Danmark står til at få 867.258 indvandrere i 2060 – vi har absolut ikke brug for en FN-pagt, der gør det værre

Debatten om FN’s migrationspagt raser i Danmark og andre vestlige lande. Den Korte Avis har deltaget meget aktivt i kritikken af pagten, som efter vores opfattelse er dybt problematisk.

 

En række lande er nået til den samme konklusion og har meldt fra over for pagten og topmødet i den marokkanske by Marrakech, hvor pagten skal vedtages.

 

Senest har den italienske regering tilkendegivet, at den ikke vil deltage i topmødet. Den vil overlade det til landets parlament, hvilken holdning Italien skal indtage til pagten.

 

Det vil efter al sandsynlighed betyde, at også Italien – som er et af EU’s største lande – siger nej til pagten.

 

Der er brug for at finde nye løsninger på de voksende problemer med migrantstrømme fra den ikke-vestlige til den vestlige verden, herunder Europa.

 

Men forslaget til FN-pagten bringer ikke nogen ny løsning. Tværtimod. Der skal helt andre ting til.

 

Nej til mere indvandring

FN-pagten fremstiller mere indvandring til de vestlige lande som et gode for alle parter.

 

Man ønsker at gennemføre en voldsom udvidelse af, hvem der skal kunne komme hertil. Det skal ikke kun være forfulgte mennesker og krigsflygtninge. Det skal også være økonomiske migranter.

 

FN-pagten taler meget lidt om flygtninge. For det meste taler den helt bredt om migranter, som vi bør tage imod. Dermed lægger den op til en ganske massiv folkevandring til vores lande

 

Men Danmark har ikke brug for en langt større tilstrømning af migranter til landet. Tværtimod har vi alvorlige problemer, fordi vi allerede modtager en alt for stor tilstrømning fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande.

Læs også
Bag Lars Løkkes ihærdige kamp for FN’s migrationspagt står Angela Merkel – han vil ikke tage et åbent opgør med hende

 

867.258 ikke-vestlige indvandrere i Danmark!

Kort efter offentliggørelsen af FN-pagten har vi fået den årlige rapport fra Danmarks Statistik, der bærer titlen: ”Indvandrere i Danmark 2018”.

 

Rapporten rummer skræmmende oplysninger om, hvor hastigt den danske befolkning ændrer sig:

 

Personer med ikke-vestlig indvandrerbaggrund (indvandrere og efterkommere) kommer til at udgøre en dramatisk stigende andel af befolkningen her i landet.

 

Personer med dansk baggrund vil udgøre en kraftigt faldende andel.

 

Det danske samfund bliver i stadigt stigende grad præget af ikke-vestlige grupper, heraf en stor del med muslimsk baggrund. I den forstand vil der ske en islamisering.

 

Læs også
Et af EU’s største lande åbner nu for at afvise FN’s migrationspagt

Ifølge fremskrivningen fra Danmarks Statistik vil antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i 2060 vokse til 867.258!

 

Dette enorme antal vil ændre Danmark fundamentalt. Kulturelt. Samfundsmæssigt. Økonomisk.

 

Vores sammenhængskraft bliver ramt – parallelsamfund vil blomstre.

 

Vores frihedsværdier bliver ramt.

 

Vores ligestilling mellem kønnene bliver ramt.

 

Vores stærke fælles rødder og vores mangeårige nationale identitet bliver ramt.

 

Læs også
Løkke bør ubetinget trække Danmark ud af FN’s migrationspagt – disse punkter viser, at den er en katastrofe

Vores fredelige forhold bliver ramt – øget voldskriminalitet.

 

Fra politisk side er der ikke fremlagt nogen holdbare forslag til, hvordan man forhindrer denne vidtgående ændring i befolkningens sammensætning.

 

Man henviser gerne til den stramme udlændingepolitik. Og der er da også gennemført væsentlige stramninger. Men de rækker slet ikke til at forhindre, at Danmark er på vej til at blive et langt mere opdelt og konfliktfyldt samfund, hvor frihedsværdierne kommer under pres.

 

Debatten om pagten

Danske politikere med statsministeren i spidsen har netop nu travlt med at forklare danskerne, at vi bør tilslutte os FN’s migrationspagt.

 

Pagten lægger op til en langt større indvandring fra ikke-vestlige lande. Det vil kraftigt forstærke de problemer, som vi har med den indvandring, der allerede har fundet sted.

 

Regeringen og andre henviser til, at pagten ikke er juridisk bindende. Men pagten er jo lavet for at sætte skub i en proces, hvor vi i Europa skal tage imod flere indvandrere. Og selve pagtens eksistens vil øge presset på os for at gøre det.

Læs også
Nu rejser den tyske forbundsdag en debat om FN’s omstridte migrationspagt – Folketinget bør gøre det samme

 

Danmark bør sige nej til denne pagt. Det er i bedste fald uklart, hvad den indebærer. Teksten er fuld af sløringer og tvetydigheder. Og der er formuleringer, som vi under ingen omstændigheder skal kunne hænges op på.

 

Vi bør være parate til at hjælpe fattige ikke-vestlige lande. Men det bør være under former, hvor vi selv kan styre, hvilke forpligtelser vi indgår.

 

Førsteprioritet

Samtidig må de danske politikere ofre langt større opmærksomhed på de dramatiske ændringer, som migrationen allerede er i gang med at skabe i Danmark.

 

867.258 indbyggere i Danmark vil i 2060 have ikke-vestlig, ofte muslimsk baggrund – ifølge fremskrivningen.

 

Der skal sættes en stopper for denne vidtgående ændring af den danske befolknings sammensætning. Det skal have førsteprioritet i den politiske debat i Danmark.

 

Læs også
FN’s migrationspagt skal ikke luskes igennem – Danmark bør udskyde sagen og overveje folkeafstemning

Vi har ikke brug for at få denne debat afsporet af en FN-pagt, som i bedste fald vil aflede opmærksomheden og i værste fald vil forstærke problemerne kraftigt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…