Københavns Politi rådgav Hizb ut-Tahrir om vagter – jeg er rystet, lyder det fra Martin Henriksen (DF)

hizb ut-Tahrir på Christiansborgs Slotsplads

Da den rabiate islamiske organisation Hizb ut-Tahrir fredag den 22. marts afholdt fredagsbøn på Christiansborg Slotsplads, havde de deres egne vagter med i form af såkaldt ”Tryghedspersonale”.

 

Det var på forhånd arrangeret i samarbejde mellem Københavns Politi og Hizb ut-Tahrir, idet Københavns Politi dog havde krævet, at vagterne skulle bære en vest, hvorpå der stod: ”Tryghedspersonale”.

 

Det skete for at præcisere, at den, der udøver vagtvirksomhed skal have autorisation, hvilket Hizb- ut-Tahrir ikke har.

 

Det fremgår det af et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) til formanden for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, Martin Henriksen (DF).

 

Københavns Politi vejledte Hizb ut-Tharir om vagter

Af svaret fra Pape Poulsen fremgår det, at Københavns Politi fandt det hensigtsmæssigt, at ” vejlede anmelder i forhold til eventuel anvendelse af vagter og tryghedspersonale i forbindelse med demonstrationen.”

 

Københavns Politis vejledning fremgår således af en mail, som blev sendt til Hizb ut-Tahrir den 21. marts med følgende tekst:

 

”I tilknytning til Københavns Politis brev til Dem af 15. marts 2019 vedrørende det arrangement, De har anmeldt til afholdelse på Christiansborg Slotsplads den 22. marts 2019 kl. 12 – 14.30, finder politiet anledning til supplerende at henlede opmærksomheden på følgende:

 

– at såfremt der i forbindelse med arrangementet anvendes ”tryghedspersonale” skal disse bære en synlig vest med påskrift ”tryghedspersonale”. Tryghedspersonale må alene varetage opgaver med fokus på omsorg og sikkerhed.

 

– at egentligt vagtpersonale der i forbindelse med arrangementet fører tilsyn med udstyr mv. skal være godkendt vagtpersonale fra autoriseret vagtvirksomhed, som er autoriseret til at udøve vagtvirksomhed på offentligt tilgængeligt område.”

 

Er rystet over niveauet hos politiledelsen

I sit spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen ville Martin Henriksen have oplyst, hvilket vagtselskab der stod omkring fredagsbønnen på Slotspladsen samt hvem, der havde givet tilladelsen, hvis der ikke var tale om et autoriseret vagtselskab.

 

Og han er noget rystet over svaret fra justitsministeren.

 

”Jeg kan konstatere, at det højst overraskende er Københavns Politi, der har rådgivet Hizb ut- Tahrir om at deres egne medbragte vagter skal bære noget, der alt andet lige minder om uniformer, siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og understreger:

 

”Jeg er ærlig talt rystet over niveauet hos ledelsen hos Københavns Politi, og jeg undrer mig dybt over at justitsministeren ikke har nogen holdning til det.”

 

De opførte sig som vagter

Martin Henriksen var selv til stede på slotspladsen, og han undrer sig:

 

Det såkaldte tryghedspersonale opførte sig som vagter. Det er min klare opfattelse, og det er efter min overbevisning uholdbart, at dansk politi rådgiver en samfundsundergravende forening om hvordan de kan medbringe deres egne vagter til en muslimsk fredagsbøn foran Christiansborg Slot, siger Martin Henriksen og understreger:

 

”Det er på alle parameter bare forkert. Politiet burde have sagt til Hizb ut Tahrir, at de ikke vil acceptere deres egne private vagter, og så er jeg sådan set ligeglad med, om man kalder dem for tryghedspersonale eller hvad, man vælger at kalde dem for.”

 

Men hermed er sagen ikke slut, understreger Martin Henriksen:

 

”Nu vil jeg spørge ind til, hvor der er lovhjemmel til at rådgive om tryghedspersonale og private vagter, for det her er grotesk, og så vil jeg spørge om der er lovhjemmel til at meddele Hizb ut Tahrir og andre, at de ikke må medbringe egne vagter og tryghedspersonale.”

 

Har flere gange forsøgt at få Hizb ut-Tahrir forbudt

Både Dansk Folkeparti og i øvrigt også et flertal i Folketinget ønsker, at der udstedes et forbud mod Hizb ut-Tahrir, men det er hver gang faldet på, at Rigsadvokaten mener, at det vil være i strid med Grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed at forbyde organisationen.

 

Så sent som under tirsdagens spørgetime tirsdag den 26. marts sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blandt andet:

 

”Jeg mener helt klart, at Hizb ut-Tahrir skal forbydes, hvis der er grundlag for det.”

 

Men det mener Rigsadvokaten altså ikke, at der er.

 

I både 2004, hvor Henning Fogde var rigsadvokat, og 2008, hvor Jørgen Steen Nielsen var
Rigsadvokat, konkluderede begge rigsadvokater, at den muslimske bevægelse Hizb ut-Tahrir ikke umiddelbart kunne forbydes, hvis der blev rejst en sag.

 

Det er endnu ikke afklaret, hvordan den nuværende Rigsadvokat, Jan Reckendorff, forholder sig til spørgsmålet.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…