Regeringen erkender: Vi aner ikke hvor mange illegale, der er i Danmark – kun en brøkdel kommer til myndighedernes kendskab

Arkivfoto af asylansøgere i Tyskland/ Skærmprint You Tube

De vælter ind i landet, men af gode grunde ved igen præcist hvor mange.

 

Årsagen er enkel. De kommer her illegalt med gode muligheder for at snige sig over en grænse, hvor der ikke er fast og døgnvarig bevogtning.

 

Der findes dog et officielt tal, og det lyder i øjeblikket på 425 illegale indvandrere, men de repræsenterer sandsynligvis kun en lille top af et stort isbjerg.

 

Det er blot dem, myndighederne har fundet

Antallet fremgår det af et svar fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) til De Konservatives udlændingeordfører, Mads Fuglede.

 

Men der er udelukkende tale om personer ”med ulovligt ophold, der er kommet til myndighedernes kendskab, og som har fået en afgørelse på baggrund af ulovligt ophold,” hedder det blandt andet i svaret fra ministeren, som fortsætter:

 

”Kategorien omfatter blandt andet personer, der er indrejst illegalt herunder blandt andet på falske papirer, og personer, der er indrejst på lovlig vis, men som efterfølgende har opholdt sig ulovligt.”

 

Ifølge seneste anslåede opgørelse: Cirka 26.000

Det seneste rimeligt troværdige skøn over antallet af illegale indvandrere stammer fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som i 2019 anslog, at antallet illegale indvandrere i Danmark i 2018 var på cirka 26.000 personer, som lever under jorden.

 

Det er en stigning på 18 procent siden fondens seneste opgørelse i 2016 hvor det anslåede antal var på 22.000 og en stigning på over 9.000 personer siden 2014.

 

Antallet er således støt stigende.

 

Da det anslåede antal illegale i 2018 blev offentliggjort, forklarede Rockwool Fondens forskningschef, Jan Rose Skaksen, at:

 

”Det er i sagens natur ikke muligt direkte at opgøre det eksakte antal af illegale indvandrere, men antallet af illegale indvandrere estimeres ved hjælp af en indirekte metode, der blev introduceret i bogen ´Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark‘ udgivet af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i 2014.”

 

Han forklarede, at man med denne metode når frem til, at antallet med 95 procents sandsynlighed er mellem cirka 23.000 og 29.000 personer.

 

Over 700.000 registrerede illegale i hele EU

Udgangspunktet for spørgsmålet fra Mads Fuglede vedrørende illegale indvandrere var et ønske om at få oplyst antallet i hele EU i perioden 2019 – 2021.

 

Her kunne udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek i lighed med antallet af illegale i Danmark kun give samme svar, nemlig at man kun har tallet på dem, som på forskellig vis er kommet til myndighedernes kendskab.

 

I 2021 drejede det sig om ikke færre end 702.510 registrerede illegale mod 559.420 i 2020 og i alt 630.940 i 2019.

 

Hårdest ramt er Frankrig efterfulgt af Tyskland.

 

I Frankrig blev der i 2021 registreret i alt 215.150 illegale indvandrere mod 103.915 i 2020 og i alt 120.435 registrerede i 2019.

 

De tyske myndigheder registrerede i 2021 i alt 120.285 illegale indvandrere og i alt 117.930 i 2020 mod 133.525 illegale indvandrere i 2019.

 

Til sammenligning er de danske tal noget mere beskedne med som nævnt 425 registrerede illegale indvandrere i 2021 og 490 året før og endelig 1.195 registrerede illegale i 2019.

 

Samtidig fortsætter flygtningepresset mod EU

Medens antallet af illegale indvandrere i EU tilsyneladende stiger støt, stiger også flygtningepresset.

 

Den 25. februar registrerede FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, at antallet af bådflygtninge nu er oppe på 97.422 siden 1. januar, medens antallet af flygtninge, der er kommet via land den 18. september, nu er oppe på 6.168.

 

Altså lidt over 103.000 flygtninge og migranter alene i Middelhavsområdet siden 1. januar i år.

 

Det er på nuværende tidspunkt omtrent otte tusinde flere end i hele sidste år, hvor der blev registreret 95.744 flygtninge og migranter i Middelhavsområdet.

 

Og der er som nævnt udelukkende tale om personer, der er blevet registreret.

 

Hvor mange, der illegalt er landet på EU’s flere tusinde kilometer lange kyststrækning ved Middelhavet, aner ingen.

 

I lighed med Danmark og formentlig også det øvrige EU er de få, man pågriber, kun toppen af isbjerget.

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/uui/spm/559/svar/1910033/2627293.pdf

https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2019/12/RFF-NYT-December-2019_Flere-illegale-indvandrere-i-Danmark.pdf

https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…