Tyveriet fra Frederiksborg Slotskirke

Fredag den 20. oktober 1944 begik tre gymnasieelever formentlig et tyveri fra Frederiksborg Slotskirke i Hillerød!

 

Den ene af de unge mennesker viste stor interesse for at fotografere i slotskirken og en kirketjener blev optaget af, at forklare og hjælpe den ivrige amatørfotograf i underste stokværk. Samtidig kravlede en af kammeraterne op på et par stole og ved hjælp af en pind fik han løftet Rigsmarskal Hermann Görings våbenskjold ned fra væggen i galleriet.

 

Storkors af Dannebrogsordenen med bryststjerne i diamanter

Generalfeltmarskal Hermann Wilhelm Göring (1893 – 1946) havde den 25. juli 1938 fået tildelt ”Storkors af Dannebrogordenen med bryststjerne i diamanter”.

 

Han havde i sommeren 1938 igen været på besøg i Danmark og havde bl.a. været med sin motorjagt Carin II i Helsingør, Ebeltoft, Fredericia og Sønderborg.

 

Den danske gesandt kammerherre Herluf Zahle i Berlin var med til, at overtale den radikale udenrigsminister Peter Munch og Kong Chr. X til at tildele Göring storkorset.

 

Hermann Göring fik Storkorset overrakt den 6. august 1938 af kammerherre Zahle. Selve overrækkelsen foregik under ret private former. Zahle måtte vente i Görings sommerbolig Carinhall i Schorfheide nord for Berlin, fordi generalfeltmarskallen lå på gulvet iført lederhosen travlt optaget af en af sine modelbaner.

 

Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

I Frederiksborg Slotskirke kan man se våbenskjolde for riddere af de to kongelige danske ridderordener. Ikke alle riddere har fået fremstillet et våbenskjold og enkelte våbenskjolde er nedtaget.

 

Skal man tro på gymnasieeleverne blev skjoldet bøjet sammen og smuglet ud af slotskirken gemt under en jakke.

 

Slotsforvalteren meddelte ”Amalienborg” den 20. oktober 1944, at skjoldet er forsvundet. Han informerer samme dag Dommeren i Hillerød, der tørt svarer, at en nærmere undersøgelse må afvente, at tyskerne løslader Det danske Politi.

 

Læs også
Drabet på Clemmensen og historien om Søren Kam

For ikke at skabe for meget uønsket opmærksom tager slotsforvalteren et skjold fra en trappe og hænger det på den tomme plads i galleriet.

 

Historier om våbenskjoldet

Selvfølgelig har der været interesse for det manglende våbenskjold. Hermann Göring blev dømt til døden den 30. september 1946 og to uger efter blev han frataget storkorset.

 

Så under alle omstændigheder ville skjoldet være nedtaget senest den 15. oktober 1946, hvor han skulle være henrettet. En dengang 19-årig amerikansk soldat har fortalt, at han smuglede en giftampul ind i cellen til den tidligere rigsmarskal, få timer før denne skulle være hentet til galgen.

 

I en artikel i Berlingske Tidende den 9. juni 1945 fortæller tre unavngivne unge gymnasieelever, at det var dem der fjernede skjoldet, tog det med til København, hvor de gemte det i en udgravning ud for villaen på Frederiksberg Allé 41.

 

Gennem årene har det været flere andre versioner om, hvad der skete med skjoldet.

 

F.eks. Det blev bare fjernet af en ansat og smidt i slotssøen. Eller ukendte fjernede det og gemte det på loftet i Lynge Kirke.

Læs også
Er Højbjergmordet opklaret?

 

Det forlyder også, at en navngiven jurastuderende fik støbt det ind i fundamentet til det nuværende Frederiksberg Rådhus. Andre mener bestemt, at de har set det hænge på væggen hos en samler.

 

Hvor er skjoldet i dag?

Kan historien, som de tre unge gymnasieelever fortalte, være rigtig?

 

Det er korrekt, at skjoldet forsvandt i efterårsferien 1944. Medierne havde ikke fortalt præcist, hvornår i oktober 1944 skjoldet forsvandt.

 

Det er korrekt, at der netop i efteråret 1944 blev gravet i gaden ud for Frederiksberg Allé 41. En kommunal bunker af den aflange type med plads til 50 personer, var ved at blive støbt.

 

Det øverste del af bunkeren blev fjernet for mange år siden og den nederste del er blevet fyldt med sand. I dag er der P-pladser på stedet, der ligger præcis ud for den kommende Metro Station ”Frederiksberg Allé” på hjørnet af Platanvej.

 

Læs også
Da nazisternes ”Blodhund” huserede i Danmark

Blev skjoldet evt. fundet inden bunkeren blev færdigstøbt i 1944? Skal Metroselskabet senere grave få meter uden for den nuværende arbejdsplads? Kan man stole på beretningen, som de tre unge fortalte i sommeren 1945 efter, at de var kommet tilbage fra Sverige?

 

www.Storkors.Kriminalsager.DK

 

 

Det Nationalhistoriske Museum har til huse på Frederiksborg Slot i Hillerød. Våbenskjoldene riddere af Elefantordenen og Storkors af Dannebrogordenen hænger i slotskirken.

 

 

Marts 1938. Hitler og Göring lader sig hylde på balkonen i Wilhelmstraße efter, at Østrig er blevet indlemmet i Tyskland.

 

 

Hermann Göring havde flere modelbaner af mærket Märklin. Hans gæster blev ofte indbudt til, at se hans store anlæg, hvor der også var flere specialfremstillede lokomotiver og vogne.

 

 

Generalfeltmarskal og præsident for Den tyske Rigsdag Hermann Wilhelm Görings udkast til våbenskjoldet. Tilsyneladende findes der ikke fotos af selve våbenskjoldet.

 

Hermann Göring besøgte Danmark flere gange og mange husker historierne om hans begejstring for det danske wienerbrød.

 

 

Villaen på Frederiksberg Allé 41 tilhørte under besættelsen filmproducenten John Olsen. Han startede filmselskabet Saga og byggede biografen af samme navn på Vesterbrogade. I forbindelse med anlæg af den nye Metro City ring blev villaen revet ned. (Foto fra 1934: Frederiksberg Stadsarkiv).

 

Hjørnet af Platanvej og Frederiksberg Alle 41. Med rødt er markeret placeringen af det bunkeranlæg, hvor våbenskjoldet skulle være skjult i oktober 1944. (Dragør Luftfoto, maj 2013).

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…