Den islamiske verden er i forfald – forklaringen findes i islam

Den hollandske sociolog, Ruud Koopmans, dokumenterer i en nyligt oversat bog de religiøse årsager til de fejlslagne stater i den islamiske verden. 

 

Ruud Koopmans: ISLAMS FORFALDNE HUS. De religiøse årsager til ufrihed, stagnation og vold. Hæftet med flapper. Oversat fra hollandsk af Uffe Gardel. 254 sider. Forlaget Presssto. Vejl. pris 299 kr. Udkommet 18.09.20. 

 

***** fem stjerner ud af seks

 

  ___________________________________________________________________ 

Der er udkommet et hav af bøger om islam i de seneste 20 år. De fleste islamkritikere er af den opfattelse, at islam ikke kan reformeres – islams historie gennem 1400 år taler sit alt for tydelige sprog – men den hollandske sociolog og migrationsforsker Ruud Koopmans deler ikke dette synspunkt.
Omvendt er han så langt fra islam-apologet, hvilket hans seneste bog er et klart vidnesbyrd om. Alene titlen ”Islams forfaldne hus. De religiøse årsager til ufrihed, stagnation og vold” demonstrerer, at forfatteren går til stålet.
Han karakteriserer sin bog som islamkritisk, men ikke islamfjendtlig. 

 

Den islamiske verden lider under misvækst, ufrihed og terror
Ifølge Koopmans lider den islamiske verden under økonomisk misvækst, krig, terror, ufrihed og manglende demokrati. Særligt udsatte er kvinder, homoseksuelle og mindretal. Den store ligegyldighed over for den rystende undertrykkelse af religiøse minoriteter, frafaldne, ateister, kvinder og homoseksuelle angiver Koopmans som sit nok stærkeste motiv til at skrive bogen – ikke mindst fordi forfølgelsen ofte bliver afvist. 

 

Påstandene om den islamiske verden bliver solidt begrundet med en omfattende indsamling af statistisk materiale. Undersøgelser, forskningsprojekter, rapporter og statistik bliver brugt til at lave en sammenligning på empirisk grundlag af muslimske og ikke-muslimske lande og migrantgrupper på verdensbasis.

 


Slutresultatet er mere eller mindre kogt ind til benet i den danske titel: Islams hus er i forfald, og der er religiøse årsager til miséren.    

 

Citatmosaik
Her følger en række citater fra bogen, der viser, hvor langt Ruud Koopmans kommer: 

 

”Hvis arven fra den vestlige kolonialisme har et medansvar for, at det er så vanskeligt at udbrede demokratiet i dele af den ikke-vestlige verden, så skulle de lande, der har været koloniseret af Vesten, i gennemsnit være mindre demokratiske end lande, som undgik kolonisering, eller som har været behersket af ikke-vestlige magter som Rusland og Tyrkiet.” (s. 63) 

 

Det er bare ikke tilfældet!

  

”Det hævdes ofte, at den islamiske fundamentalisme og den dermed forbundne afvisning af at skille stat og religion – også kendt som ”politisk islam” eller ”islamisme” – er et marginalfænomen inden for islam, som afvises af ”det store flertal” af ”moderate” muslimer. Desværre bygger denne påstand i det væsentlige på ønsketænkning om, hvordan man gerne vil se islam. Den stemmer i hvert fald ikke overens med kendsgerningerne om den reelt eksisterende islam i verden her og nu.” (s. 85) 

 

”Sharia er ikke noget, som er blevet påtvunget uvillige befolkninger af autoritære politikere og gejstlige.” (s. 87) 

 

Læs også
Den traditionsrige, danske præstegård er truet. Vil den overleve i en forandret verden?

”Der er mange, som ikke vil erkende, at kultur og religion er politisk relevante kategorier, som i vidt omfang bestemmer mange menneskers handlen og tænkning her på jorden.” (s. 108) 

 

Altså: Alle vigtige politiske konflikter handler ikke om fattigdom, imperialistisk udbytning og ulighed, som marxismen slår til lyd for. 

 

”Trods den overvældende dokumentation for, at islamiske ekstremister er ansvarlige for de allerfleste terrorhandlinger, bliver der efter hvert nyt attentat hævdet af mange politikere, journalister og kommentatorer, at terror ”intet har at gøre med islam”.” (s. 121)  

 

Kritik af Ruud Koopmans
Jeg er begejstret for denne bog, der side op og side ned dokumenterer med tal, statistikker og grafer de faktiske forhold i den islamiske verden og årsagerne til, at så mange muslimske migranter ikke lader sig integrere i Vesten. Empirien er massiv, og kun en blind og døv vil kunne benægte fakta. 

 

At der er ’religiøse årsager til ufrihed, stagnation og vold’ kommer ikke som den store overraskelse for mennesker, der har gjort sig ulejlighed med at sætte sig ind i islam og islamkritikken.
Men vejene skilles, når Koopmans på baggrund af sin forskning opstiller følgende tese: Det er ikke islam, men den fundamentalistiske fortolkning af islam, der er roden til den krise, islamiske lande de sidste 50 år har gravet sig stadig dybere ned i. 

 

Det må også siges at være en sandhed med modifikationer, at: 

 

”Migrationen fra islamiske lande har beriget disse indvandringssamfund [Europa, Nordamerika og Australien] med mange talentfulde og kreative mennesker.” (s. 166).

 

Læs også
Ny bog om et af de modbydeligste mennesker under en af de mest rædselsfulde tidsperioder i historien

Ligeledes har jeg svært ved at følge hans udnævnelse af Thilo Sarrazin til fanatiker.  

 

Ruud Koopmans er ikke historiker
Ruud Koopmans er sociolog og en blændende af slagsen. Men han er ikke historiker, og han har galt fat i nogle afgørende knudepunkter, der måske kan være grunden til hans optimisme i forhold til islam reformations-potentiale? Herunder Den andalusiske paradismyte (jf. også noten), som han desværre fejlagtigt abonnerer på.

 

Det var således ikke islamiske lærde i Córdoba, der sikrede, at en stor del af den græske og romerske antiks viden blev bevaret for eftertiden. 

 

Sidestillingen af kristen og islamisk fundamentalisme forekommer også malplaceret, når vi bevæger os ud i den virkelige verden. Således bliver fx kristne fundamentalisters negative holdning til homoseksuelle ikke omsat i systematisk forfølgelse og det, der er værre. 

 

Disse er ikke uvæsentlige ’fejl’, der bare kan ignoreres som skønhedspletter. De er graverende og helt afgørende for diskussionen om islam og islams fremtidige rolle i Europa.

 

For på et historisk ukorrekt grundlag mener Koopmans ikke, at problemerne med islam er uløselige, men at en løsning forudsætter et opgør med fundamentalismen. Et opgør med fundamentalismen er imidlertid et opgør med sharia, og uden sharia ingen islam.

 

Er det ikke den sammenkædning, 1400 års islam-historie afdækker? Således at den aktuelle fundamentalisme ikke bare kan tilskrives de strømninger, der har vokset sig store og stærke siden revolutionen i Iran i 1979? 

 

En guldgrube af empiriske fakta
Med det sagt er ”Islams forfaldne hus” en guldgrube af empiriske fakta, og Forlaget Pressto skal have stor tak for at have bundet an med udgivelsen. 

 

Læs også
Fremragende bog om et gammelt mord på en ung svensk pige og vores flygtige hukommelse

Havde Ruud Koopmans bare holdt sig til at fremlægge sin forskning frem for at indtage den bekvemme og ophøjede (fiktive?) midterposition mellem dem, der mener, at islam ikke kan reformeres, og dem, der på den anden side giver Vesten skylden for problemerne. Omvendt er det måske lige præcis den position, der giver ham adgang til mainstreammedierne? 

 

Lad mig runde af med dette citat af Ibn Warraq – pseudonym for en etnisk pakistansk forfatter til bogen ”Derfor er jeg ikke muslim”: 

 

”Der findes ikke moderat islam, men der findes moderate muslimer”. (Interview med Flemming Rose i Jyllands-Posten 30 aug. 2007)

 

***

OM FORFATTEREN

Ruud Koopmans er leder af afdelingen for ”Migration, integration og transnationalisering ved Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung og professor i sociologi og migrationsforskning ved Humboldt Universitet i Berlin. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…