Det glade vanvid: Her er tallene for, hvor meget ulvene ødelægger, og hvor meget de koster danske skatteydere

Arkivfoto fra et angreb på får

På blot seks år har ulve kostet danske skatteborgere små to millioner kroner – sidste år mistede 161 husdyr livet

 

Siden 2017 er antallet af ulve steget fra mellem ni og elleve til i alt 29 sidste år.

 

Og de har været et dyrt bekendtskab for både skatteborgere og fåreavlere.

 

Sidste år fik fåreavlere udbetalt 381.155 kroner i erstatning som følge af tab ved ulveangreb

 

For hele perioden fra 2017 og til og med 2022 er der blevet udbetalt i alt 1.774.354 skattekroner i erstatning til fåreavlere.

 

Går amok i blodrus

Dertil skal lægges 63.652 kroner i tilskud til de ulvesikrede indhegninger, der er nødvendige for at undgå, at ulve i blodrus går til angreb og skambider en fåreflok.

 

Såsom det brutale syn, der mødte fåreavler Morten Thøgersen, da han lørdag morgen den 25. januar 2020 var ude og tilse en mark med drægtige får.

 

Mellem 20 og 25 skambidte og døde får lå spredt i området. De var alle drægtige og skulle have født lam inden for de næste par måneder.

 

I alt 161 husdyr mistede livet i 2022

De i alt 29 ulve, der ifølge Miljøstyrelsen sidste år befandt sig i Danmark, har været særdeles aktive.

 

Således har i alt 161 husdyr mistet livet som følge af ulveangreb.

 

Det svarer i gennemsnit til seks husdyr per ulv, men det gennemsnitlige antal per ulv er formentlig langt højere, da antallet 29 ulve også omfatter to unge ulvekuld på henholdsvis mindst seks og otte årsunger.

 

”Langt de fleste ulveangreb på husdyr går ud over får og lam. Derudover angreb ulve i 2022 én kalv, én kvie, to væddere, fem geder og fem gedekid,” skriver Miljøstyrelsen i sin redegørelse om ulve og fortsætter:

 

”I alt mistede 161 husdyr livet på grund af ulveangreb. Det er flere end i 2021, men færre end i 2019 og 2020, selv om der nu er væsentligt flere ulve end dengang.”

 

I 2020 skønnede forskerne, at der var elleve voksne ulve i Danmark, medens antallet af voksne ulve sidste år var på 15.

 

Så hvis der er tale om jagende ulve, omfatter Miljøstyrelsens ”væsentligt flere ulve” blot en stigning på fire i forhold til 2020.

 

Hundrede ulve i Danmark om fem år, skønner forsker

De to ulvepar, der nu har fået unger vil formentlig fortsat blive ved med at yngle og det samme vil deres unger, når de cirka to år gamle kommer i den kønsmodne alder.

 

Og det får forsknings- og samlingschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen, til at slå alarm.

 

”Der er udsigt til, at den danske ulvebestand kommer til at gå væsentligt frem de kommende år. Vi kommer til at se nye ulvepar etablere sig hvert år,” siger Kent Olsen til DR og forsætter:

 

”Inden for en femårig periode vil jeg skyde på, at vi er meget tæt på 100 voksne ulve i Danmark. Det er så forudsat, at de får lov til at overleve. Der er også noget tilfældighed i, om hovedparten ender med at løbe ned i Tyskland. Det er også en mulighed.”

 

Kent Olsen understreger i den forbindelse, at mens nogle ulve vandrer ud af landet, vil der samtidig komme nye ulve ind til Danmark sydfra.

 

Den sidste ulv blev skudt i 1813

Natten mellem den 20. og 21. juni 1813 blev den sidste ulv i Danmark skudt på Estvadgaard nær Skive.

 

Nu to hundrede år efter vil ulven ifølge Kent Olsen atter være tilbage i stærkt stigende antal.

 

Men i Tyskland er det gået endnu hurtigere.

 

På lidt over tyve år: Langt over tusinde ulve

Den sidste ulv blev skudt i Tyskland for 150 år siden, og siden da har der ikke været ulve i landet indtil for 20 år siden, hvor den første ulv i 2014 blev født i frihed.

 

Og siden da er det gået hurtigt.

 

Således anfører det tyske Dokumentations- og Rådgivningscenter for Ulve, at der ved udgangen af overvågningsårene 2021 – 2022 blev registreret i alt 161 flokke, 43 par og 21 enkelt omstrejfende ulve.

 

En ulveflok har en størrelse på mellem otte og tolv dyr.

 

På den baggrund anslår Den Tyske Landmandsforening, at ulvebestanden har en størrelse på mellem 1.200 til 2.100 dyr for overvågningsåret 2021 – 2022 med en stigende tendens til en ulvebestand på mellem 1.500 og 2.700 dyr i overvågningsåret 2022 – 20233.

 

”Da ulven også er i fremmarch i andre lande, og dyrene også parrer sig med hinanden, er den tyske bestand på ingen måde enestående eller særlig beskyttelsesværdig,” anfører Den Tyske Landmandsforening og fortsætter:

 

”I stedet kan man konstatere, at ulven næsten 20 år efter hjemkomsten ikke længere er en truet art.”

 

Over tre tusinde husdyr angrebet af ulve

Angreb på husdyr, især får og geder, medfører i Tyskland ligesom i Danmark diskussioner om ulvene, som EU er totalfredede

 

I Tyskland blev der i 2021 blev der rapporteret om i alt 975 ulveangreb, hvor 3374 husdyr blev enten såret, savnet eller dræbt.

 

Det er en stigning på 45 angreb i forhold til de 942 ulveangreb, der blev registreret i Tyskland året før.

 

Ligesom i Danmark koster ulvebestanden skatteborgerne i Tyskland millioner.

 

Således fik husdyrholdere i Tyskland i 2021 godt 16,6 millioner euro eller i alt 119 millioner kroner i tilskud til ulvesikrede hegn.

 

Derudover betalte myndighederne ligeledes i 2021 næsten en halv million euro eller i alt3,7 millioner kroner i erstatning til ejere af husdyr, der var blevet ofre for ulveangreb.

 

Hvor længe skal det fortsætte?

Fredning af ulve medfører ikke blot store og ufattelige lidelser på angrebne husdyr, men koster også samfundet millioner i erstatninger og tilskud til ulvesikrede hegn.

 

Hvor længe skal det fortsætte, og hvor længe har diverse dyreværnsforeninger tænkt sig at lukke øjnene for det blodige og meningsløse slagteri, der er ulvenes visitkort?

 

Kilder til denne artikel:

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2023/mar/ulve-angreb-husdyr-i-32-tilfaelde-i-2022/

 

https://denkorteavis.dk/2020/fortvivlet-faareavler-i-fandt-20-draegtige-faar-skambidte-og-doede-jeg-maa-jo-ikke-skyde-ulvene/

 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/ulveforsker-danmark-kan-naa-op-paa-100-ulve-i-loebet-af-fem-aar#!/

 

https://www.bauernverband.de/themendossiers/wolf/themendossier/wie-viele-woelfe-leben-bereits-in-deutschland

 

https://www.rnd.de/wissen/woelfe-in-deutschland-tiere-breiten-sich-aus-meiste-rudel-in-brandenburg-LF447UMG44XKOL2BXRWIJW34NM.html

 

https://www.google.com/search?q=Der+erste+in+freier+Wildbahn+geborene+Wolf+in+Deutschland&rlz=1C1SQJL_daDK875DK875&oq=Der+erste+in+freier+Wildbahn+geborene+Wolf+in+Deutschland&aqs=chrome..69i57j0i546l4.3076j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…