Røverier og vold lukker Apoteksudsalget og NETTO i indvandrerghetto

Millioner af kroner ruller i en lind strøm til Københavnske forstæder med mange almennyttige boliger. Store boligområder får ´kvarters løft´, ikke mindst med henblik på at tiltrække ressourcestærke borgere med fast arbejde. Målet er at dæmme op for ghettoiseringen, i en langt sej træk.

 

Advedøre Stationsby

´Avedøre Stationsby´, i udkanten af Storkøbenhavn er sådan et sted. Desværre ser det nu ud til, at boligområdets gode udvikling er i fare for at stoppe.

 

Her er der i løbet af de sidste mange år gjort en stor indsats for at få området til at fungere. Det var her den første beboerrådgiver gjorde et stort arbejde for at få indvandrerne integrerede. Viceværte og pedeller har sørget for at fjerne alle spor af hærværk, så snart noget var blevet ødelagt. Der er lavet klubber og kolonihaver. og Mange er glade for området.

 

Men alligevel går det galt.

 

Røverier får butikkerne til at lukke

Flere af områdets butikker har været udsat for et stigende antal indbrud og tyveri. Sidst i november var der et væbnet røveri. Det er især Apoteksudsalget og en NETTO-butik som har været ramt. Begge butikker drejer nu nøglen om.

 

Ifølge apoteker Steffen B. A. de Teilman Hald er situationen meget alvorlig og stærkt bekymrende. Det er med den begrundelse, at Sundhedsstyrelsen har godkendt lukningen af Apoteksudsalget i Avedøre Stationsby.

 

”Det er intet mindre end en rigtig kedelig beslutning, og en beslutning, jeg har det dårligt med at træffe. Men den er nødvendig. Mine medarbejdere tør ikke være her og jeg tør ikke sende dem på arbejde.” (Hvidovre Avis)

 

Ja, man må sige, at det er en kedelig beslutning.

 

Hvor er myndighederne?

Hvis man vil tiltrække ´ressourcestærke´ borgere, så går det altså ikke at lukke de lokale dagligvarebutikker.

Læs også
Han ligner en almindelig kunde på vej ind i Rema 1000 – men lige om lidt trækker han en kniv

 

Det er naturligvis en meget alvorlig situation, især for de involverede butiksansatte.

 

Men hvis området hjemsøges af tyvebander, i en sådan grad at butikker må lukke pga. de ansattes sikkerhed, så er det vel på høje tid at myndighederne griber ind og sikrer forholdene?

 

Borgmester i Hvidovre Kommune Helle Adelborg (S) er helt enig:

 

”Usikkerhed og væbnede røverier hører på ingen måde til dagens orden i vores by.”

 

Helle Adelaborg fremhæver, at der tidligere har været alvorlige problemer i bydelen, men at de er blevet løst ved et samarbejde mellem kommunen, politiet, boligselskabet og de erhvervsdrivende. Borgmesteren har derfor taget initiativ til at intensivere samarbejdet med Vestsjællands Politi, bedre sent end aldrig!

 

Borgerne er utrygge

Læs også
Video: Talte dansk med accent, da han truede ekspedient med kniv – slap afsted med et noget usædvanligt udbytte

Flere beboere i Avedøre Stationsby giver udtryk for at området er inde i en dårlig udvikling.

 

Der er bøller på spil. Det er unge, fortrinsvis med anden etnisk baggrund som gør området utrygt. De fræser for eksempel rundt på tohjulede køretøjer, i høj fart og med en meget aggressiv attitude.

 

For nylig morede man sig med at køre ind i et stort facadeparti af glas, midt på butiksstrøget.  Ifølge de skadeslidte, Avedøre Boligkontor, blev der talt om, ”at det var et uheld”.

 

Flere af de unge mænd som var til stede på ´gerningsstedet´ havde hætterne slået op og de forsvandt alle hurtigt efter episoden.

 

Overvågning

En beboer fortæller, at det føles ulideligt, at man er nød til at anskaffe mere og mere sikkerhed for at kunne leve et helt almindeligt liv. I ´Store Hus’, hvor både Apoteksudsalget og NETTO har adresse, er der opsat massiv overvågning, af stort set al aktivitet i og omkring ejendommen.

 

Overvågningen har naturligvis været en succes. Ejendommen fremstår i dag ryddelig og velholdt. Og hvis beboerne får et gok i nødden, vil overfaldsmanden let kunne genkendes via overvågningen.

Læs også
Video: Vred indvandrer truer – min datter bliver snart dommer, hun kommer efter dig

 

Desværre er dét en ringe trøst for de omkring 600 beboerne hvis ´butiksstrøget´, dvs. ejendommens underste etage, skal til at henstå med skodder for facaderne, fordi de lukkede butikker i mellemtiden har fået smadret alle ruderne.

 

Antallet af bøller vokser overalt

En folkeskole i Odense tæt på indvandrerghettoen Vollsmose har netop ansat et privat vagtværn til at holde bøller ude. Dem og mange andre er i dag en del af samfundet – vi hænger så at sige på dem.

 

Men måske man skulle begynde at tænke over, at der er grænser for, hvor mange bøller et samfund kan rumme, før det lider alvorlig overlast.  Alle samfund har sin bærme, naturligvis. Men det er uomtvisteligt, at alt imens overvågning bliver mere og mere nødvendigt, bliver der flere og flere af dem, der ofte bliver oplevet som ´fremmede´.

 

Kurven skal knækkes. Og det bliver den kun, hvis vi bliver bedre til at håndtere de store problemer, vi står med, og samtidigt undlader at lade nye ´problemer´ komme til Danmark efter eget forgodtbefindende!

 

I Avedøre Stationsby har man sikret sig i hoved og røv, men det er tilsyneladende slet ikke nok. Man må sige det giver stof til eftertanke!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…