Tilbage til stenalderen!

For 100 år siden varmede min bedstemor en sten på sit komfur, hvorefter stenen kunne varme hendes fødder i sengen i de kolde nætter. Denne gamle viden skal nu bruges til at lagre energi fra vindmøllernes overskydende strøm, som så senere kan bruges efter behov. Man håber på en bevilling på 100 mio. kr. om året til et nationalt energilager. Forskningen vil finde sted på DTU/Risø – kendt tilbage fra Niels Bohr, som nok ville have fundet det besynderligt, når man i stedet kunne bruge effektiv atomkraft – men det er stadig et tabu i Danmark.

 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var i weekenden konfronteret med nogle af de tusinder af unge mennesker, der demonstrerede for en bedre klimaplan, da den globale opvarmning i høj grad vil ramme dem. Jamen, vi bygger jo flere havvindmøller, forsøgte statsministeren at svare til de unges tilråb. Lars Løkke er i sandhed blevet hjernevasket af vindindustrien – ligesom energiministeren og de fleste andre i Folketinget, og som journalist og forfatter Peter Skeel Hjorth skriver i sin seneste bog ‘En skjult magt’, så har vindindustrien fået så stor en indflydelse i dansk energipolitik og fået så mange penge, at den mere eller mindre er involveret i regeringens beslutninger mht. energi.

 

Det drejer sig om penge, og som i sporten curling har vindindustrien folk til at feje ujævnheder væk fra den curlende sten, som da de påvirkede Aalborg Universitet til at komme af med professor Henrik Møller fra hans arbejde med støj fra vindmøller i Sektion for Akustik. Vindmølleindustrien tåler ikke kritik, for vindmøller skal betragtes som verdens redning. Vindmøller har dog et problem med forsyningssikkerhed, da energien skal bruges her og nu, så lagring er nødvendig, hvis man ikke via et kabelnet til nabolande kan udveksle strøm. Via EU prøver man at rette reglerne efter dansk vindmølleindustris behov og ikke efter nabolandenes ønske om at bruge egen strøm først.  

 

Lindø Offshore Renewables Center LORC i Munkebo skal nu teste 16 megawatt havvindmøller – man troede ellers, at området ved Østerild i Nordjylland skulle være testområdet og fik ryddet et stort område. Regeringen gav 50 mio. og resten af de i alt 300 mio. kr. forventes at komme fra Danmarks Eksportkreditfond, Nordea, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond. Energimin. Lars C. Lilleholt: Danmark er en vindmøllenation, og hvis vi skal fastholde de mange arbejdspladser på området, er det nødvendigt, at der er ordentlige testfaciliteter til rådighed.

 

Lindøværftet ville have været et ideelt sted til at udvikle en thorium wasteburner (i container str.) fra det danske firma Seaborg Technologies, som har fået kontrakt med et firma i Asien, da danske politikere stadig ikke vil røre ved atomkraft. Den moderne atomkraft vil kunne bruge affaldet og kan holde længere end de 25 år, som er vindmøllers forventede levetid. Vindkraft kan ikke redde verden fra en global opvarmning, selv FN’s klimapanel IPCC mener, atomkraft bør inkluderes.

 

De 16 nye megawatt havvindmøller bliver over 320 m høje – på højde med Eiffeltårnet, og vingerne mellem 110-130 m lange, og testcentret vil være færdig ca. 2020. Finansminister Kristian Jensen kunne stolt fortælle, at samarbejdet med vindmølleindustrien er det første branchesamarbejde, regeringen har indgået med en branche. Man kan sige, det er første gang i historien, at en industri har fået så stor en magt over politikerne. Vindindustrien er dygtig og har sikkert med fuldt overlæg valgt den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt ind i bestyrelsen for Vestas. Hun har gode forbindelser til danske politikere og kendskab til Bruxelles – det skal nok give medvind!

 

New Scientists Michael Le Page mener, det bliver svært at holde temperaturstigningen under 1,5 grader C men måske 2 graders stigning, da man allerede i 2015 nærmede sig 1 grads stigning. CO2 udledningen skal bremses, og det kan ikke lade sig gøre alene ved vind og sol. Bent Lauritzen, afdelingschef ved Nukleare Teknologier på DTU håber, man i Danmark kan ændre holdningen til atomkraft: Hvis vi vil modvirke klimaforandringer, har vi ikke råd til at udelukke nogen teknologi.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…