S-regeringen kom i mindretal og vil alligevel ikke sende penge til morder i Syrien

Matthias Tesfaye, Foto: Twitter

I forbindelse med pandemien har det har været ikke noget problem for regeringen at lave hastelove.

 

Men når det drejer sig om at lave en hastelov, der skal forhindre, at en syrisk barne- og hustrumorder i februar næste år vil få udbetalt hundrede tusinde kroner fra den danske stat, kan det pludselig ikke lade sig gøre.

 

Det kom frem, da Folketinget den 11. juni behandlede et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, der i al sin enkelthed lød

 

”Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2020 at fremsætte forslag til ændring af repatrieringsloven, så udbetaling af repatrieringsstøtte øjeblikkelig standses, hvis modtageren begår kriminalitet i hjemlandet efter repatriering.”

 

Men det kan ikke sådan lige lade sig gøre, lød det fra Tesfaye

Baggrunden for forlaget er syreren Hussein Abbas, som den 22. februar stenede sin hustru, Huda Ali Ahmad og parrets søn Azad ihjel, efter at han var rejst til Syrien med 100.000 kroner på lommen i repatrieringsstøtte.

 

Ifølge loven skal han i februar næste år have udbetalt resten af repatrieringsstøtten, der samlet er på 215.000 kroner.

 

Hussein Abbas har over for kurdisk politi tilstået drabene.

 

Udlændinge- og integratiomsminister Mattias Tesfaye (S) var enig i, at der er tale om en uholdbar situation.

 

”Jeg vil gerne starte med at slå fast, at jeg er helt enig med forslagsstillerne i, at det er helt forkert og uholdbart, hvis danske skattekroner skal gå til en mand, der angiveligt har stenet sin kone og sin søn,” lød det fra Tesfaye, som afsluttede:

 

”Den konkrete sag har givet anledning til, at vi ser på ordningen her med nye øjne. Vi er ved at kigge hele lovgivningen efter i sømmene, både på grund af den her sag og på grund af nogle andre sager, der også har været rejst i medierne. Og det er min plan at fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling, så der hurtigt kan blive rettet op på de uhensigtsmæssigheder”

 

Lød det altså i første omgang fra Tesfaye.

 

Men nu kan det alligevel lade sig gøre, men …

Under debatten den 11. juni afviste Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Enhedslisten forslaget, medens de borgerlige partier sammen med SF tilsluttede sig Dansk Folkepartis beslutningsforslag.

 

Det betød, at regeringen allerede under førstebehandlingen kunne konstatere, at den var i mindretal, og det medførte åbenbart en del panik.

 

Under et efterfølgende møde i Udlændinge- og Integrationsudvalget blev et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten enige om at støtte forslaget med denne teksttilføjelse:

 

”Flertallet opfordrer samtidig til, at lovforslaget, hvis det er muligt inden for rammerne af Grundloven og Danmarks internationale forpligtelser, får gyldighed for de aftaler om repatrieringsydelser, der allerede er indgået. Med de bemærkninger kan partierne bag disse bemærkninger støtte lovforslaget.”

 

 

 

 

Det vil så vise sig om det er muligt at gennemføre lovforslaget på den baggrund. Især taget i betragtning, at Dansk Folkepartis beslutningsforslag baserer sig på lovgivning med tilbagevirkende kraft.

 

Ingen tvivl om, at det vil give en masse juristeri i forhold til Grundloven.

 

Messerschmidt: Det må kunne ordnes, så den sindssyge morder ikke får pengene

Under debatten den 11. juni Morten Messerschmidt (DF) alt andet end tilfreds med  svaret fra Tesfaye:

 

”Jeg læste Folketingets formands kronik her den 5. juni, hvor han opridsede alle de gange, vi inden for den seneste periode her har suspenderet de almindelige tidsregler for, hvordan vi behandler lovforslag i Folketinget. Der har jo været en god grund,” lød det fra Morten Messerschmidt, som fortsatte:

 

”Men ville det gøre så meget, hr. integrationsminister, om vi føjede et enkelt lovforslag mere til den samling og så sørgede for, at det her lovforslag kunne hastebehandles i tide, sådan at den her vanvittige morder, der sidder nede i Syrien og nu har stenet sin hustru, selvfølgelig ikke får udbetalt de her penge? Det kan vi faktisk godt nå.”

 

Det var Mattias Tesfaye ikke enig i:

 

”Et lovforslag om de generelle regler syntes jeg skal fremsættes i næste samling. Jeg synes ikke, det ville være rigtigt, at Folketinget på baggrund af en enkelt sag fremsatte et hastelovforslag for at afgøre en konkret sag mellem en konkret mand og i det her tilfælde Nyborg Kommune, tror jeg det er.”

 

Marcus Knuth: Formentlig ikke en eneste dansker mener, at han skal have pengene

Den konservative ordfører, Marcus Knuth, erklærede, at han var glad for, at ministeren kunne se det fornuftige i at ændre loven fremadrettet, men:

 

”Jeg tror ikke, at der er en eneste dansker i kongeriget, der mener, at Hussein Abbas skal have udbetalt de resterende 100.000 kr. Mener ministeren virkelig, at der ikke er noget som helst lys for enden af tunnellen med hensyn til at bremse udbetalingen af de penge?”

 

Alternativt foreslog Marcus Knuth, at man kunne sende pengene til hans to overlevende børn, to tvillingepiger, som nu bor hos en tante.

 

Det sidste svarede Tesfaye ikke på, men forklarede, at han endnu ikke havde endelig slukket lyset for enden af tunnellen.

 

”Men det, jeg har fået at vide, hvilket jeg også er forpligtet til at sige her fra talerstolen, er, at det ser svært ud. Men jeg syntes, vi skal vende hver en sten på det her område. Jeg kan sagtens forstå, at det kan være ekstremt svært at forstå,” erklærede Mattias Tesfaye.

 

Fire borgerlige partier plus SF støtter forslaget

Ret meget længe kom man ikke i debatten om beslutningsforslaget, der ud over selvfølgelig Dansk Folkeparti også fik tilslutning fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

 

Ligeledes var SF’s ordfører, Haline Oguz, indstillet på at støtte Dansk Folkepartis forsalg, men ønskede dog præciseret, at:

 

”Vi tydeliggør, at kun lovovertrædelser efter dansk strafferet skal føre til standsning af støtte, herunder bør der også indføres en bagatelgrænse for forseelser.”

 

Hos de øvrige partier, det vil sige Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Enhedslisten, var man dengang tilfreds med ministerens forsikringer om, at der vil blive lagt op til en lovændring til efteråret, og der var bred enighed om, at det var noget man ville støtte.

 

Men det har altså ændret sig takket være SF, som i øvrigt også står beg det kompromis, der er gør, at et eventuelt lovforslag ikke skal vente til efteråret med det resultat, at den syriske morder vil få udbetalt de 100.000 kroner fra den danske stat.

 

Og det var jo sådan set det, der i første omgang skulle forhindres.

 

Læs her hele teksten fra mødet i Udlændinge- og Integrationsudvalget:

https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B176/bilag/2/2211668/index.htm

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/staten-beloenner-hustru-og-barnemorder-i-syrien-med-et-par-hundrede-tusinde-kroner-vanvid-lyder-det-fra-df-som-nu-vil-have-loven-aendret/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…