De politiske partier er blevet strømlinede og topstyrede salgsorganisationer

Vi lever her i Danmark i et folkestyre, javel, men der har ikke desto mindre udviklet sig et betænkeligt demokratisk underskud i forholdet mellem vælgerne og de valgte. Således er en tiltagende politikerlede en farlig sygdom for et folkestyre, hvis det skal holde sig levende og intakt.

 

Fra brede folkelige bevægelser til topstyrede og strømlinede salgsorganisationer

 

Årsagen til folkestyrets noget vaklende sundhedstilstand skal uden tvivl ses i, at politik har udviklet sig til i meget høj grad at blive et levebrød, et erhverv, som mange allerede fra den pure ungdom uddanner sig til.

 

Der er sket en professionalisering af det politiske arbejde, som også har udmøntet sig i den udvikling, de politiske partier har gennemløbet fra at være brede bevægelser med folkelige rødder til i langt højere grad at være strømlinede og topstyrede salgsorganisationer.

 

Da partierne allerede for en del år siden vedtog en lov om, at de skulle modtage statsstøtte og dermed delvis finansieres af skatteyderne, blev der tilføjet det levende folkestyre en alvorlig skade. En naturlig del af denne proces har da også været den øgede brug af spindoktorer og kommunikationsbureauer. Der er så at sige kommet et fremmedgørende filter ind mellem vælgerne og de valgte, som har skadet tilliden til politikerne.

 

Politiske partiers landsmøder rene skueprocesser

 

Efteråret er højsæson for politiske landsmøder. De har gennem årene været godt pressestof, men eksempelvis i dette efterår har der i offentligheden været meget stille omkring disse landsmøder. De er blevet demokratisk og politisk uinteressante, fordi de har karakter af stærkt iscenesatte scenarier, der mere tjener et bestemt salgsmæssigt formål, end der er tale om et ægte og ærligt politisk debatforum.

 

Selv er jeg for flere år siden holdt op med at deltage i landsmøderne i det parti, jeg fremdeles er medlem af. Fraværet af en ægte og en levende demokratisk debat, forudsigeligheden fordi alt er tilrettelagt ned til mindste detalje og de næsten rituelle klapsalver er simpelt hen blevet for meget. For meget form og for lidt substans og indhold. Det er en syg tilstand, som gælder hele den politiske palet rundt.

 

Politikere reduceret til marionetter for embedsværket

 

Apropos politisk palet, så flyderne farverne på den da også mere og mere sammen til en lind grød med små nuanceforskelle. Og befolkningen reagerer instinktivt på dette triste demokratiske forfald i form af enten en farlig ligegyldighed i forhold til det politiske liv eller i form af en generel mistillid til alt, hvad der hedder politiske holdninger og hertil knyttede visioner og løfter.

 

Læs også
Ud på aftenen sagde Thulesen Dahl og Løkke pludselig ord til hinanden, der ændrede hele den politiske situation

En helt ny meningsmåling viser således, at tilliden til både den siddende statsminister, Helle Thorning-Schmidt (S), og den sandsynligvis kommende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), er faldende, mens antallet af tvivlere vokser. Det peger i retning af, at troen på politik og politikere ganske enkelt er faldende.

 

Det er den, fordi ”den nødvendige politik” primært formes af embedsværket og økonomer, mens politikerne er reduceret til marionetter, der udmønter embedsværkets arbejde i lovgivning. – Fjernt fra folket og fjernt fra det levende folkestyre, som er indeholdt i Grundlovens ånd.

 

Vejen tilbage til et sundt og levedygtigt folkestyre, der engagerer og involverer borgerne er måske, at politik igen bliver et deltidsjob, som praktiseres sideløbende med et civilt arbejde. Alternativt kunne der sættes en grænse for, hvor langt tid en politiker kan beklæde en folkevalgt tillidspost. Så undgår vi levebrødspolitikere, der tilbringer hele deres voksne liv inden for Christiansborgs tykke mure…

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…