Ulykken hedder Schengen

Alt sejler i Københavns Lufthavn. Danmark slår rekord i antallet af illegale flygtninge, som kommer til Danmark via andre Schengen-lande i EU.

 

Politiet har ligefrem helt opgivet at tjekke visse fly, der kommer fra Sydeuropa. Årsagen er, at Schengen-reglerne i princippet ikke tillader egentlig paskontrol, men kun kriminalitets-tjek af indrejsende. Politiets ressourcer er naturligvis tilpasset dette regelsæt. Ulykken hedder kort fortalt Schengen.

 

I Sydeuropa er der ligefrem opstået en lukrativ industri, hvor bagmænd på samlebånd sælger flybilletter til illegale flygtninge med manglende personlige papirer. Disse bagmænd udnytter groft de åbne grænser inden for Schengen-området.

 

Der er naturligvis tale om en helt uacceptabel udvikling, og justitsministeren må forklare, hvorfor politiet ikke har de nødvendige ressourcer til at dæmme op for de åbenlyse ulovligheder.

 

Regeringen fjernede grænsekontrollen

 

Herudover må Danmark tage sagen op i EU-regi, således at Schengen-samarbejdets regler og de åbne grænser bliver underkastet en nøje granskning. For justitsminister Morten Bødskov vil som automatreaktion formodentlig svare, at politiet slet ikke må gøre mere, end de gør, fordi vi ellers kommer på kollisionskurs med Schengen-reglerne.

 

Og dét har vi jo prøvet før. I sommeren 2011 blev Danmark udsat for en nærmest hysterisk hetz, fordi Dansk Folkeparti sammen med den daværende VK-regering ville have toldere til at varetage en kontrol ved landets grænser – for at dæmme op for den omfattende grænseoverskridende kriminalitet med alt fra narkosmuglere over østeuropæiske tyvebander til professionelle menneskesmuglere.

 

Men som alle ved, afskaffede den nuværende regering grænsekontrollen som en af sine første embedsgerninger. Men problemerne ulmer stadig. Nu er der måske mindre fokus på landegrænserne, men så meget desto større fokus på lufthavnen, der er hullet som en si, og hvorfra i hundredvis af asylsøgere uhindret kan strømme ind som følge af de åbne grænser.

 

Nu kommer Rumænien og Bulgarien også ind

 

Regeringen må derfor træde i karakter og kræve ændringer af Schengen-samarbejdet i EU. Problemet bliver ikke mindre, når også korruptionsplagede lande som Rumænien og Bulgarien bliver fuldgyldige medlemmer af Schengen-samarbejdet næste år.

 

Læs også
Ny minister er rasende: Italien kan ikke være Europas flygtningelejr

Ikke alene vil deres egne borgere i endnu større omfang end hidtil komme strømmende til landet – på grund af deres nærhed til blandt andet Tyrkiet, vil de komme til at fungere som brohoveder for illegal indvandring. Schengen-området bliver nemlig nabo til Tyrkiet.

 

Schengen skal ændres, ellers må vi gå ud

 

Det er nu, der skal råbes op. Det er nu, at benarbejdet skal gøres, fordi vi skal sammensætte et nyt Europa-Parlament i maj. Som regel er EU mere ”lydhør” over for medlemslandenes krav, når et valg står lige for døren.

 

Men skulle det vise sig, at EU slår sig i tøjret og ikke vil høre tale om en revision af reglerne for Schengen-samarbejdet, så bør Danmark melde sig helt ud og på linje med Storbritannien indføre egentlig indrejsekontrol ved samtlige grænseovergange. Vi har ganske enkelt ikke noget andet valg.

 

Pia Kjærsgaard, MF, værdiordfører, Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…