Pinligt: Justitsminister Morten Bødskov afslører uvidenhed om asylsituationen

Det er ikke noget nyt, at regeringsmedlemmer og ordførere for regeringspartierne forsøger at bilde befolkningen ind, at regeringen ikke har lempet på asylpolitikken, men at det stærkt stigende antal asylansøgere tværtimod skyldes borgerkrigen i Syrien.

 

Det er her tale om den form for politisk argumentation, der især er kendetegnet ved, at den befinder sig i en helt anden verden end virkelighedens.

 

Men den form for argumentation gælder ikke, når en minister er kaldt i samråd i et folketingsudvalg.

 

Her skal der facts på bordet, og under et samråd i Folketingets Retsudvalg den 28. november mente justitsminister Morten Bødskov åbenbart, at det var kendsgerninger, han fremlagde, da han belærte Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, om, at det stigende antal asylansøgere ikke skyldes lempelser i asylpolitikken, men borgerkrigen i Syrien.

 

Flere syrere søgte asyl i 2010 end i 2012

En minister må som bekendt ikke lyve for Folketinget, så Morten Bødskov kan kun have demonstreret sin uvidenhed om forholdene inden for det vigtige område, han har ansvaret for. Nemlig asylpolitikken.

 

Fakta er, at antallet af asylansøgere både med og uden syrere er steget markant, siden den nuværende regering tiltrådte den 3. oktober 2011, ligesom syriske asylansøgere heller ikke er et nyt fænomen.

 

Tværtimod modtog Danmark under VKO i 2010 i alt 832 asylansøgere fra Syrien.

 

Det er flere end i 2012, hvor 822 syrere søgte asyl i Danmark, og allerede dengang lød det fra ministre og regeringspartier, at det var borgerkrigen i Syrien, der var skyld i den eksplosive tilstrømning af asylansøgere i på trods af, at kom færre syrere end i 2010.

 

Et regnestykke til hjælp for Morten Bødskov

Da landet ikke kan være tjent med en justitsminister, der selvfølgelig uforvarende kommer til at misinformere Folketingets Retsudvalg om årsagerne til det boom af asylansøgere, der under denne regering er begyndt at strømme til Danmark, har Den Korte Avis lavet et illustrativt regnestykke, der viser, hvordan asylsituationen ville have set ud, hvis der ikke var borgerkrig i Syrien.

 

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Og altså heller ingen syriske asylansøgere, så dem har vi trukket ud af året 2011 under VKO, året 2012 under den nuværende regering og endelig 2013 frem til 31. oktober

 

Minus årets 429 syriske asylansøgere lå antallet af asylansøgere i Danmark i 2011 på 3.397 personer.

 

Minus årets 822 syriske asylansøgere lå antallet af asylansøgere i Danmark i 2012 på 5.362 personer.

 

Minus 1.337 syrere lå antallet af asylansøgere i Danmark i år i årets første ti måneder frem til 31. oktober på 4.977.

 

Erfaringsmæssigt topper antallet af asylansøgere i årets sidste måneder. Således søgte i alt 1.297 personer asyl i november og december sidste år.

 

Den tendens vil som minimum med sikkerhed holde i år, og holder andelen af syriske asylansøgere sig ligeledes på omkring en femtedel af det samlede antal, vil der i året sidste to måneder komme omkring 260 asylansøgere fra Syrien.

 

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

Ud fra disse kalkulationer, og med den usikkerhed, der er forbundet med dem, vil det samlede antal asylansøgere minus syrere i år nå op på omkring 6.024.

 

Tallene taler for sig selv

Uanset hvad landets justitsminister tror, og uanset hvad regeringsmedlemmer og ordførere fra regeringspartierne render rundt og påstår, så skyldes det således ikke borgerkrigen i Syrien, at antallet af asylansøgere er eksploderet, efter at den nuværende regering tiltrådte i oktober 2011.

 

Tallene taler for sig selv. Fraregnet antallet af syrere søgte som i alt 3.397 personer asyl i Danmark i 2011. Det antal steg på blot år med små 2000 til i alt 5.362 i 2012 og vil formentlig i år igen stige til lidt over 6.000 i år, når man fraregner syriske asylansøgere.

 

I totale tal inklusive syriske asylansøgere søgte 3.806 personer asyl i Danmark i 2011. Det antal steg i 2012 til 6.184 og vil formentlig i år nå op på et sted mellem 7.500 og 8.000.

 

Syrien er eneste krigshærgede land

Med i billedet hører, at Syrien er det eneste krigshærgede land, Danmark moldtager asylansøgere fra.

 

Læs også
Ny debat eksploderer: Asylansøgere kan lyve, som det passer dem, uden at blive straffet

Hvad angår Afghanistan viser det stærkt faldende antal asylansøgninger, at landet bliver mere og mere stabilt. Da asylansøgere fra Afghanistan toppede, lå antallet på 1.512. Det var i 2010, og antallet har lige siden været faldene til 577 i 2012 og lå på 351 asylansøgninger per 31.oktober i år.

 

Somaliere og russere

Blandt de øvrige landes statsborgere, der søger asyl, har især somalierne og russerne fået et godt øje til Danmark.

 

Det startede beskedent i 2006, hvor 68 somaliere og 61 russere søgte asyl. Lige siden er antallet eksploderet. Således søgte 919 somaliere og 525 russere asyl i 2012.

 

Hvad angår russere vil antallet også stige kraftigt i år. Per 31. oktober havde 798 russere søgt asyl, hvilket på nuværende tidspunkt 273 flere end i hele 2012, medens det for somaliernes vedkommende drejer sig om 839 asylansøgninger per 31.oktober i år.

 

Alene asylansøgere fra disse to lande overgår således i stort antal asylansøgerne fra Syrien.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…