Dannebrog: Folkets flag og et nationalt symbol – en bog skrevet med et varmt, dansk hjerte

Siden 1912 har vi danskere holdt Valdemarsdag den 15. juni for at markere legenden om, at Dannebrog faldt ned fra himlen ved et slag mod de hedenske estere ved Lyndanisse (Tallinn) i 1219. I år er det 800 år siden, og det bør naturligvis fejres med manér.

 

Fra et legendarisk slag til klaphattens gennembrud

Hans Chr. Bjerg er uddannet historiker og var 1981-2002 overarkivar i Rigsarkivet og chef for Forsvarets Arkiver, i en lang periode tillige forbundsformand for Danmarks Gymnastik Forbund og orlogshistoriker under Søværnet. Han skrev i 2006 en bog om Dannebrog, og det er denne bog, som nu i jubelåret genudgives i en væsentligt udvidet udgave med inddragelse af de seneste års udvikling, ”hvor der igen synes at være sået tvivl om Dannebrog og vores nationale identitet”, som forlaget skriver på bagsiden. Skrevet før resultatet af det seneste folketingsvalg!

 

Fortællingen om danernes klæde – brog betyder tøjstykke til bestemt brug – er gjort af det rette stof. En spændende legende med en blanding af mystiske overtoner og realhistoriske grundmotiver, som danner baggrund for et helt folks – eller flertalsfolkets? – kærlighed. Forfatteren fører os med sikker hånd gennem Dannebrogs udvikling fra kongens banner i 1300-tallet til indførelsen af splitflaget under Christian 4., indtil det bliver folkets flag i 1800-tallet.

 

Et kort, men forgæves flagforbud!

Men faktisk var det forbudt almindelige borger at flage i en kort periode fra 1834 til 1854. Det var folk da ligeglade med! Under Treårskrigen florerede flagningen, og det er jo fortsat lige siden i en grad, så udlændinge undrer sig over, at ingen lejlighed åbenbart er for lille til at flage. Forfatteren påviser dog, at skønt vores flagbegejstring er stor, så har der siden 1864 hersket et rent flaganarki. Trods flere flaglovskommissioner gennem tiderne er der aldrig blevet nedfældet en egentlig flaglov. Justitsministeriet udsendte dog i 2016 en cirkulæreskrivelse om ”officielle flagdage”.

 

Bogen rummer en mængde nyttig viden, herunder de forskellige kategorier af Dannebrog, flagplaceringer, flagstørrelse (Danmarks største flagrer ved Idrættens Hus i Brøndby og fylder 130 kvm), flagning og flagets kassation (Danmarks-Samfundet anbefaler brænding!).

 

”Et flag er smukkest i modvind”

Afsnittet om Dannebrog i poesi og følelser må særligt fremhæves. Det første egentlige flagdigt er fra 1807 og formentlig skrevet under den engelske belejring og det efterfølgende bombardement af København. Melodien til B.S. Ingemanns ”Vift stolt pas Codans Bølge!” er skrevet af Rudolph – ikke Robert – Bay – en lille ærgerlig fejl, som bør rettes i en evt. tredjeudgave. H.C. Bjerg fremdrager et ret ukendt vers af ”Der er et yndigt land”, som handler om Dannebrog, og giver i det hele taget mange nyttige oplysninger om sange, der desværre er ved at gå i glemmebogen.

 

Man må håbe, at jubelåret kalder nogle af disse sange frem af støvet. Hvem kender ”Vaj højt, vaj stolt og frit vort Flag”? Nogle flere nok ”Der er ingen Ting, der maner”. I 1940 skrev Poul Sørensen digtet ”Et Flag er smukkest i Modvind”. Fint fremhæver Bjerg, at i virkeligheden ser vi først et flag, når det blæser og folder sig ud. I krig og under fremmed tryk bliver der særlig blæst om flaget.

 

Denne smukke bog bør stå i mange danske hjem som en kær påmindelse om, at vi har verdens ældste og smukkeste flag! Den er skrevet med en dygtig pen og et bankende, varmt, dansk hjerte.  

 

Hans Christian Bjerg, Dannebrog – historien om et nationalt symbol

Læs også
En guide til Grundtvig

Forlaget Hovedland 2019, 148 sider, gennemillustreret, indbundet, 180 kroner.

 

Torsten Dam-Jensen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…