Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

Foto: Steen Raaschou

Københavns Kommune har offentliggjort det såkaldte integrationsbarometer for 2018. Det gør status over integrationen af ikke-vestlige indvandrere i kommunen i perioden 2016-18.

 

Undersøgelsen afslører en foruroligende udvikling: Hos de unge indvandrere trives der holdninger til demokratiet, der er meget ildevarslende og endda har bevæget sig i den gale retning.

 

I den seneste undersøgelse i 2016 mente knap hver fjerde af de unge med ikke-vestlig baggrund, at religiøse love skal følges, selv om de vil være i strid med dansk lovgivning.

 

Dengang påpegede Den Korte Avis, at det var et alvorligt faresignal, der understregede, hvor dårligt integrerede disse unge var i det danske samfund.

 

Nu siger hver tredje ikke-vestlige indbygger i København i alderen 18-28 år, at religiøse love skal følges, selv om de vil være i strid med dansk lovgivning. De er fundamentalister.

 

Den ikke-vestlige indvandrerbefolkning i København består overvejende af muslimer. Man må derfor gå ud fra, at ”religiøse love” i hovedsagen vil sige islams love. Også kaldet sharia.

 

Den er jo helt gal. Dette resultat viser i sig selv en bragende fiasko for integrationen.

 

Den barske sandhed

Dette meget bekymrende billede bliver forstærket af et andet resultat i undersøgelsen: De unge indvandrere bliver også spurgt direkte om deres opbakning til et demokratisk system.

 

I 2016 sagde 84 procent, at de bakkede op om demokratiet, nu er det faldet til 79 procent. Her skal man tage højde for, at mange af dem, der siger, at de bakker op om demokratiet, mener noget andet med det, end danskere normalt gør. De tænker åbenbart på et demokrati inden for rammerne af islams love.

 

Dette er den barske sandhed. Og så ved vi ikke engang, hvor mange der i deres svar bevidst skjuler fundamentalistiske holdninger.

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

 

Fuppåstande om danskerne

I undersøgelsen forsøger man at tilsløre denne sandhed.

 

Man laver fup: Man spørger unge københavnere med dansk baggrund, om de mener, at traditioner skal følges, selv om de er i strid med dansk lov. Det mener 18 procent.

 

Og så hokus-pokus konkluderer man: Udviklingen for de unge danskere går i samme retning som udviklingen for de unge indvandrere.

 

Dette er en grov forvanskning, der skjuler den stærke og skræmmende fundamentalisme blandt de unge indvandrere:

 

Indvandrerne sætter religiøse love over dansk lovgivning. Det betyder, at islams regler står over dansk lov. Det er ganske håndfast.

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Men danskerne spørges til noget langt bredere og mere uforpligtende, nemlig deres holdning til traditioner. Her er overhovedet ikke tale om religiøse love som i sharia.

 

Alligevel lader man, som om det er ét fedt.

 

Formentlig har man opfundet det mærkelige spørgsmål til danskerne for at sløre, hvor galt det er fat med indvandrernes integration.

 

Et forskønnet billede

I det hele taget søger Integrationsbarometeret at forskønne billedet af indvandringen i København.

 

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilie Lonning-Skovgaard (V) udtaler:

 

”Det er glædeligt, at det på de vigtigste pejlemærker går fremad for integrationen. Vores integrationsarbejde handler først og sidst om job og uddannelse og at få flere med i det arbejdende fællesskab. Når du først er ude på arbejdsmarkedet og bidrager til samfundet, så har du taget et afgørende skridt mod en vellykket integration (…)”

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

 

Det er en god ting at få indvandrere i arbejde, så længe de befinder sig i landet. Og på det seneste er flere indvandrere kommet i arbejde i København og andre dele af landet. Fint.

 

Men for det første er et arbejde ikke nogen sikkerhed mod, at muslimske indvandrere udvikler fundamentalistiske og islamistiske tendenser. Mange islamister og terrorister i Europa har faktisk et arbejde.

 

Og for det andet:

 

Når en stigende andel af de unge indvandrere på det seneste er kommet i beskæftigelse, skyldes det i høj grad det økonomiske opsving. Samtidig er asyltilstrømningen faldet kraftigt. Dermed er det lettere at få dem, der er her, i arbejde.

 

Det står der ikke noget om

Alt sammen positivt. Men ikke så meget et udtryk for, hvor integrerede indvandrerne er.

 

Læs også
Røde partier sætter Mette Frederiksen under stort pres for at give indvandrerne flere penge til velfærd på bekostning af danskerne

Når de økonomiske konjunkturer vender, vil flere indvandrere igen gå fra arbejde til offentlig forsørgelse.

 

Og frem for alt: Med den nuværende udvikling vil København og Danmark få en voksende andel af befolkningen, som sætter islams love over lovgivningen i det danske demokrati.

 

Men det står der ikke noget om i Integrationsbarometeret fra Københavns Kommune.

 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/flere-kobenhavnere-med-ikke-vestlig-baggrund-kommer-i-arbejde-og-uddannelse?publisherId=13559151&releaseId=13570423

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…