Sådan bruges moskeer til at undergrave demokratiet

Fra den store moské i Køln (skærmprint fra YuoTube)

Europas største moské ligger i den tyske by Köln.

 

Den ejes af den store moské-organisation Ditib. Ditib er underlagt det særlige ’religionsministerium’ i Tyrkiet (kaldet Diyanet).

 

For cirka tre måneder siden blev kæmpemoskeen i Köln indviet. Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, deltog i indvielsen.

 

Det gjorde tyske politikere derimod ikke, for de var ikke inviteret! Selv om det hele foregik i Tyskland, ville man åbenbart ikke have dem med.

 

Man signalerede, at islams repræsentanter og den tyrkiske stat gjorde, hvad der passede dem, selv på tysk jord.

 

Tyske politikere har ellers sagt mange velmenende ord om, at man skal udvikle en islam, som er tilpasset det tyske samfund og dets demokrati.

 

Som indenrigsminister Horst Seehofer har formuleret det: ”Hvordan kan vi fremme en islam i Tyskland, der er forankret i vores samfund?”

 

Indvielsen af stormoskeen i Köln gjorde det klart, at denne tanke er naiv. Kræfterne bag moskeen har aldeles ikke tænkt sig at udvikle en islam på tyske værdiers og tysk demokratis præmisser.

 

Tværtimod er meningen med stormoskeen, at den skal skabe et islamistisk parallelsamfund, som er stærkt nok til at køre sit eget løb i forhold til det tyske samfund.

 

Islamisternes foragt for naive politikere

Denne islamistiske målsætning bliver nu bekræftet af endnu et stort arrangement, som moskeerne i Ditib-organisationen har stået for:

Læs også
Bliver en vis Annegret Kramp-Karrenbauer – også kaldt AKK – Tysklands næste kansler?

 

Fra 2. til 4. januar holdt man – også i Köln – en konference for europæiske muslimer. Den blev kaldt ”II. Møde for Europæiske Muslimer” (det første fandt sted i 2014). Tanken er, at disse europæiske møder fremover skal finde sted hvert andet år.

 

Dette møde i januar skabte igen ballade om islams og moskeernes rolle i Tyskland.

 

Mødet gjorde det meget klart, at meningen ikke var at tilpasse islam til det tyske samfund. Meningen var at skabe et islamistisk magtcentrum, der fungerer efter sine egne spilleregler.

 

Således viste man igen sin foragt for de naive tyske politikere.

 

Det Muslimske Broderskab

Det skete blandt andet ved at invitere Det Muslimske Broderskab med til mødet. Broderskabet er den førende organisation inden for radikal islam med meget stor international indflydelse. Dens hovedsæde i Tyskland ligger ligeledes i Köln.

 

Læs også
Højaktuel bog om præsident Erdogan og hans Tyrkiet

Det Muslimske Broderskab spiller også en central rolle i det danske moské-miljø.

 

Den tyske afdeling af Det Muslimske Broderskab (IGD) bliver overvåget af efterretningstjenesten (Verfassungsschutz).

 

Her har man den opfattelse, at Broderskabets aktiviteter er ”egnede til at forstærke en afvisende holdning over for vestlige værdier og til at skabe distance til demokratiet”.

 

Tysklands største moské-bevægelse Ditib bidrager således aktivt til at undergrave demokratiet. Med Det Muslimske Broderskab som en drivende kraft vil man ikke skabe en tysk islam, men en radikal, fundamentalistisk islam midt i Tyskland.

 

”Islam er islam”

Mens moskeerne i Ditib holder afstand til det tyske demokrati, er de til gengæld tæt forbundne med det islamistiske styre i Tyrkiet.

 

Præsident Erdogan bruger målrettet Ditib til at styrke sin position blandt tyrkerne i Tyskland.

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

De tyrkiske indvandrere betragter ikke Merkel, men derimod Erdogan som deres leder. Og han bruger de tyrkiske moskeer som et instrument til at pleje både islamistiske interesser og tyrkiske nationale interesser i Tyskland.

 

Erdogan vil absolut ikke høre tale om en særlig tysk eller europæisk udgave af islam. ”Islam er islam”, siger han. Den skal ikke tilpasses det demokratiske Vesten.

 

Tværtimod skal islam bevare sin renhed og almengyldighed.  Den skal følge de samme fundamentale værdier overalt, og det er Erdogans ambition, at Tyrkiet skal stå som garanten for dette.

 

Moskeerne undergraver demokratiet

Tyrkiet skal formulere den sande, almengyldige islam. Denne islam bygger på shariaen, islamisk lov, som i sidste ende kommer fra Allah.

 

Erdogans islam er en fundamentalistisk islam. Allahs bud gælder ubetinget. Om nødvendigt må demokratiet vige for det.

 

Læs også
Afrikaner fik afvist sin asylansøgning, men han blev ikke udvist – det fik frygtelige konsekvenser for en 9-årig pige

Hvad muslimerne foretager sig i Tyskland er for den tyrkiske præsident en sag mellem dem, Allah og Erdogan.

 

Islamisme og tyrkiske magtinteresser skal gå op i en højere enhed.

 

De naive tyske politikere må i stigende grad erkende, at de kun har ringe autoritet i forhold til den meget store tyrkiske befolkning i landet.

 

Moskeerne bruges til at undergrave europæiske værdier og europæisk demokrati.

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article186767692/Ditib-Kritik-an-geheimer-Konferenz-mit-radikalen-Muslimen.html

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…