Den socialdemokratiske ordfører glæder sig over øget indvandring

Gennem de sidste fem år er antallet af indbyggere i Danmark steget med 115.784 personer, men af dem er kun de 15.750 af dansk oprindelse.

 

Udviklingen bliver endnu mere alarmerende af, at den danske del af befolkningen det sidste år har vist en direkte tilbagegang.

 

Således faldt antallet af indfødte danskere med 789 personer i perioden 1. januar 2013 til 1. januar 2014 samtidig med, at antallet af udlændinge i samme periode steg med 25.396 personer, skriver Jyllands-Posten.

 

Tallene fremgår af et svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen.

 

Måske endnu flere udlændinge

Antallet af udlændinge fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem ikke-vestlige og vestlige udlændinge, men der kan være flere udlændinge, end tallene antyder.

 

Ifølge Jyllands-Posten defineres en person med dansk oprindelse som en person, hvor mindst en af forældrene både er dansk statsborger og født i Danmark. Det betyder i realiteten, at tredje generations indvandrere nu figurerer i statistikkerne som personer med dansk oprindelse.

 

Set i det lys er den danske urbefolkning endnu mindre, end det fremgår af tallene.

 

Ifølge Danmarks Statistik var der per 1. januar 2014 i alt 5.627.235 i Danmark. Af dem var de 476.059 indvandrere og de 150.011 efterkommere. Tallene dækker både indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og indvandrere og efterkommere fra vestlige lande.

 

Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør ifølge Danmarks Statistik 64,6 procent af samtlige indvandrere og efterkommere.

 

Bør føre til stramninger i udlændingepolitikken

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, understreger, at udviklingen bør føre til stramninger i udlændingepolitikken og ikke mindst, når det drejer sig om indvandring fra ikke-vestlige lande.

 

”Hvis vi ikke får rettet op på det, får det katastrofale følger for vores muligheder for at holde sammen på vores land,” siger Martin Henriksen til Jyllands-Posten.

 

Han understreger i den forbindelse, at han også gerne ser en begrænsning af indvandringen fra Østeuropa.

 

Socialdemokratiet: en positiv udvikling

Hos socialdemokraterne mener partiets integrationsordfører, Mette Reissmann, ikke, at der er behov for stramninger i udlændingepolitikken.

 

”Vi har i forvejen en af de mest restriktive indvandringspolitikker i Europa,” siger hun til Jyllands-Posten og gælder sig over, at befolkningstilvæksten blandt indvandrere og efterkommere stiger.

 

“Det handler om, at vi skal have integrationen til at fungere. Dem, der kommer hertil skal i arbejde og uddannelse,” sagde Mette Reissmann til NEWS her til morgen.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

”Det er aldrig godt for en befolkning med et faldende befolkningstal,” siger Socialdemokratiets integrationsordfører, Mette Reissmann, til Jyllands-Posten.

 

Det er Martin Henriksen totalt uenig i.

 

”Jeg ved ikke, hvad det er for en naturlov, der siger, at befolkningstallet altid skal gå frem. Hvis det falder, må man hellere tilpasse systemerne end sige, at der er brug for indvandring,” siger han til Jyllands-Posten.

 

Vil koste 2,1 milliarder kroner årligt

Tallene fra Økonomi- og Indenrigsministerier fremkalder bekymrede miner hos forskningsleder Torben Tranæs fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

 

Han anbefaler politikerne at øge integrationsindsatsen, da den nuværende udvikling med stadigt flere indvandrere vil blive forstærket i fremtiden.

 

Læs også
Ved dette valg står Danmark over for to store kriser: ændringen af befolkningen og klimakrisen – men kun den sidste omtales

”Derfor er det afgørende, at indvandrere udefra hurtigst muligt kommer i arbejde, og at efterkommere effektivt uddannes og integreres,” siger han til Jyllands-Posten.

 

Rockwool Fondens Forskningsenhed har tidligere lavet beregninger, der viser, at 5.000 ekstra uintegrerede indvandrere fra ikke-vestlige lande vil koste 2,1 milliarder kroner årligt.

 

Ligeledes har Forskningsenheden tidligere beregnet, at indvandrere fra ikke-vestlige lande i år vil koste det danske samfund 16,6 milliarder kroner.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…