Hver syvende nyfødte i Danmark er nu af ikke-vestlig oprindelse – og halvdelen af dem fødes med dansk statsborgerskab

Samtidig med at danske kvinder føder færre og færre børn, stiger antallet af børnefødsler til gengæld støt hos ikke-vestlige kvinder.

 

Desværre går Danmarks Statistiks opgørelser over fødsler og etnicitet ikke længere tilbage end til 2007, men alene udviklingen siden da taler sit eget tydelige sprog.

 

Tager vi 2007, så fødte danske kvinder det år i alt 55.436 børn. Fjorden år senere var deres fødselstal i 2020 faldet til 47.996 børn.

 

Hos ikke-vestlige kvinder er udviklingen som nævnt gået den modsatte vej med 6.438 nyfødte i 2007 stigende til 8.837 nyfødte i 2020.

 

Hver syvende nyfødte har nu ikke-vestlig oprindelse

Sagt på en anden måde, så faldt danske kvinders andel af de nyfødte fra 86,5 procent i 2007 til i alt 78,4 procent i 2020.

 

Omvendt steg i samme periode ikke-vestlige kvinders andel af nyfødte 10,1 procent i 2007 til i alt 14,5 procent i 2020.

 

Det betyder, at hver syvende nyfødte i Danmark nu har ikke-vestlig oprindelse.

 

Medregner vi antallet af fødsler blandt kvinder med vestlig oprindelse betyder det, at mere end hvert femte barn, der fødes i Danmark, nu har udenlandsk oprindelse.

 

Over tre tusinde statsborgerskaber på fødegangene

Officielt er det Folketinget, der ifølge Grundloven har eneret på at uddele danske statsborgerskaber, men sådan foregår det ikke i virkeligheden.

 

Medens Folketinget sidste år uddelte i alt 4.096 statsborgerskaber til personer fra ikke-vestlige lande, gik det lige så lystigt til på landets fødegange.

 

Her blev i alt 3.341 børn af ikke-vestlig oprindelse født som danske statsborgere af den enkle grund, at deres moder havde fået dansk statsborgerskab.

 

Eksempelvis fødte somaliske kvinder med dansk statsborgerskab sidste år i alt 133 børn, der ved fødslen blev registreret som danske statsborgere.

 

I 2020 havde således ikke færre end lidt over 67.000 ikke-vestlige kvinder i den fødedygtige alder dansk statsborgerskab.

 

Det svarer til næsten halvdelen eller i alt 41,8 procent.

 

Ifølge Danmarks Statistik er den såkaldt fertile alder 14 – 49 år.

 

Antallet født med dansk statsborgerskab er langt højere

Reglerne om statsborgerskab ved fødsel er skruet sådan sammen, at hvis blot en af forældrene har dansk statsborgerskab, vil barnet blive født som dansk statsborger.

 

Det betyder, at antallet af ikke-vestlige børn født med dansk statsborgerskab er langt højere end de 3.341, da Danmarks Statistik kun registrerer moderens og ikke faderens statsborgerskab.

 

Således kan moderen udmærket være udlænding, medens faderen til gengæld har fået dansk statsborgerskab.

 

Det barn bliver som nævnt også registreret som dansk statsborger, men skjules altså i statistikken, hvor det optræder med moderens udenlandske statsborgerskab.

 

Bliver også registreret som etniske danskere

I det hele taget foregår der sære ting på de danske fødegange.

 

Her kan en nyfødt somalier blive registreret som etnisk dansker. Det sker i de tilfælde, hvor blot en af bedsteforældrene har dansk statsborgerskab.

 

Danmarks Statistik har tidligere over for Den Korte Avis understreget, at man ikke vil ændre den beregningsmetode, der som nævnt blandt andet gør en somalier til etnisk dansker.

 

Det betyder, at kriminalstatistikker baseret på etnicitet i stigende grad bliver utroværdige, da stadigt flere tredjegenerationsindvandrere fremover vil blive registreret som etniske danskere.

 

Også selvom deres ordforråd udelukkende begrænser sig til fuck og luder.

 

Denne artikel er baseret påfølgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/20017 (Tabelkode: FODIE)

 

https://www.statistikbanken.dk/20021 (Tabelkode: FOLK2)

 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=DKSTAT&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…