Mere end hver fjerde voldtægt i Danmark blev sidste år begået af indvandrere og efterkommere fra muslimske lande

Arkivfoto/overvågningskamera

Næsten hver fjerde gang, der bliver dømt voldtægt i en dansk retssal, er det en indvandrer fra et af de fundamentalistiske muslimske lande, der er kommet under hammeren.

 

Der er typisk tale om tyrkere, syrere og somaliere med flere.

 

Det fremgår af den kriminalstatistik over dømte personer i 2021, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

 

Danskerne er stærkt underrepræsenterede

Overordnet fik i alt 22.283 mænd i alderen 15 – 79 år i 2021 en dom for overtrædelse af straffeloven.

 

Blandt dem små 2.000 danske mænd, som dermed udgjorde 70,9 procent af de dømte, hvilket er langt under deres andel af den samlede mandlige befolkning, som i 2021 udgjorde 85,9 procent af samtlige mænd i Danmark.

 

I antallet af dømte danskere kan der dog godt opholde sig mænd med eksempelvis somaliske rødder, da efterkommere i anden og tredjegeneration under visse forudsætninger bliver registrerede som etniske danskere ved fødslen.

 

I befolkningsgruppen vestlige indvandrere og efterkommere blev lidt over 1.000 mænd dømt for overtrædelse af straffeloven.

 

Det svarer til 5,0 procent af samtlige dømte, hvilket passer nogenlunde til deres andel af den mandlige befolkning i 2021 på 5,2 procent.

 

En hård kerne af kriminelle fra muslimske lande

Går vi til den ikke-vestlige del af befolkningen, ser statistikken over dømte mænd noget anderledes ud.

 

Ud af de lidt over 22.000 mænd, der i 2021 blev dømt for overtrædelser af straffeloven, var de 5.370 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

 

De udgjorde dermed 24,1 procent af samtlige dømte på trods af, at deres andel af den mandlige befolkning i 2021 var nede på 8,9 procent.

 

Men generelt er det kun ganske få af de ikke-vestlige, der er dybt kriminelle.

 

Af de omkring 180 forskellige ikke-vestlige nationaliteter, der er repræsenteret i Danmark, er det en lille hård kerne fra 13 muslimske lande, der begår langt hovedparten af den ikke-vestlige kriminalitet.

 

De står for 69,9 procent eller i alt 3.755 dømte ud af de i alt 5.370 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der i 2021 blev dømt for overtrædelser af straffeloven.

 

Deres speciale: Voldtægter og vold

I 2021 blev i alt 118 mænd dømt for voldtægt. Af dem var de 78 danskere med det forbehold, at der blandt dem kan være mænd af eksempelvis somalisk oprindelse.

 

Vestlige indvandrere og efterkommere begik tre af voldtægterne, medens de resterende 37 blev begået af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Og blandt dem blev indvandrere og efterkommere fra de 13 muslimske lande dømt for i alt 30 voldtægter.

 

Således blev i alt otte syriske mænd dømt for voldtægt efterfulgt af irakere med fem voldtægtsdomme.

 

Tyrkere, marokkanere og libanesere stod for hver fire voldtægtsdomme, somaliere og iranere for hver to, medens en mand fra Kuwait ligeledes blev dømt for voldtægt.

 

Stod bag næsten tre fjerdele af ikke-vestlige voldsdomme

I 2021 blev i alt 5.921 mænd dømt for vold.

 

Blandt dem og med forbehold i alt 4.193 danskere, 223 vestlige efterkommere og indvandrere samt 1.505 ikke-vestlige efterkommere og indvandrere.

 

Også her går det samme billede igen.

 

Ud af den samlede vold fra ikke-vestlige indvandrere og efterkommere var de 74,4 procent eller i alt 1.120 af de dømte indvandrere og efterkommere fra de 13 samme fundamentalistiske muslimske lande.

 

Blandt dem topper libaneserne med 215 voldsdomme med tyrkerne på andenpladsen med 193 voldsdomme, medens somalierne og syrerne og også kan være med og præsterede henholdsvis 165 og 126 domme for vold.

 

Høj kriminalitet og lav beskæftigelse

De 13 nationaliteters kriminalitet, der her er omtalt, er en del af gruppen på i alt 23 såkaldte muslimske Menapt-lande, som ifølge tidligere udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye især er kendetegnet ved høj kriminalitet, lav beskæftigelse og manglende integration.

 

Men de bliver stadig lukket ind i landet til kost, logi og lommepenge i det øjeblik, de står ved grænsen og siger: Asyl.

 

Forstå det, hvem der kan.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.statistikbanken.dk/20338 (Tabelkode: STRAFNA4)

 

https://www.statistikbanken.dk/20024 (Tabelkode: FOLK2)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…