Socialt bedrageri for 4 millioner: Ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp rejser på ferie i udlandet

Collage/modelfoto

Hundredevis af flypassagerer er blevet taget i socialt bedrageri.

 

Hvert år gennemfører myndighederne stikprøvekontrol i danske lufthavne af passagerer, der vender hjem fra udlandet.

 

Siden den 1. juli er der gennemført 30 kontrolaktioner.

 

De har ført til 692 sager.

 

Disse sager har ført til et krav om tilbagebetaling af sociale ydelser på knap fire millioner kroner. Det skriver Berlingske.

 

En meget stor del af dem er ikke-vestlige indvandrere. Det viser et svar fra integrationsminister Mattias Tesfaye til Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti.

 

Mange ikke-vestlige indvandrere har fået asyl i Danmark, fordi de har fortalt, at de var forfulgte i deres hjemlande.

 

Men det forhindrer dem ikke i at tage på ferie – formentlig i det land, de er flygtet fra.

 

Dermed begå en stor del tilmed socialt bedrageri.

 

De står nemlig ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og det skal de, hvis de lever af sociale ydelser.

 

Tallene i svaret fra Tesfaye viser, at langt over halvdelen af de indberettede flypassagerer i perioden 1. juni til 24. oktober er indvandrere fra ikkevestlige lande.

 

I forbindelse med disse ferierejser viser det sig, at ikke-vestlige begår den form socialt bedrageri i et sådant omfang, at de udgør små 75 procent af dem, der bliver afsløret i landets lufthavne.

 

Der er her tale om en voldsom overrepræsentation, da personer med ikke-vestlig baggrund til sammenligning blot udgør ni procent af landets samlede befolkning.

 

Af svaret fra Tesfaye fremgår det, at der ved lufthavstilsynene i perioden 1. juni – 24. oktober i år blev indberettet 388 tilfælde af socialt bedrageri.

 

Blandt dem var de 218 personer indvandrere fra ikke-vestlige lande plus 71 efterkommer.

 

Det svarer til i alt 289 ikke vestlige personer eller 74,5 procent af dem, der i den nævnte periode blev afsløret som sociale bedragere under kontrollerne i landets lufthavne.

 

Dertil kommer 20 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande og 79 med dansk oprindelse.

 

Flest fra den hårde kerne af muslimske lande

Af svaret fra Tesfaye fremgår det videre, at langt hovedparten af de sociale bedragere med oprindelse i ikke-vestlige lande kommer fra de såkaldt MENAP-lande.

 

Det er en gruppe på 23 lande fra Afrika og Mellemøsten inklusive Afghanistan og Pakistan, og som udgør den hårde kerne af muslimske lande.

 

Indvandrere og efterkommere fra disse lande er især kendetegnet ved manglende integration, høj arbejdsløshed og høj kriminalitet.

 

Og nu også ved socialt bedrageri i forbindelse med ferierejser.

 

Således udgjorde indvandrere og efterkommere med oprindelse i disse MENAP-lande i alt 255 personer ud af de 289 ikke-vestlige, der blev taget i socialt bedrageri.

 

Da Pia Kjærsgaard fik svaret, skrev hun på Facebook, at ikke-vestlige indvandreres grove snyd med offentlige ydelser gør hende rasende:

 

“Jeg bliver så edderspændt rasende, hver gang det endnu engang påvises, at ikke-vestlig indvandrere – eller rettere folk fra MENAPT landene – snyder så det driver! De fylder negativt i nærmest enhver form for statistik. Hvem sagde berigelse?,” skriver Pia Kjærsgaard på Facebook.

 

Krav om tilbagebetaling af 4,7 millioner kroner

De tilfælde, der bliver afsløret ved lufthavnskontrollerne, bliver indberettet til kommunerne og A-kasserne, som herefter skal afgøre, hvad der videre skal ske med synderne.

 

I hele 2018 blev et tilsvarende antal som i den nævnte periode i år eller i alt 371 personer indberettet i forbindelse med kontrollerne i lufthavnene.

 

Det resulterede i krav om tilbagebetaling af i alt 4,7 millioner kroner.

 

Største enkeltbeløb var ifølge Beskæftigelsesministeriet på over 600.000 kroner, medens en anden blev pålagt at tilbagebetale cirka 440.000 kroner, men derudover er sagerne meget forskellige.

 

Eksempelvis havde en mand på kontanthjælp været udrejst mange gange i 2015, 2016, 2017 og 2018 uden kommunens tilladelse.

 

Han skal nu betale godt 190.000 kroner tilbage og har fået en sanktion på nedsættelse af kontanthjælpen med en tredjedel i tyve uger.

 

Tre dagpengemodtagere, der var rejst på ferie i udlandet, blev mødt med et krav om at betale henholdsvis mellem cirka 40.000 kroner og cirka 70.000 kroner tilbage.

 

Pengene er givet godt ud

Frem til 2015 blev der på finansloven for 2018 afsat 2,2 millioner kroner årligt  til kontrolaktioner i landets lufthavne,

 

De penge ser mildest talt ud til at være givet godt ud.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…