Nye tal: Indvandrerbefolkningen vokser, stadig færre har dansk baggrund – udlændingestramninger har slet ikke været nok

Tilfældigt gadebillede (Foto: Steen Raaschou)

 

Befolkningen i Danmark ændrer sig. Der bliver færre mennesker med dansk baggrund og væsentligt flere med indvandrerbaggrund.

 

En del kommer fra vestlige lande. Men et meget stort antal kommer fra ikke-vestlige, ikke mindst muslimske lande.

 

Hvis denne udvikling fortsætter med den nuværende styrke, vil vi få et helt andet Danmark i løbet af de kommende årtier.

 

Først og fremmest vil det have konsekvenser, at en stærkt voksende andel af befolkningen vil have ikke-vestlig baggrund. Mange vil have muslimsk baggrund.

 

De stramninger i udlændingepolitikken, som hidtil har været gennemført, vil ikke være nok til at forhindre denne udvikling.

 

Det er den barske sandhed, som man kan uddrage af Danmarks Statistiks årlige rapport: om ”Indvandrere i Danmark”.

 

Langt flere indvandrere og efterkommere

Ifølge rapportens befolkningsfremskrivning vil antallet af ikke-vestlige indvandrere stige med 49 procent fra 2018 til 2060. I løbet af de seneste 30 år er antallet blevet femdoblet.

 

I tal vil der være over en halv million ikke-vestlige indvandrere i Danmark i 2060, nærmere bestemt 511.263.

 

Men det er især antallet af ikke-vestlige efterkommere, der vil stige: I 2060 vil det være 2,4 gange højere end i dag – en vækst fra 149.663 personer til 355.995 personer.

 

I januar 2018 udgjorde indvandrere og efterkommere 13 procent af befolkningen i Danmark. Andelen af indvandrere er 10 procent, og blandt dem kom over halvdelen fra ikke-vestlige lande.

 

Børnefødsler

Regeringen henviser ofte til, at asylstrømmen til Danmark er faldet ganske kraftigt på det seneste. Og det er rigtigt. Det skyldes dog ikke bare danske beslutninger, men i høj grad internationale forhold.

 

Men der kommer stadig et betydeligt antal via familiesammenføringer. Og frem for alt vokser indvandrerbefolkningen gennem børnefødsler.

 

Rapporten fortæller, at 22 procent af de levendefødte børn i Danmark i 2017 havde en mor, der var indvandrer eller efterkommer. Det er cirka en fordobling af andelen på tyve år!

 

Hvis man vil undgå, at Danmarks befolkning i stigende grad får ikke-vestlig, ofte muslimsk baggrund, skal der således meget mere til end hidtil set.

 

Hjemsendelse og asylstop

I de aktuelle forhandlinger om finansloven har Dansk Folkeparti krævet, at der sættes gang i hjemsendelserne af flygtninge, når der er fred i deres hjemland eller i hvert fald i dele af deres hjemland.

 

Det vil ganske klart hjælpe på situationen. Men hvis man virkelig skal bremse op i den udvikling, som Danmarks Statistik peger på, kræver det væsentligt større stramninger i udlændingepolitikken.

 

Man må eksempelvis lave et asylstop for folk, der kommer fra sikre lande. Og man må stramme betydeligt mere på retten til familiesammenføring.

 

Alt for ofte har den hjemlige debat om udlændingepolitikken været en isoleret debat om midlerne. Men debatten må i langt højere grad gøre sig klart, hvilke mål vi skal nå.

 

Hvilket samfund er det, vi ønsker? Hvad skal der gøres i udlændingepolitikken for, at vi kan opnå dette samfund?

 

Men det sker ikke for alvor i dag. Man vedtager en række politiske indgreb, men forholder sig meget lidt til, at de slet ikke rækker, hvis man vil bremse den kraftige ændring i befolkningens sammensætning.

 

Stor forskel på vietnamesere og somaliere

Den politiske debat begrænses i høj grad også af de konventioner og andre internationale regler, som Danmark er underlagt.

 

Vi kunne tackle indvandringens problemer på en mere målrettet måde, hvis vi ikke var så stærkt bundet op på disse regler.

 

Rapporten fra Danmarks Statistik understreger således, at der er meget stor forskel på, hvordan indvandrere og efterkommere fra forskellige ikke-vestlige lande klarer sig i Danmark.  Det gælder blandt andet uddannelse, beskæftigelse, offentlig forsørgelse.

 

For eksempel kan vietnamesere tilføre det danske samfund nogle positive impulser, mens personer fra lande som Irak, Somalia og Syrien i langt højere grad giver problemer for det danske samfund, kulturelt og materielt. Også det kan man læse ud af rapporten.

 

Islamisering

Tilstrømningen fra de muslimske lande har fyldt meget i de senere år. Og den giver anledning til kolossale problemer i form af parallelsamfund, kultursammenstød og antidemokratiske tendenser.

 

Med den nuværende udvikling vil disse problemer blive forværret. Som det er i dag, vil tilstrømningen til Danmark betyde en markant øget islamisering i vores samfund.

 

Men denne kendsgerning forsvinder ofte i debatter, der fortaber sig i det ene og det andet enkeltforslag.

 

Uholdbar retning

Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark i de senere år vedtaget ganske mange rigtige og nødvendige stramninger i udlændingepolitikken.

 

Men samlet set bevæger det danske samfund sig i en uholdbar retning. Der er ikke styr på ændringerne i befolkningens sammensætning. Det betyder, at der ikke er styr på, hvilke værdier og hvilket kulturgrundlag det danske samfund fremover skal hvile på.

 

I den forstand er ”Indvandrere i Danmark 2018” nedslående læsning.

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29445

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…