TV2 fører seerne bag lyset ved at fortie indvandrernes store andel af de voksende fødselstal

Lørdag aften bragte Nyhederne på TV2 det glade budskab, at 2018 ser ud til at blive et nyt rekordår, når det gælder antallet af nyfødte i Danmark.

 

Man brugte tal for årets tre første kvartaler og slog fast, at vi skal helt tilbage til 2010 for at finde lige så mange nyfødte.

 

I TV2-indslaget bragte man to forklaringer på det stigende fødselstal:

 

Den ene er, at der er lavet oplysningskampagner om fertilitet.

 

Den anden er, at gruppen af fødedygtige kvinder er stor i øjeblikket. En jordemoder pegede i indslaget på, at mange af de fødende kvinder selv er født i slutningen af 1980’erne – og her var tale om store årgange.

 

Begge disse forklaringer er formentlig rigtige og relevante. Dertil kommer endnu en nærliggende forklaring: Der er sket nogle ændringer i unge menneskers holdning til at få børn. Det fremgik af interviews i indslaget.

 

Så vidt, så godt.

 

Det sagde TV2 intet om

Men der var et gabende hul i TV2’s fremstilling af sagen:

 

TV-stationen fortav en afgørende del af forklaringen på det voksende fødselstal:

 

Ikke-vestlige indvandrere får den danske befolkning til at vokse kraftigt, og de føder klart flere børn end danskerne. Den voksende befolkning ændrer sig altså mere og mere i ikke-vestlig retning.

Læs også
Hvornår går borgerlige politikere i flæsket på de politiserende røde journalister?

 

Danmark ville ikke have den samme stigning i børnefødsler, hvis det ikke havde været for denne ikke-vestlige indvandring. Ikke mindst indvandringen fra den muslimske verden.

 

Det sagde TV2 intet om. Dermed førte man seerne bag lyset.

 

Danmark bliver langt mere ikke-vestligt

Ifølge Danmarks Statistiks rapport ”Indvandrere i Danmark 2018” er antallet af ikke-vestlige indvandrere i Danmark blevet femdoblet i løbet af de seneste 30 år. Og denne dramatiske udvikling fortsætter.

 

I 2060 vil der ifølge fremskrivningerne være over en halv million ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark.

 

Især vil antallet af ikke-vestlige efterkommere stige, så det i 2060 vil være 2,4 gange højere end i dag – en vækst fra 149.663 til 355.995.

 

Læs også
TV2 afslører politiskandale – men holder hånden over Mette Frederiksens rolle

I rapporten fra Danmarks Statistik skønnes antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere at vokse til hele 867.258 i 2060!

 

Denne stigning kommer, selv om der er gennemført en lang række stramninger i udlændingepolitikken. En væsentlig del af årsagen er fødselstallet.

 

En markant stigende andel af de nyfødte i Danmark har ikke-vestlige indvandrermødre. I 2017 gjaldt det 13 procent af fødslerne.

 

Ikke-vestlige indvandrere giver større fødselstal – og dermed endnu flere ikke-vestlige indbyggere. Det ville TV2 altså bare ikke fortælle danskerne.

 

To årsager

Der er to årsager til, at indvandringen medfører mange flere børnefødsler:

 

For det første udvides antallet mennesker i den fødedygtige alder betydeligt.

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

 

For det andet føder ikke-vestlige indvandrere klart flere børn end personer med dansk baggrund. Fertiliteten er betydeligt højere.

 

Ifølge ”Indvandrere i Danmark” er den samlede fertilitet for kvinder med dansk oprindelse 1,743. Der fødes altså i gennemsnit 1,743 barn pr. kvinde i den fødedygtige alder. For ikke-vestlige indvandrerkvinder er tallet 1,973.

 

Kvinder med syrisk oprindelse ligger ekstremt højt: 3,849 barn pr. kvinde.

 

I øjeblikket er der megen debat om hjemsendelse af syrere med midlertidig beskyttelse. Dette spørgsmål drejer sig altså langt fra kun om de nulevende syriske asylansøgere i Danmark, men også om eventuelle kommende børn.

 

Den oplysning ønskede TV2 ikke at give

Der er udsigt til en dramatisk ændring i den danske befolknings sammensætning. Personer med ikke-vestlig baggrund vil udgøre en stærkt stigende andel af vores befolkning, hvilket naturligvis vil påvirke kultur og samfund i Danmark.

 

Læs også
Journalistisk Venstreparti er allerede gået i gang med at føre valgkamp for rød blok

Hidtil har den politiske debat om indvandringen mest drejet sig om, hvor mange der kommer ind i landet.

 

Men hvis man skal danne sig et nøgternt billede af fremtiden, må man naturligvis også forholde sig til de betydelige befolkningsændringer, der sker gennem fødsler.

 

Når nu TV2 ville fortælle om det stigende antal børnefødsler, burde man naturligvis have givet hele historien. Herunder, at ikke-vestlig indvandring har bidraget mærkbart til at øge fødselstallet.

 

Det er en oplysning, som er meget vigtig for at forstå udviklingen i vores samfund. Men den oplysning ønskede man altså ikke at give.

 

Man førte seerne bag lyset.

 

https://denkorteavis.dk/2018/pa-nu-blot-ti-aar-er-der-foedt-naesten-80-000-ikke-vestlige-boern-i-danmark-danske-kvinder-kan-ikke-mere-foelge-med/

 

Læs også
TV2 belærer os om, at en islamisering af Danmark er naturlig og positiv

 

https://denkorteavis.dk/2018/nye-tal-indvandrerbefolkningen-vokser-stadig-faerre-har-dansk-baggrund-udlaendingestramninger-har-slet-ikke-vaeret-nok/

 

https://denkorteavis.dk/2018/danmark-har-ikke-brug-for-fns-migrationspagt-nye-tal-understreger-at-vi-tvaertimod-skal-bremse-den-ikke-vestlige-tilstroemning/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…