Hård international kritik af Løkkes koranlov: Regeringen opfordres til at trække sit ’farlige og misforståede lovforslag’ tilbage

(Arkivfoto: Ole-Sørensen)

En lang række internationale personligheder er nu ude med en sønderlemmende kritik af regeringens Lars Løkke-inspirerede forslag til koranlov.

 

Blandt dem professorer fra så kendte universiteter som Oxford, Cambridge og Yale.

 

I alt 77 internationale kunstnere, akademikere og samfundsdebattører fra en række forskellige lande spændende fra Tyrkiet og til USA har skrevet under på et fælles opråb i en erklæring, hvor de udtrykker dyb bekymring over regeringens lovforslag.

 

Og opfordrer regeringen til at trække det tilbage.

 

Regeringen giver efter for ”morderens” veto

I erklæringen, som der linkes til i bunden af artiklen med navnene på underskriverne, hedder det blandt andet, at:

 

”Lovforslaget bringer Danmark på linje med Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), der gentagne gange har krævet internationale blasfemilove …”

 

I samme forbindelse udtrykkes der skuffelse over, ”at den danske regering henviser til trusler mod den nationale sikkerhed som en medvirkende årsag, hvilket reelt er at give efter for ”morderens veto” i form af OICs trusler.”

 

”Det er en markant afvigelse fra den danske regerings principfaste standpunkt under Muhammed-krisen i 2006,” hedder det videre i erklæringen.

 

Det påpeges desuden, at denne afvigelse:

 

”viser mangel på solidaritet med andre demokratiske lande, som har valgt ikke at gå på kompromis med deres grundlæggende værdier trods trusler mod deres borgere og institutioner, som alt for ofte er forekommet i demokratier siden ayatollah Khomeinis fatwa mod Salman Rushdie i 1988.”

 

Genindfører reelt et blasfemiforbud

Ligeledes konstateres det blandt andet til at:

 

”Danmark fulgte i 2017 eksemplet fra andre demokratiske lande som Norge, Holland, Island, Irland og New Zealand ved at afskaffe lovparagraffer mod blasfemi og religiøs krænkelse.”

 

Og videre hedder det at:

 

”Afskaffelsen var et vigtigt skridt til at sikre ytringsfriheden og bevare et pluralistisk samfund. Det danske lovforslag genindfører reelt et blasfemiforbud og er så bredt, at det også omfatter kunstneriske udtryk,” hedder det videre fra de 77 underskrivere, som slutter:

 

”Vi opfordrer derfor kraftigt den danske regering til at trække dette farligt misforståede lovforslag og bekræfte sin forpligtelse til at værne om alle menneskers ytringsfrihed og ære uanset deres religion, race, etniske oprindelse eller nationalitet.”

 

Du kan læse hele erklæringen med listen over underskriverne her:

https://www.berlingske.dk/synspunkter/77-internationale-intellektuelle-i-faelles-opraab-stop-danmarks-nye

 

Lars Løkkes verdensbillede: Kameler og ørkensand

Den sønderlemmende kritik, der nu internationalt rettes mod den danske regering, hænger sammen med den ændring i udenrigspolitikken, som SVM-regeringen med Lars Løkke Rasmussen i spidsen nu er ved at gennemføre:

 

Tilbage til kamelerne og ørkensandet med en Allah, der ifølge Koranen ser alt og hører alt – og i fremtiden måske også i Danmark, hvis Lars Løkke Rasmussen ellers får magt som han har agt og får gennemført sit feje og ynkelige islam-underdanige lovforslag.

 

En ny geopolitisk orden, som Danmark må tilpasse sig, kalder han det, og forsøger dermed at foregøgle befolkningen, at verden styres af 57 muslimske taberlande med en religion, der er så svag, at den kun kan gøre sig gældende ved hjælp af vold, trusler og terror.

 

Med sit forslag til koranlov har regeringen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen reelt alliereret sig med muslimske taberlande, der aldrig har eksporteret andet end vandpiber, flygtninge og terrorisme.

 

Og som i øvrigt heller aldring nogensinde ville have formået at fået så meget som en dråbe olie op af ørkensandet, hvis ikke ingeniører ude fra havde taget hånd om det.

 

Lakmustest på Venstres liberale ånd

Tilbage står så kun at håbe på, at der i Venstres folketingsgruppe trods alt er så megen liberal ånd tilbage, at man vil nægte at stemme for dette lovforslag, der af flere retteligt er blevet betegnet som et øksehug ned gennem ytringsfriheden.

 

Blandt dem formanden for Dommerfuldmægtigforeningen, Nina Palesa Bonde.

https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-ytringsfriheden-under-pres_407281

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…