Unge ikke-vestliges kriminalitet er steget til det dobbelte siden årtusindskiftet – til gengæld er danskernes faldet markant

Arkiv/skærmprint

Ungdomskriminaliteten i Danmark begås fortsat langt overvejende af etniske danskere, når det måles på antallet af dømte kriminelle.

 

Sådan lyder en delkonklusion i en rapport, ”Kriminalitet og etniske minoriteter”, udarbejdet af Aalborg Universitet og udgivet af Det Kriminalpræventive Råd i februar i år.

 

Det medgives dog, at unge ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i forhold til deres andel af befolkningen.

 

Ingen kan benægte, at danske unge målt på deres antal begår mest kriminalitet, men der er altså et par mellemregninger, der mangler i universitets konklusion.

 

Andelen af ikke-vestlige unge dømt for kriminalitet er steget voldsomt

Målt i perioden fra årtusindskiftet og til og med 2017 er der sket en stor forskydning i kriminalitetsmønstret blandt unge danske og unge ikke-vestlige.

 

I år 2000 var 86,9 procent af unge kriminalitetsdømte i alderen 15 – 29 år danskere, medens 11,4 procent var ikke-vestlige.

 

I 2017 var der vendt op og ned på den fordeling. Unge kriminalitetsdømte danskeres andel er nu faldet til 75,2 procent, medens de unge ikke-vestliges andel er steget til 21,0 procent.

 

Danske unge er blevet mindre kriminelle

Det er en indlysende banalitet, når det i rapporten fra Aalborg Universitet fastslås, at antallet af unge danske dømte kriminelle er højere end antallet af ikke-vestlige.

 

Det giver sig selv i og med, at der i 2017 er mere end ti gange så mange danskere i alderen 15 – 29 år, end der er ikke-vestlige.

 

Ikke desto mindre er antallet af ikke-vestligt unge, der er dømt for kriminalitet, steget med næsten det dobbelte fra 5.235 dømte i år 2000 til i alt 10.316 dømte i 2017.

 

Omvendt er antallet af dømte danske unge i den pågældende alder faldet fra 39.801 dømte i år 2000 til i alt 30.559 dømte i 2017.

 

Ikke-vestlige unge er voldsomt overrepræsenterede

Det er i dag et anerkendt faktum, at befolkningsgruppers kriminalitetshyppighed ikke alene kan måles på antal, men især og udelukkende skal måles på de forskellige gruppers andele af befolkningen.

 

I år 2000 blev i alt 45.812 unge i alderen 15 – 29 år dømt for kriminalitet.

 

Heraf var de 39.801 af dansk oprindelse og udgjorde dermed 86,9 procent af samtlige dømte.

 

De unge etniske danskeres andel af befolkningen i den pågældende alder var det år på 90,7 procent, mod altså 86,9 procent af samtlige dømte for kriminalitet

 

Samme år blev i alt 5.235 unge ikke-vestlige i den pågældende alder dømt for kriminalitet, og udgjorde dermed 11,4 procent af samtlige dømte.

 

De ikke-vestlige unges andel af befolkningen i den pågældende alder var det år på 6,3 procent mod altså 11,4 procent af samtlige dømte for kriminalitet.

 

I 2017 blev i alt 49.062 unge i alderen 15 – 29 år dømt for kriminalitet.

 

Heraf var antallet af de etnisk danske unge faldet til 36.912 mod de nævnte 39.801 i år 2000 og udgør nu 75,2 procent mod 90,7 procent i år 2000.

 

De unge etniske danskeres andel af befolkningen i den pågældende alder er i 2017 faldet til 85,1 procent mod altså 75,2 procent af samtlige dømte.

 

Samme år blev i alt 10.316 unge ikke-vestlige i den pågældende alder dømt for kriminalitet mod i alt 5.235 dømte i år 2000, og de udgør nu 21,0 procent af samtlige dømte mod 11,4 procent i år 2000.

 

De unge ikke-vestliges andel af befolkningen i den pågældende alder er nu steget til 7.3 procent af samtlige, medens deres andel af de dømte nu er oppe på de nævnte 21,0 procent.

 

En alarmerende udvikling

Tilbage står, at andelen af unge ikke-vestlige indvandrere i alderen 15 – 29 år er steget fra 6,3 procent i år 2000 til 7,3 procent i 2017.

 

I år 2000 var der i alt 63.472 ikke-vestlige unge i alderen 15 – 29 år, medens antallet i 2017 nu er oppe på i alt 81.594.

 

Samtidig er deres andel af de dømte er steget fra 11,4 procent i år 2000 til i alt 21,0 procent i 2017.

 

Der er her tale om en mildt sagt alarmerende udvikling, som ikke kan bortforklares af en fin og forkromet universitetsrapport, der banalt konkluderer, at antallet af unge danskere, der begår kriminalitet, overstiger antallet af unge med ikke-vestlig baggrund.

 

Strudsen har åbenbart ikke levet forgæves.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

http://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRAF NA9)

 

http://www.statistikbanken.dk/10022 (Tabelkode: BEF5)

 

Du kan læse hele rapporten fra Aalborg Universitet her:

https://www.dkr.dk/media/13562/kriminalitet-og-etniske-minoriteter-del-i.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…