Folkeskolen er på katastrofekurs – og det bliver værre af en minister, der går den helt forkerte vej

Det danske uddannelsessystem er i krise. En af de væsentligste årsager er den danske folkeskole, hvor det faglige niveau er blevet ringere og ringere gennem de seneste år. Den udvikling må forventes at fortsætte, bl.a. fordi færre og færre af de kvikkeste unge vil være skolelærere.

 

De dygtige gymnasieelever vil ikke være skolelærer

Den svigtende interesse beskrives i en ny rapport om rekrutteringen til læreruddannelsen. Af rapporten fremgår det, at mens ca. 400 af de 5000 bedste studenter i 1997 valgte at uddanne sig til skolelærer, så var det tilsvarende tal i 2011 faldet til kun 100.

 

I samme rapport kritiseres også fagligheden på uddannelsen til skolelærer. Som sædvanlig klarer vi os væsentligt ringere end f.eks. Norge, Sverige og specielt Finland. Samtidig betyder manglen på lærere, at hver tiende, som underviser børnene i grundskolen, slet ikke har nogen videregående uddannelse. Ingen af delene passer særlig godt med de mange politiske skåltaler om, hvor højt vi prioriterer uddannelse i Danmark.

 

Rapportens forfattere konkluderer meget klart: Vi mener på baggrund af vores analyser, at kvaliteten af grundskolen er udfordret. Det er hævet over enhver tvivl, at man er nødt til at tage hånd om problemerne.

 

 

Der er dog intet, der tyder på politisk handling i den anledning.

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil: Her går det godt

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har nemlig en helt anden opfattelse af virkeligheden. På Undervisningsministeriets hjemmeside skriver hun til de danske skolelærere: ”De fleste børn i Danmark har en god barndom og skolegang ikke mindst takket være jer. Bedre end nogensinde, faktisk.”

 

Efter flere rapporter med kritik af læreruddannelsen og middelmådige placeringer af de danske skoleelever i mange internationale undersøgelser, hævder den ansvarlige minister altså, at det går ”bedre end nogensinde” med den danske folkeskole. ”Jeg ved, hvor dygtige I er på skolerne”, skriver hun begejstret til folkeskolelærerne. Virkeligheden er bare, at det går elendigt med den danske folkeskole, og mange af lærerne er ikke er dygtige til deres job, men burde være beskæftiget med noget helt andet.

 

Der er brug for dygtige lærere, hvis folkeskolen skal blive bedre

Desværre er det vanskeligt for skolelederne at komme af med de dårlige lærere, så længe de ikke kan finde nye, der er bedre. Det burde ellers være attraktivt at blive skolelærer.  I 2019 er gennemsnitslønnen for en folkeskolelærer 516.720 kr. om året for mindre end fire timers undervisning om dagen.

 

Derfor er der brug for en fundamental ændring af læreruddannelsen, så der igen bliver mere prestige forbundet med at være skolelærer. Man kunne f.eks. flytte læreruddannelsen til universitetet (således som i Finland) og hæve det faglige niveau på uddannelsen. Det er foreslået mange gang før, men indtil videre er intet sket.

 

Mere end halvdelen dumpede i matematik

Grundskolen er første led i den uddannelsesmæssige fødekæde, og konsekvenserne af den katastrofale tilstand i grundskolen kan tydeligt ses i resten af uddannelsessystemet. F.eks. dumpede mere end halvdelen af eleverne til sommerens studentereksamen i matematik B (før Undervisningsministeriet greb ind og ændrede beståelsesgrænsen). Det betyder, at mere end halvdelen af de unge reelt har spildt deres tid i faget, for en dumpekarakter betyder, at man stort set ikke har forstået noget som helst.

 

Pernille Rosenkrantz-Theil er tavs om problemerne

Det er bare vanskeligt at løse et problem, hvis man ikke vil erkende, at det eksisterer. Pernille Rosenkrantz-Theil har slet ikke kommenteret sommerens ekstraordinært høje dumpeprocenter i gymnasiet eller den nye rapport, som gør opmærksom på problemerne i grundskolen. Ministeren vil hellere bruge sin tid på at fjerne de nationale tests, som forbedrer elevernes faglige niveau, samt indføre slappere fraværsregler i gymnasiet.

 

Mette Frederiksen ville gerne være ”børnenes statsminister”. Ved at udnævne Pernille Rosenkrantz-Theil til undervisningsminister er hun i stedet blevet medansvarlig for et alvorligt fagligt omsorgssvigt af de børn og  unge, som er Danmarks fremtid.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…