Test viser, at skoleelever læser dårligt – Rosenkrantz-Theils ‘løsning’ er … at afskaffe test

Pernille Rosenkrantz-Theil (Foto: Privat)

Børn i folkeskolen opnår dårligere resultater i læsning”. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på deres hjemmeside.

 

Det er desværre ingen nyhed.

 

Test viser, at skoleelever læser dårligt – så nu vil Rosenkrantz-Theil afskaffe test

Allerede i 1994 viste resultaterne af en international læseundersøgelse, at danske skolebørn ikke læste bedre end jævnaldrende børn i Trinidad-Tobago.

 

Et par år efter viste undersøgelsen ”Nordlæs”, at de danske børns læsekundskaber var ringere end svenske og finske børns. Siden er det gået lidt op og ned med præstationerne, men mest ned.

 

De seneste sørgelige resultater, som ministeriet refererer til, stammer fra de årlige nationale tests.

 

Dem vil Børne og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil gerne vil have afskaffet.

 

Det var ellers meningen, at folkeskolereformen fra 2014 skulle rette op på elevernes problemer med læsning.

 

Men allerede sidste år viste de nationale tests, at folkeskolereformen havde fejlet på hele 26 ud af 26 resultatmål.

 

Børn af ufaglærte trives dårligt

Samtidig viser en ny analyse, udført at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at specielt er børn af ufaglærte har problemer og trives dårligt i den danske folkeskole.

 

Tidligere har AE vist, at børns socialklasse afspejles meget kraftigt i deres karakterer.  Således er der f.eks.  hele 4,3 points forskel i matematikkarakterer mellem socialklasse 1 og 5. Den tilsvarende forskel i dansk er 3,1 points.

 

Som om det ikke er nok, at elevernes faglighed bliver ringere og ringere, så går flere og flere af dem videre i gymnasiet.

 

Nye undersøgelser, foretaget af tænketanken DEA, viser, at antallet af fagligt svage elever, der kommer i gymnasiet, er tredoblet de seneste 15 år.

 

Pernille Rosenkrantz-Theil vil ændre folkeskolen – men hun ved ikke hvordan

Mens undervisningsministeren hidtil blot har ønsket at give folkeskolereformen mere tid til at virke, så proklamerer hun pludselig, at det er nødvendigt med ændringer i ”elefantstørrelsen” i folkeskolen. Man har jo et standpunkt, til man tager et nyt (eller får et nyt af chefen, Mette Frederiksen?).

 

Desværre kunne Pernille Rosenkrantz-Theil ikke løfte sløret for nogen af de store ændringer, da hun i sidste uge i ministrenes spørgetid blev spurgt til, hvad hun ville gøre for at forbedre fagligheden i folkeskolen.

 

I sit ufokuserede svar talte ministeren om forkert anvendelse af tests, behovet for en ny karakterskala, corona, ordblindes problemer og om drenge, som keder sig. Det virkede som om, ministeren ikke rigtig vidste, hvad hun ville, så elefantændringerne bliver nok kun til museskridt, som Politiken skriver.

 

En ny karakterskala ville heller ikke ændre noget ved fagligheden, og både elever og undervisningsministre må indse, at undervisning af og til kan være kedelig – ellers får man aldrig lært uregelmæssige tyske verber eller de grundlæggende regneregler. Som professor emeritus Niels Egelund har udtrykt det: ”Der er en tilbøjelighed til at tro, at det altid skal være sjovt. Når man skal lære noget nyt, vil der være en stor del af tiden, hvor det er kedeligt, indtil man har lært det og kan se værdien af det”.

 

Vi bruger flere penge end de fleste andre lande

Selvom Danmarks udgifter til folkeskolen konsekvent har ligget langt over OECD’s gennemsnit, så har vores præstationer gennem flere årtier slet ikke svaret til den økonomiske indsats.

 

Det væsentligste problem i den danske folkeskole er, at den ”mængdetræning”, som er en anerkendt forudsætning for at præstere i sport, musik og meget andet, er blevet udraderet i skolen de seneste årtier.

 

”Terperi”, som er et andet ord for ”intellektuel mængdetræning”, må ikke længere finde sted, og ”paratviden”, som er en forudsætning for selvstændig tænkning, bliver nu i skolen betragtet som uvæsentligt (”man kan jo bare Google det”). Derfor kan alt for mange ikke læse og regne, når de forlader folkeskolen.

 

Da den nuværende regering tiltrådte, var det den yngste regering nogensinde i Danmark. Gennemsnitsalderen hos ministrene var kun 42 år.  Høj alder er jo ikke er nogen kvalifikation i sig selv (regeringens ældste minister er Mogens Jensen), men flere af ministrene tilhører nu de årgange, som scorede lavt i de berømte internationale faglige undersøgelser. Måske skal vi være tilfredse, hvis vores uddannelsessystem også fremover kan præstere på samme niveau som Trinidad-Tobago.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…