”Morten Bødskov skal stå til ansvar for ministeransvarlighedsloven”

ft.dk

Mandagens drama i Folketinget, hvor Enhedslisten tvang Morten Bødskov (S) til at gå af som justitsminister, kan nu få et endnu mere dramatisk efterspil.

 

Dansk Folkeparti mener, at det bør få retlige konsekvenser for Morten Bødskov, at han som justitsminister har løjet for Folketinget i sagen retsudvalgets aflyste besøg i Christiania.

 

”Vi vil bede den nye justitsminister om at undersøge mulighederne for at gøre Bødskov ansvarlig i henhold til ministeransvarlighedsloven,” sagde Dansk Folkepartis retsordfører og gruppeformand, Peter Skaarup, i går aftes til Den Korte Avis, og begrundede:

 

”Som minister har han jo løjet for Folketinget, og det er strafbart.”

 

Kan give op til to års fængsel

Ifølge lov af 15. april 1964 om ministres ansvarlighed kan en minister straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil to år, såfremt han ”giver Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under Folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for Tingets bedømmelse af sagen.”

 

Det er dog ikke så ligetil en sag at få slæbt en minister for retten.

 

For det første er det enten en regering eller et flertal i Folketinget, der afgør, hvorvidt der skal rejses en Rigsretssag.

 

For det andet er det ikke en almindelig domstol, en minister eventuelt skal dømme ved, men en rigsret.

 

Nedsættes, når der er behov for det

I modsætning til en almindelig domstol nedsættes Rigsretten kun, når der er behov for det. Altså når enten en regering eller et folketingsflertal beslutter sig for at føre en sag.

 

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

Rigsretten kan bestå af 15 højesteretsdommere plus et tilsvarende antal politisk valgte rigsretsmedlemmer, som Folketinget udpeger.

 

De medlemmer, som Folketinget udpeger, må ikke samtidig være medlem af Folketinget. De er med for at sikre, at den politiske sagkundskab også tæller med i sager mod ministre.

 

Kun fem rigsretssager

Siden Rigsretten blev indført med grundloven i 1849, har der kun været ført fem sager, og af dem har der kun været afsagt domme i de to.

 

Første gang var tilbage i 1910, hvor daværende indenrigsminister Sigurd Berg blev idømt en bøde for at have forsømt tilsynet med Den Sjællandske Bondestands Sparekasse. Sagen er mest kendt som Alberti-sagen, hvor tidligere justitsminister Peter Adler Alberti i 1910 blev idømt otte års tugthus for underslæb og bedrageri mod sparekassen for 15 millioner kroner.

 

Senere blev tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen i juni 1995 idømt fire måneders betinger fængsel for sin rolle i den såkaldte Tamil-sag, hvor han havde administreret i strid med udlændingeloven i sager om familiesammenføring.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…