En håndfast udlændingepolitik – Fire initiativer, der kan bringe Danmark tilbage til danskerne

Arkivfoto: Steen Raaschou

Dansk Folkepartis nye udlændingeudspil:

Fire årtiers indvandring fra den muslimske verden har påført Danmark, danskerne og velfærdsstaten en enorm byrde.

 

Byrden er konkret og fysisk: Gaderøverier. Ildkampe mellem indvandrerbander. Knivstikkerier. Hærværk og vold i togene. Lovløse boligområder. Overgreb på piger og kvinder. Danske børn, der bliver udplyndret. Skoler, hvorfra danskerne flygter. Socialt bedrageri. Familiedrab. Terrorangreb.

 

Byrden er økonomisk: Danskerne har i fire årtier brugt hundredvis af milliarder kroner til indvandrere og efterkommeres bistandshjælp, dagpenge, sygedagpenge, asylbehandling, familiesammenføring, sprogundervisning, boligsikring, børnecheck, fripladser, psykologhjælp, førtidspension – og en omsorg, som almindelige danskere aldrig får.

 

Byrden er kulturel: Af frygt for deres liv tør skolelærere ikke vise muhammedtegningerne, når de underviser om ytringsfrihed; vores svømmehaller bliver opdelt efter køn; muslimske småpiger går med tørklæder, fordi islam betragter dem som seksualobjekter; piger sendes på genopdragelse og giftes bort; muslimske madregler dominerer i børnehaver og skoler; dømte mordere og terrorister går frit rundt omkring, fordi 60-70 år gamle konventioner forhindrer os i at udvise dem.

 

Vi undgik svenske tilstande, men…

Siden Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995, har vi kæmpet en daglig kamp for at forhindre, at islam og indvandring skulle ødelægge Danmark. De første år var vi alene. ”Stuerene – dét bliver I aldrig!” sagde man os. Men heldigvis fik vi overbevist flere og flere, og i dag har de fleste partier erkendt, at islam og indvandring ikke var en gave og velsignelse, men en byrde. Derfor er det – heldigvis – lykkedes at stramme udlændingelovgivningen så meget, at vi har undgået svenske tilstande.

 

Men der stadig er meget at gøre. Statistikken taler sit eget sprog:

 • Indvandrere og efterkommere koster netto staten 31 milliarder kroner årligt, ifølge Finansministeriet. Heraf skyldes de 24 mia. kr. alene indvandrere og efterkommere fra MENAPT-landene, dvs. Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet.
 • Ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere er langt mere kriminelle end danskerne. I 2020 var kriminaliteten blandt mandlige indvandrere med ikke-vestlig baggrund 51 % højere og blandt efterkommere 149 % højere end danskere*.
 • Den mest kriminelle gruppe er palæstinensiske mænd. I 2020 var denne gruppe næsten fire gange så kriminel som befolkningen som helhed. Mænd med rødder i Somalia, Syrien og Marokko var mere end tre gange så kriminelle*.
 • Langt flere ikke-vestlige indvandrere er på offentlig forsørgelse. 15 pct. af alle, der modtog kontanthjælp i 2020, var ikke-vestlige indvandrere. Syv ud af 10 kvinder fra Syrien, Libanon, Somalia og Irak var samme år på offentlig forsørgelse*.
 • Kriminelle udlændinge fylder mere og mere i danske fængsler. I 2004 havde 17,4 % af de indsatte udenlandsk herkomst. I 2020 var det 31,2 %, der havde udenlandsk herkomst**.

*) ”Indvandrere i Danmark 2021”, Danmarks Statistik.

**) Direktoratet for Kriminalforsorgen, 2021

Fire konkrete initiativer

Vi har nået en del. Men ikke nok. Indvandringen fortsætter dag for dag, store grupper af fremmede håner stadig vores retssystem, belaster stadig vores økonomi og forsøger hver dag at trænge danske værdier tilbage til fordel for islamiske leveregler og vaner.

 

Det er på høje tid at tage Danmark tilbage. At svare på udfordringen. Derfor disse forslag til en mere håndfast udlændingepolitik fra Dansk Folkeparti:

 

1.   Flere hjemsendelser og opgør med konventioner

Alle udlændinge, der er dømt til udvisning eller mangler lovlig opholdshjemmel og ikke vil forlade Danmark frivilligt, skal tilbageholdes i fængsler, der leases i udlandet. Tilbageholdelsen skal ske, indtil hjemrejsen kan gennemføres frivilligt eller gennem aftale om tvangshjemsender med hjemlandet.

 

Danmark skal kun give udviklingsbistand til lande, der medvirker ved tvangshjemsendelser af egne statsborgere. Bistanden skal suspenderes, hvis et land nægter at modtage en statsborger, der er dømt til udvisning, har fået afslag på asyl eller på anden vis mangler opholdsgrundlag i Danmark.

 

Danmark skal frigøre sig fra internationale konventioner, der forhindrer os i at hjemsende personer, der er udvisningsdømte og har fået afslag på asyl.

 

Straffen for at overtræde indrejseforbud skal skærpes. Så straframmen bliver mellem 3-5 år

2.   Ghettozoner og skærpede straffe

Mange store boligområder er plaget af kriminalitet. Der er brug for en mere håndfast indsats, hvis disse ghettoområder skal rettes op. Derfor foreslår Dansk Folkeparti følgende:

 • Reglerne for strafzoner gøres permanente i ghettoområder. Det gælder såvel forbrydelser begået i ghettoen og forbrydelser begået af kriminelle bosat i ghettoen.
 • Udvisningsdomme til personer, der er bosat i ghettozoner, bliver altid ubetingede.
 • Dømte skal automatisk udsættes sammen med deres familier, hvis de modtager en fængselsstraf på betinget fængsel eller mere.
 • Inden for visitationszonen kan politiet udstede udgangsforbud til alle, der viser uroskabende adfærd. Politiet fastsætter det tidsmæssige omfang af udgangsforbuddet.
 • Unge under 18 år, der er på vej i en bandekriminalitet eller begår personfarlig kriminalitet, tvangsfjernes.

 

3.   Bekæmpelse af islamisering

Islamiske særkrav fra hundredtusinder af muslimer har sat dansk kultur og vores kristne fundament under massivt pres. Det er ved at være sidste udkald, hvis det fædreland, vi kender og elsker, skal bevares. Derfor skal der trækkes en tydelig streg i sandet nu:

 • Muslimske særkrav skal generelt ikke accepteres i Danmark – krav fremsat på baggrund af islam skal derfor afvises af danske myndigheder og i den offentlige forvaltning.
 • Det muslimske hovedtørklæde skal forbydes i skoler og andre uddannelsesinstitutioner, blandt offentligt ansatte og i offentlige bygninger.
 • Udenlandske donationer til trossamfund skal forbydes, medmindre der er givet særskilt tilladelse i hvert enkelt tilfælde i kirkeministeriet.
 • Imamer og militant, islamisk litteratur skal forbydes i fængsler og arresthuse
 • Der skal indføres forbud mod bønnekald og minareter.
 • Alle prædikener i anerkendte trossamfund skal ske på dansk og hvis det forlanges, skal de båndes og indsendes til danske myndigheder.

 

4.   Begræns udlændinges ret til velfærdsydelser

Danske velfærdsydelser skal være for danskere. Sådan er det bare ikke i dag. Her står stat og kommuner klar med en lang række offentlige ydelser fra dag ét. For eksempel:

 • Flygtninge kan få tilskud til bl.a. boligstøtte og tandlægebehandling fra første dag i Danmark.
 • Flygtninge og familiesammenførte, som er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, får en bonus på 1.618 kr. om måneden i 6 måneder, når de har bestået danskprøve på et vist niveau.
 • Personer fra andre EU-lande, der får arbejde i Danmark, er berettiget til dagpenge efter 12 måneder. Andre velfærdsydelser, eksempelvis børnecheck, udbetales allerede fra dag ét.

 

Det er urimeligt over danskerne. Udlændinge skal bidrage, før de kan få del i skatteyderbetalte velfærdsgoder. Derfor foreslår Dansk Folkeparti:

 • Udlændinge skal have været i fuldtidsbeskæftigelse eller under uddannelse i Danmark i mindst syv ud af de seneste ti år, før de kan få adgang til offentlige ydelser, som eksempelvis børne- og ungeydelse, boligtilskud eller SU.
 • Det særlige tilskud til udsatte børnefamilier, som regeringen og rød blok netop har gjort permanent, skal afskaffes. Tilskuddet på op til 2000 kr. pr. md. pr. familie går primært til arbejdsløse ikke-vestlige indvandrere og gør det mere attraktivt at søge til Danmark.
 • Optjeningsprincipperne skal desuden også gælde EU-borgere. De skal ikke længere have adgang til danske ydelser efter kort tids arbejde i Danmark.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…