Nedrivning af ghettoer forhindrer ikke islamiseringen

Foto Privat

Hvis man river boligblokke ned og tvangsforflytter beboerne, vil problemet med parallelsamfund og islamisering automatisk løse sig selv.

 

Det mener i hvert fald regeringen samt Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, som står bag regeringens målsætning om, at Danmark i 2030 skal være såkaldt ghettofri ved at rive boligblokke ned.

 

Ifølge regeringens seneste opgørelse boede der ifølge Ritzau anslået omkring 76.400 personer i parallelsamfund, hvor man isolerer sig fra det øvrige samfund og lever efter helt andre normer og værdier, hvormed der formentlig menes muslimske.

 

Hele filosofien bag ghettoplanen må således være, at blot man river deres boliger ned og tvangsforflytter folk, så bliver de mindre muslimske og mere indstillet på at tilegne sig danske samfundsværdier såsom ligestilling og respekt for kvinder og demokrati.

 

Uanset ghettoer bliver stadigt flere islamiseret

Her i avisen skrev vi i går om det såkaldte integrationsbarometer, som Københavns Kommune netop har offentliggjort for 2018.

 

Barometeret gør status over integrationen af unge ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i perioden 2016 – 2018.

 

Således mente knap hver fjerde ikke-vestlig indvandrer og efterkommer i alderen 18 – 28 år i 2016, at religiøse love skal følges, selvom det ville være i strid med dansk lovgivning.

 

I 2018 var det antal steget til hver tredje, og i det tidsrum var antallet af unge ikke-vestlige i den pågældende alder i Københavns Kommune steget fra 18.279 i 2016 til i alt 19.386 i 2018.

 

Fakta er imidlertid, at islamiseringen rækker langt ud over ghettoerne.

 

Over halvdelen af ghetoernes beboerne må være unge

Undersøgelsen af islamiseringen blandt unge i Københavns Kommune er på flere måder interessant og dokumenterer, at islamiseringen langt fra udelukkende kan tilskrives ghettoerne.

 

Som udgangspunkt viste undersøgelsen, at en tredjedel af unge i alderen 18 – 28 år i 2018 havde en islamisk tilgang til det danske samfund.

 

Det svarer til cirka 6.500 af de i alt små 19.400 ikke-vestlige unge, som den 1. januar 2018 boede i København ..

 

Fakta er imidlertid, at i de syv københavnske ghettoer, som den 1. december 2018 var på regeringens ghetto-liste, var de 11.142 af ikke-vestlig oprindelse.

 

Selvom man så går ud fra, at samtlige ikke-vestlige er muslimer, så skulle altså over halvdelen af beboerne i de syv ghettoer være islamiserede unge.

 

Og det er selvfølgelig noget vrøvl.

 

Fakta er, at islamiseringen foregår helt andre steder end i ghettoerne. Den foregår hos de imamer og i de moskéer, hvis samfundsundergravende aktiviteter myndighederne i al deres politisk korrekte berøringsangst lukker øjnene for.

 

Uanset hvor mange milliarder, man nu vil bruge på at rive blogblokke ned og bygge nye, så foregår islamiseringen i stigende grad uden for ghettoerne. Det problem løses ikke ved at erstatte gamle mursten med nye.

 

Og ikke nok med det.

 

Nissen flytter med, viser udenlandske erfaringer

Skal man tro udenlandske erfaringer, så flytter nissen blot med og beboerne klumper sig sammen i nye områder, når man forsøger at omdanne ghettoer ved at rive boligblokke ned.

 

Det fremgår af en rapport fra Aalborg Universitet, som har analyseret en omfattende mængde udenlandsk erfaring på området, skriver Berlingske Tidende.

 

Universitetets forskningschef, Hans Thor Andersen, har bidraget til rapporten, og han mener ikke, at ghettoaftalen vil ændre meget på beboernes adfærd og udfordringerne med socialt belastede områder.

 

Han henviser til, at erfaringer fra lande som Sverige, Holland og Storbritannien viser, at beboerne blot klumper sig sammen i nye boligområder med de samme sociale problemer og den samme kriminalitet.

 

”Der er al mulig grund til at tro, at nissen flytter med beboerne. Så har man brugt en masse penge på at forandre boligområderne og flytte beboerne og bagefter er problemerne de samme som før,” siger Hans Thor Andersen til Berlingske Tidende.

 

Tilbage står ghettoerne og måske nedrevne boligblokke som et monument over årtiers forfejlede asylpolitik.

 

En politik, der på trods af stramninger uhindret vil fortsætte i al fremtid, medmindre Dansk Folkeparti kan få overbevist et flertal i Folketinget om, at en effektiv grænsekontrol med afvisning af asylansøgere ved grænsen, er vejen frem.

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2019/mange-unge-indvandrere-i-koebenhavn-saetter-religioese-love-over-demokratiet-men-det-soeger-man-at-skjule/

 

https://www.berlingske.dk/politik/erfaringer-fra-andre-lande-saar-tvivl-om-effekten-af-regeringens

 

file:///C:/Users/Bruger/Downloads/Ghettolisten%202018%20(11).pdf

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…