. Hvis der indtil nu er rullet hoveder, vil vi i den kommende tid kunne blive vidne til et sandt blodbad, hvis der ikke gøres noget.

 

Det bemærkelsesværdige er, at mange embedsmænd – i kommuner, regioner og stat – ikke har indvendinger mod, at sagerne får konsekvenser for de implicerede topembedsmænd. Det typiske DJØF-medlem har over for familien og vennerne ikke særlig stor lyst til at skulle stå på mål for embedsmænd i lønramme 40 og derover, der fylder Folketinget, Ombudsmanden og offentligheden med løgn og latin.

 

Læs også
Berlingske er i frit fald, både når det gælder kvalitet og læsere – nu forsøger man sig med et angreb på Den Korte Avis

Bo Smith, Pia Gjellerup  og forslag endnu en kommission

DJØF, embedsmændenes fagforening, har foreløbig taget initiativ til at nedsætte et udvalg.

 

Okay, men hvorfor føler jeg, at Bo Smith, der påførte skatteborgerne i København et tab på 200 mio. kroner i forbindelse med Hafnia Holdnings konkurs, ikke er den rigtige til at vurdere, om der er behov for nye eller supplerende normer eller andre initiativer for at sikre et velfungerende embedsværk i Danmark?

 

Senest har DJØF sendt deres tidligere medarbejder Pia Gjellerup i byen. Socialdemokraten Gjellerup er leder for noget så eksotisk som Center for Offentlig Innovation, og hun belærer de valgte politikere om, at de nu må samle sig om en grundlæggende forandring af udviklingen af arbejdet i offentligheden og i Folketinget, så der kommer mere fokus på det politiske indhold og den holdningsmæssige debat – og mindre på enkeltsager, politisk sagsbehandling og personjagt.

 

Hendes andet innovative forslag er, at vi ”i mangel af velbelyste og grundigt gennemtænkte forslag, som vi bare kan tage ned fra hylden – giver os tid til at skabe og belyse sådanne forslag. Lad os finde fuldblodshestene i flokken af det, der nu blot fremtræder som kæpheste”. Der skal med andre ord nedsættes endnu en Kommission, der skal ”bruge mange og saglige kræfter og den fornødne tid på at undersøge forslag med hver deres sæt af fortrin og ulemper”.

 

Til DJØF’s ”innovative” forslag fristes man til at spørge: Hvorfor ikke bare følge anbefalingerne fra de tidligere nedsatte Kommissioner? Hvorfor ikke igen respektere hensynene til lovlighed, faglighed, sandhedspligt og partipolitisk neutralitet?

 

Søren Skafte har gennem årene selv været højt placeret embedsmand

Læs også
Det store Tyskland er i dyb politisk krise – Danmark må drage konsekvensen af denne nye situation

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…