107.000 ikke-vestlige er registreret som indfødte danskere – det gør kriminalstatistikken problematisk

Nørrebro i København (Foto: Privat)

Tredje generations indvandrere bliver af Danmarks Statistik under visse forudsætninger automatisk registret som indfødte danskere ved fødslen. Altså af dansk oprindelse.

 

Bag betegnelsen dansk oprindelse kan der udmærket gemme sig personer af eksempelvis somalisk eller tyrkisk herkomst med en far eller en mor, som slet ikke kan tale dansk. Det har vi gang på gang påpeget her på avisen.

 

Personer med dansk oprindelse er i statistikken forstået som personer, som uanset fødested har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark.

 

Men nu er der kommet tal på bordet

 

Hundrede tusinde ikke-vestlige er blevet indfødte danskere

Det drejer sig om i alt 107.000 med ikke-vestlig baggrund, som ved fødslen er blevet registreret som indfødte danskere.

 

Der er primært tale om personer, der stammer fra lande som Tyrkiet, Irak og Pakistan.

 

Det er ekstern lektor ved Københavns Universitet, Hjarn von Zernichow Borberg, som også er partner i konsulent- og videnshuset Cphfacilitation, der har offentliggjort tallene, som han har fået fra Danmarks Statistik.

 

Alt i alt drejer det sig inklusive vestlige indvandrere omkring 400.000 personer, som i tredje generation i princippet bliver registreret som indfødte danskere ved fødslen.

 

Men slap af det er ikke slemt, mener lektoren

Selvom den eksterne lektor finder antallet overraskende højt, finder han ikke, at det er noget problem, og han er aktuel med bogen, ”Integration – her går det godt”.

 

”Jeg havde ikke regnet med, at der var så mange,” siger Hjarn von Zernichow Borbjerg til Berlingske Tidende og fortsætter:

 

”Hvis det skulle være så katastrofalt for os allesammen, at mange har udenlandsk baggrund, så kan man jo undre sig over, at det går så godt i Danmark.”

 

Han har dog ikke undersøgt, hvordan disse hundrede tusinde ikke-vestlige plus de vestlige, der nu er registreret som etniske danskere, klarer sig i forhold til eksempelvis beskæftigelse, uddannelse og ikke mindst kriminalitet.

 

Kan kun give et skævt billede af kriminaliteten

Problemet med, at så mange med ikke-vestlige rødder nu er registreret som etniske danskere, gør kriminalstatistikkerne mere eller mindre utroværdige.

 

Når eksempelvis Danmarks Statistik oplyser, at der blandt de voldtægtsdømte i 2018 var i alt 38 personer med dansk oprindelse, én med vestlig oprindelse og ikke færre end 30 med ikke-vestlig oprindelse, virker det pludelig utroværdigt, hvad den danske andel angår.

 

Det store spørgsmål er, hvor mange af de 38 voldtægtsdømte med såkaldt dansk oprindelse i realiteten var mænd med ikke-vestlige rødder?

 

Eller tag julens fyrværkeriterror på Nørrebro

Blandt de mellemøstlige unge på Nørrebro, som den 26. december gik amok og beskød hinanden og tilfældige mennesker med fyrværkeri, kan der således udmærket have været nogle af dem, der er registreret som indfødte danskere.

 

I en eventuel statistik vil de således optræde som danskere, og det vil herefter hedde sig, at det ikke kun var mellemøstlige unge på Nørrebro, der gik totalt amok med fyrværkeri.

 

Danske unge var også med, ville Morten Østergaard & Co. i så fald med stor tilfredshed kunne påpege.

 

Og dermed forvrænges hele debatten.

 

Og det vil også give et skævt billede af befolkningsfremskrivningerne

Et af formålene med de nuværende befolkningsfremsfremskrivninger er at belyse samfundets fremtidige kulturelle sammensætning.

 

Her er antallet af ikke-vestlige personer af stor betydning, da en pæn del af dem og i øjeblikket omkring 300.000 personer har en muslimsk baggrund med muslimske værdier, som på mange måder er uforenelige med vestlige værdier.

 

I sin befolkningsfremskrivning for 2060 forudser Danmarks Statistik, at den danske andel af befolkningen vil være på 5.143.013 personer og dermed udgøre 79,4 procent af den samlede befolkning.

 

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere vil med 761.813 personer udgøre 11,8 procent af befolkningen i 2060.

 

De i alt 107.000 ikke-vestlige personer med blandt andet tyrkiske, irakiske og pakistanske rødder er allerede i dag inkluderet i de 5.016.019 personer, der ifølge Danmarks Statistik betegnes som danskere i den seneste befolkningsopgørelse per 1. oktober 2019.

 

Spørgsmålet er så, hvor stor en andel de nuværende 107.000 ikke-vestlige takket være børnefødsler med videre vil udgøre af den del af befolkningen, der i fremskrivningen for 2030 betegnes som danske.

 

De skifter jo ikke religion og kultur, blot fordi de bliver registreret som indfødte danskere.

 

Tværtimod er muslimer generelt gennem de sidste mange år i stadigt stigende grad blevet mere og mere bevidste omkring deres religion og de krav, den stiller til både deres livsstil og til det samfund, de lever i.

 

Der er her en problemstilling, der ikke kan ignoreres.

Læs også:

https://www.berlingske.dk/danmark/nye-tal-foejer-nyt-til-indvandringens-historie-i-danmark-jeg-havde-ikke?fbclid=IwAR1uTxjPAiDTKdtJtsSU4AUGlwOiZnRTKOAfN3SAIcEPUmu1Z_wRthejslM

 

https://www.statistikbanken.dk/10338 (Tabelkode: STRAFNA4)

 

https://www.statistikbanken.dk/10022 (Tabelkode: FOLK1C)

 

https://www.statistikbanken.dk/10022 (Tabelkode: FRDK119)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…