Tre medarbejdere stod frem og kritiserede, at der var kriminalitet og forfølgelse af psykisk syge – nu er de blevet fyret

Flere ansatte på det socialpsykiatriske bosted Center Ringbo i Bagsværd tog i foråret bladet fra munden og kritiserede ledelsen for dårligt arbejdsmiljø og dårlige forhold for de psykisk syge beboere.

 

Nu oplever de, at de blevet straffet for at have udtalt sig.

 

Ringbo er et botilbud til voksne med psykiske funktionsnedsættelser med plads til 135 beboere, hørende under Københavns Kommune.

 

I foråret blev bostedet omtalt i flere medier, fordi det kom frem, at der åbenlyst blev solgt og misbrugt stoffer på bostedet med ledelsens vidende og manglende handling.

 

Det har blandt andet vist sig, at ledelsen i en mail opfordrer personalet til ikke at hjælpe beboerne med at anmelde ulovligheder. Det er også kommet frem, at der er foregået vold, grov kriminalitet, afpresning og tyveri blandt beboerne. (TV2 Nyhederne)

 

De historier kom frem, fordi en række modige ansatte ønskede at råbe Ringbos ledelse op. De følte ikke, at denne havde handlet på deres forudgående interne kritik.

 

Må ikke kritisere

Nu har flere af de medarbejdere, der offentligt udtalte kritik af Ringbos ledelse, mistet deres arbejde. Den Korte Avis har talt med tre tidligere medarbejdere.

 

En af dem er Bjarne Nielsen, der var arbejdsmiljørepræsentant. Han havde flere gange påpeget kritisable forhold overfor ledelsen.

 

”Jeg har gang på gang dokumenteret og problematiseret forhold omkring beboerne overfor ledelsen, men der skete ikke noget. Det er dybt krænkende og fagligt uforsvarligt, det, der er foregået. Der er ikke noget, som kan undskylde ledelsens manglende handling,” siger han til Den Korte Avis.

 

For Bjarne Nielsen og flere andre har det været svært at gå på arbejde og acceptere forholdene.

Læs også
Tyske borgerlige har fået nok af Angela Merkel – opsigtsvækkende kritik

 

”Det, der har været mest forfærdeligt, det har været at gå og kigge på uden at kunne hjælpe beboerne, fordi ledelsen ikke bakker op. Vi har set på, at beboere er blevet forulempet, krænket og bestjålet, uden at vi har kunnet hjælpe dem. Og ledelsen har ikke sat en stopper for det,” forklarer han.

 

Men de tidligere medarbejdere oplevede ikke, at der blev lyttet og handlet på deres faglige kritik. Deres erfaring har i stedet været, at deres henvendelser er blevet besvaret med intimiderende og manipulerende adfærd fra ledelsen – for eksempel i form af samtaler, hvor de ansatte oplevede, at de skulle rette ind.

 

”Ledelsen bedriver Management by Fear og bruger tjenstlige samtaler og afskedigelser for at sætte eksempler for det øvrige personale, således at kritisable forhold fejes under gulvtæppet. Det har ikke fået nogen konsekvenser for ledelsen, til trods for at de ifølge statsadvokaten helt klart har brudt loven. Det er helt uforståeligt for os, ikke mindst set i lyset af, at de bruger beskidte kneb og tilfældige årsager til fyringer og tjenstlige samtaler. Forholdene på Ringbo er så grelle og ikke fuldt belyst, hvilket er til stor skade for nogle af de svageste borgere i Danmark,” siger Bjarne Nielsen, der er blevet fratrådt sin stilling på Ringbo.

 

Også Charlotte Roles oplever, at hun er blevet presset til at fratræde, fordi hun har udtalt sig kritisk.

 

”De [lederne] var ikke glade for at høre min kritik af fejl og mangler. Så de brugte en konkret sag imod mig, og jeg kunne enten vælge at blive bortvist eller underskrive en fratrædelsessag,” siger Charlotte Roles til Den Korte Avis.

 

Vidste det var usandt

Læs også
To ansatte i SuperBrugsen løb resolut efter røvere og fangede dem – ”det kan bare ikke være rigtigt, at de skal have lov til det”

Shukri Ali var tillidsmand for SOSU-assistenterne på Ringbo. Hun oplevede et dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med splid og stor personaleudskiftning.

 

”Der foregår nogle ting derude, som ikke skulle foregå. Folk tror ikke på os. Det er så grotesk, så man tror at det er løgn. Lederne dækker over hinanden, og det føles korrupt,” forklarer hun overfor Den Korte Avis.

 

Shukri Ali har som tillidsmand hørt på kolleger, der ikke har turdet kritisere ledelsen højlydt af frygt for at miste deres arbejde. Heller ikke selvom det handler om ulovligheder og kriminalitet. Hun har oplevet, at ledelsen har beskyldt de ansatte for usandheder og rygter.

 

”Som tillidsrepræsentant har jeg haft viden om flere af de beskyldninger, som mine fratrådte kollegaer er blevet udsat for. Jeg ved, at disse beskyldninger har ofte været usande, har været rygter,” forklarer hun.

 

Shukri Ali er nu også blevet fyret fra Ringbo.

 

”Ledelsen har i den grad begået ulovligheder. Men det er budbringerne, der skydes ned. Man tager ikke fat på selve problemet med ledelsen,” slutter Shukri Ali.

 

Læs også
Her er et ubehageligt spørgsmål, du kan stille kommunalpolitikerne op til valget

Centerchefen på Ringbo, Jørgen Marthedal, har tidligere sagt til Den Korte Avis, at han ikke kan genkende de ansattes påstande.

 

Københavns Kommune har fremrykket planerne om at lukke bostedet og beboerne flyttes ud i tre nye institutioner. Udflytningen er imidlertid blevet forsinket og er lige nu planlagt til at ske i løbet af 2016. (TV2)

 

Den 23. september skal ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV) og sundhedsminister Nick Hækkerup (S) i åbent samråd om narkohandel på bosteder som for eksempel Ringbo og på psykiatriske afdelinger som for eksempel Sct. Hans Hospital.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…