De borgerlige kører deres tungeste valgkanon i stilling

Collage

Tre borgerlige partiledere har offentliggjort et fælles udspil om landbruget. Det drejer sig om Venstres Lars Løkke Rasmussen, Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl og Det Konservative Folkepartis Søren Pape Poulsen.

 

Den borgerlige landbrugspakke rummer 16 konkrete initiativer til at gøre det nemmere og billigere at drive landbrugs- og fødevarevirksomhed i Danmark.

 

Dermed kører de borgerlige deres tungeste valgkanon i stilling, når det gælder den økonomiske politik: Blå blok skal vinde på at være bedst til at skabe vækst og arbejdspladser.

 

Glem nationalretten – det handler om arbejdspladser

De tre borgerlige partiledere fremhæver specielt, at de vil af med særregler, som pålægger danske landmænd ekstra byrder i forhold til andre landmænd i EU:

 

”Alt for ofte hæmmer vi væksten ved at stille hårdere krav til danske virksomheder, end de gør i resten af EU. Det går ud over væksten, og det går ud over danske arbejdspladser.” (Jyllands-Posten)

 

Løkke, Thulesen og Pape slår på, at dansk enegang med særlig strenge miljøkrav har skabt ubalance mellem hensynet til miljøet og hensynet til arbejdspladser. Det skal der nu rettes op på.

 

Deres perspektiv er, at landbrugssektoren har et potentiale til at øge eksporten med op mod 50 mia. kr. og skabe op mod 25.000 arbejdspladser i løbet af de næste fem år.

 

De sætter dette i kontrast til en rød fødevareminister (Dan Jørgensen), der fortaber sig i udnævnelse af nationalretter og nye regler for lystfiskeri.

 

Gødning og svinehold

De tre borgerlige partiledere vil have mere lempelige regler for gødning, der giver danske landmænd lige vilkår i EU. Det skal kombineres med bedre målinger, der viser, hvor der kan være grund at tage særlige hensyn til miljøet.

 

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

Dermed vil man give mulighed for øget landbrugsproduktion og bedre kvalitet i produkterne. Sådan at man kommer ud af den ejendommelige situation, at dansk korn er for dårligt til brødbagning og ølbrygning – så man må importere korn til disse formål.

 

Samtidig lægger udspillet op til at forbedre konkurrencevilkårene for danske svineproducenter. De skal have lov til at have lige så mange dyr pr. hektar som i resten af EU.

 

I stedet for de særligt store byrder fra regulering og kontrol, der tynger danske landmænd, skal man lægge mere vægt på rådgivning. Og så skal sagsbehandlingstiderne på miljøgodkendelser bringes ned.

 

Vækst og danske interesser i EU

Den overordnede politiske pointe i disse forslag bliver formuleret således:

 

”I en tid, da dansk konkurrenceevne er udfordret, hvor danske arbejdspladser flytter ud af landet, og hvor væksten slæber sig af sted, har vi en forpligtelse til at tage de erhverv alvorligt, hvor der er et uforløst potentiale, der kan skabe ny vækst og nye arbejdspladser.” (Jyllands-Posten)

 

Den blå landbrugspakke har samtidig et andet, underforstået budskab, der også kan appellere til en del vælgere:

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

 

Danmark skal ikke lade sig styre af ønsket om at være duksedreng i EU. Man må have bedre blik for, hvad der konkret gavner det danske samfund. Det er en problemstilling, der for eksempel også er meget aktuel på energi- og klimaområdet.

 

Den røde finanslov

De tre borgerlige partiledere sætter deres udspil op mod den finanslov, som regeringen netop har aftalt med SF og Enhedslisten.

 

De påpeger, at denne finanslov ikke rummer nogen initiativer, der kan styrke vækst og arbejdspladser i de private virksomheder. Man bruger alt krudtet på at øge den offentlige sektor.

 

Dermed følger den blå landbrugspakke op på Folketingets spørgetime med statsministeren sidste tirsdag.

 

Her blev Lars Løkke ved med at afkræve Helle Thorning et svar på, hvor finansloven styrkede vækst og arbejdspladser i de private virksomheder. Men han fik ikke noget svar.

 

Læs også
Danmark går til valg i en stemning af mistillid til politikerne og utilfredshed med demokratiet – det stiller enorme krav til blå bloks valgkamp

Nye dårlige tal for væksten

På fredag kan denne politiske debat få ny næring. Her offentliggør Danmarks Statistik nye tal for væksten i årets tredje kvartal.

 

Der er en vis usikkerhed i økonomernes vurdering af, hvordan tallet konkret vil falde ud. Men der er stor enighed om det overordnede billede: Tallene vil ikke være glad læsning. Formentlig bliver der tale om en vækst tæt på 0 procent. Altså stilstand.

 

Den fremdrift i Europas økonomi, som man troede på for et års tid siden, er indtil videre udeblevet. Og med så grå en situation på europæisk plan er der heller ikke træk i dansk økonomi.

 

For regeringen er det stærkt bekymrende, at man næppe får en væsentlig forbedring at se, inden Danmark går til valg. Manglende vækst og beskæftigelse i de private virksomheder er et tema, der kan koste ganske mange vælgere på midten.

 

Den borgerlige opposition vil gøre alt for at sætte regeringen under maksimalt pres på dette afgørende punkt. Det fælles udspil om landbruget er et led i dette.

 

Den tungeste blå valgkanon i den økonomiske politik er ved at være på plads.

Læs også
De Radikale angriber Socialdemokratiets udlændingepolitik og sender Mette F. i krise
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…