Indlæg fra læserne: Indvandreres herskerattitude # EU som klimafrelser

Getting your Trinity Audio player ready...

Af Visti Christensen

Der er længe imellem at politikere vedgår, at de har fået øje på indvandreres kedelige indflydelse på landets normale adfærdsmønstre. Ikke desto mindre har socialdemokratiets nye ordfører lanceret, at han vil gøre op med den ”herskerattitude”, som visse indvandrere udviser.

 

Muslimsk selvfølgelighed
Ingen tvivl om, at det er muslimernes herrementalitet der menes. Ingen anden indvandrergruppe er så talrig, at det vil kunne bemærkes. Og det er ikke længere en hemmelighed, at deres ’frimodighed’ er stigende, når det gælder at vise, hvem det er, der har ’forkørselsret’. Ikke kun i trafikken, men overalt, hvor det gælder om at vise, hvem der tør udvise magt og voldsparathed, hvis nogen kommer på tværs af deres herskermentalitet, som de er koranindoktrineret til at skulle vise, at de alene er rene og besidder.

 

Opdragelse
Nu er der forskel på ord og handling. Og en politikers udmelding om at stramme op på et område, kan sagtens have sit afsæt i folkeopinionen, eller ønsket om at komme i medierne, hvis man har fået tildelt en ny post i det politiske landskab. Men positivt er det, når en politiker kan indse skævheder, og gerne vil rette op på den. Men med hensyn til at opdrage Allahs børn til adfærdsændres, så vil det hurtigt vise sig, at dette er vanskeligere end at gøre vand til vin. Det ved enhver, der har læst Koranen.

 

Åndelig bedømmelse
Frederik Vad er ny socialdemokratisk udlændinge- og integrationsordfører, og siger i et interview med Berlinske, at hans fokus er på “åndelige problemstillinger”. Og det lyder lovende, da åndelig indsigt i tingene ikke er nogen udbredt disciplin blandt Folketingspolitikere. Og årsagen er, udtaler han, at hans indbakke er fuld af beretninger om integrationsproblemer. Selv anekdoter skal man ikke underkende, siger han, og tilføjer i øvrigt, at integration og udlændingepolitik er blevet kernestof for partiet.

 

Dominansadfærd
Der er i visse indvandrerkredse en udpræget “herskerattitude”. Den kommer bl.a. til udtryk ved, at ”unge gutter” fylder hele fortovet og ikke vil flytte sig en tøddel for forbipasserende, siger han til Berlingske. Og til TV2 uddyber han det således: ”Det jeg mener er, at man i mange år har fortalt hinanden, at hvis man arbejder og uddanner sig, så er integrationsopgaven i mål. Men det handler om mere end det, nemlig at man abonnerer på det frihedssyn, vi har i Danmark.”

 

Hård retorik
Konkret nævner Frederik Vad sagen om en familiebehandler ved Dansk Flygtningehjælp, der nu står anklaget for at bistå en far med at bortføre sine børn. Det er klare udmeldinger, som kunne tyde på, at Socialdemokratiet er i gang med at signalere en lidt mere håndfasthed på udlændingeområdet, da det i længere tid er blevet beskyldt for at lempe på udlændingepolitikken. ”Meget er underbelyst, og meget er udtryk for en kultur, ånd og værdier, der er uforenelige med de danske”, slutter Frederik Vad.

 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2024-01-26-socialdemokratiets-nye-ordfoerer-vil-goere-op-med-herskerattitude-blandt-indvandrere


EU nu også som klimafrelser

 

Af Visti Christensen

EU-landenes politiske ledere fralægger sig ansvar på flere og flere områder. Nu skal EU også være klimafrelser. Det mener bl.a. Connie Hedegaard, der i en artikel for nylig plæderede herfor.

 

Klimareligion
Frygten for klimaforandringer er tidens nye religion. Gennem disses briller skal alting nu helst vejes og ses. CO2-udledingen er alle problemers mor, så hvis blot det løses, er alle hellige grave velforvaret, og jordens undergang forhindret. Og hvis f.eks. Israel mener noget andet, og mener, at islams hadreligion er største problem, fordi den misbruger demokratier indefra, får de skældud af EU, FN og hele Vesten.

 

Ensidighed
Connie Hedegaard har været EU-kommissær for klimaområdet, og dansk minister for samme område, er varm fortaler for klimareligion. Men desværre kan selv eksperter miste overblik, hvis de graver sig for langt ned i samme ’jordbundsundersøgelse’. ”Demokratiet må tilpasse sig klimakrisens alvor,” siger hun. ”Hvis vi skal nå vore grønne mål og bekæmpe klimaforandringer, bliver vi nødt til at ændre vore måder at gøre ting på, modernisere beslutningsgange og handle hurtigere i Folketing og foreningsliv.”

 

Samfundsændring
”Det er svært at forandre Danmark og få de folkevalgte til at turde mere, hvis civilsamfundet hænger fast i status quo”, skriver Hedegaard. ”Der sker ingenting. Politikerne er dovne og klimapolitikken er gået i stå. Stemningen i det grønne Danmark er præget af resigneret, opgivende holdning. I regeringen forstår man forurettet ikke kritikken, men opregner det, man har besluttet, og lister over ting “i proces”.

 

Kommunikation
Vi har brug for politisk mod og mere ærlig kommunikation til og med borgerne. Både dem i foreninger og i de organisationer, vi lader os repræsentere af. Alle må være med til at bane vejen for omstillingen. Uden en hurtig udbygning af vedvarende energi kan vi glemme alt om at nå klimamål.
– Så jo, EU-diktater synes for nogle bedre og nemmere end national lovgivning.

https://www.altinget.dk/artikel/politikere-og-foreningsliv-maa-tilpasse-de-demokratiske-processer-til-klimakrisens-alvor

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…