På blot 10 år er der født næsten 80.000 ikke-vestlige børn – befolkningens sammensætning ændrer sig

Købmagergade i København (Foto: Steen Raaschou)

Udviklingen i den danske befolknings sammensætning er nu nået til det punkt, hvor fremgangen i antallet af ikke-vestlige indvandreres andel af befolkningen ikke længere kan bremses.

 

Det handler om fødsler i næsten endnu højere grad end om asylstop.

 

Udviklingen taler sit eget tydelige sprog.

 

I 2008 lå danske kvindes andel af nyfødte på 86,0 procent. Den andel er ti år senere faldet til 77,8 procent i 2017.

 

Samtidig steg ikke-vestlige kvinders andel af de nyfødte fra 10,3 procent i 2008 til i alt 15,5 procent i 2017.

 

Næsten 80.000 ikke-vestligt fødte på ti år

I samme periode faldt antallet af danskfødte børn således fra 55.921 nyfødte i 2008 til i alt 47.771 i 2017.

 

Til gengæld steg antallet af nyfødte ikke-vestlige børn fra 6.685 i 2008 til i alt 9.487 ti år senere i 2017. I hele perioden blev der født i alt 76.177 ikke-vestlige børn.

 

På skemaet kan du se udviklingen i antallet af nyfødte år for år i perioden 2008 til 2017:

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik

 

Som det fremgår af skemaet, så var hver femte nyfødte i Danmark i 2017 af ikke-vestlig oprindelse, medens det i 2008 var hver ottende nyfødte, der var af ikke-vestlig oprindelse.

 

Det er især syrerne, der har haft travlt med at føde børn, efter at de er kommer til Danmark. Således blev der i 2008 født blot 80 syriske børn i Danmark. Det antal kom i 2017 op på hele 1.311 syriskfødte børn.

 

Skemaet viser det syriske babyboom år for år siden 2008:

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik

 

Udviklingen i det syriske babyboom hænger især sammen med 3.782 ægtefællesammenføringer i perioden 2014 – 2017.

 

Færre fødedygtige danske kvinder

Udviklingen i det faldende danske fødselstal hænger især sammen med en nedgang i antallet af fødedygtige danske piger og kvinder i alderen 15 – 50 år.

 

Således faldt antallet af fødedygtige danske kvinder fra cirka 1,1 million i 2008 til nogle få tusinde over én million i 2017.

 

I samme periode steg antallet af fødedygtige ikke-vestlige kvinder fra små 107.000 tilbage i 2008 til i alt næsten 153.000 ti år sener i 2017.

 

Og i fremtiden bliver de endnu færre

Fremtidens fødsler kan aflæses i antallet af piger i alderen 0 – 15 år og kan dermed give et klart fingerpeg om, hvordan udviklingen i befolkningens sammensætning vil forme sig frem over.

 

I 2008 udgjorde de danske piger i den alder 90,3 procent af samtlige, medens vestlige indvandrerpiger udgjorde 1,2 procent og ikke-vestlige i alt 8,5 procent af de i alt 526.895 piger, der dengang var i alderen 0 – 15 år.

 

Det forhold er totalt ændret i i 2017.

 

Her var antallet af danske piger i alderen 0 – 15 år faldet til 87,4 procent, medens antallet af ikke-vestlige piger var steget til 10,0 procent af samtlige 501.317 piger i den pågældende alder i 2017.

 

Læg så der til, at fertilitetskvotienten i 2017 var på 1.775,0 for danske kvinder, 2.096,8 for indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande og 1.844,2 for efterkommere af ikke-vestlige indvandrere, ifølge Danmarks Statistik.

 

Langt over en halv million om ti år

Der er her tale om en udvikling, der virker uafvendelig.

 

I øjeblikket bor der i alt per 1. januar 2018 i alt 493.468 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark.

 

Det antal vil ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose blot ti år være steget til mere end 100.000 til i alt 600.231.

 

 

 

I flere lande er befolkningen ved at komme i mindretal i det store byer. I Storbritannien. I Sverige.  Og i flere indvandrertætte kommuner i Danmark.

 

Sådan ligger landet takket være den politiske korrektheds afgrundsdybe uansvarlighed.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/10019 (Tabelkode: FODIE)

 

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK2)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FRDK118)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…