Tre modbydelige sager om voldtægt og drab har skabt international debat om indvandring og kriminalitet

 En 13-årig svensk pige fra Vesterås i Sverige blev voldtaget af fire unge somaliere. Gerningsmændene filmede voldtægten og lagde optagelserne ud.

 

I juli måned fik de tre af somalierne en kraftig strafnedsættelse i landsretten – så de kun fik få måneder i ungdomsforvaring. Den fjerde var for ung til straf.

 

Indvandreres store overrepræsentation, når det gælder voldtægtsforbrydelser, er selv i det politisk overkorrekte Sverige blevet et tema i valgkampen.

 

Det skyldtes især fremlæggelsen af en undersøgelse, der viser, at 80 procent af alle overfaldsvoldtægter i Sverige (hvor gerningsmand og offer ikke kender hinanden) begås af mænd, der er født uden for Sverige.

 

I den amerikanske delstat Iowa blev en 20-årig kvinde overfaldet og dræbt, da hun joggede. Gerningsmanden var en ung illegal mexicansk landarbejder.

 

Sagen har kastet benzin på den heftige debat om illegal mexicansk indvandring til USA. En debat, som præsident Trump har engageret sig stærkt i.

 

I den østtyske by Chemnitz blev en 35-årig mand knivdræbt af to indvandrere med henholdsvis syrisk og irakisk baggrund. Drabets motiv er uafklaret, men ifølge politiet var der ikke tale om selvforsvar. Drabsmændene valgte at angribe offeret.

 

Efter dette drab har der været diverse demonstrationer i byen, hvor både højreradikale og venstreradikale kræfter har manifesteret sig. Visse højreradikale typer har jagtet tilfældige og uskyldige indvandrere.

 

Selvtægt

Disse aktuelle sager får debatten om indvandring og kriminalitet til at koge i de pågældende lande. I Sverige gør myndighederne dog som sædvanlig, hvad de kan, for at undertrykke denne debat. Men den kører alligevel mellem folk.

 

Der vil altid være en fare for, at harmen over den slags modbydelige forbrydelser kører debatten af sporet. Der kan også være kræfter, som vil udnytte denne harme til gustne politiske formål. Der er grund til at advare mod tendenser i den retning.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Den massive ikke-vestlige indvandring til den vestlige verden er som bekendt et eksplosivt emne i nutidens samfundsdebat. Med god grund: Denne indvandring skaber enorme problemer i de samfund, der modtager den.

 

Særlig eksplosiv bliver debatten, når indvandringen er forbundet med voldskriminalitet.

 

I disse situationer ser man typisk den brede strøm af medier advare mod selvtægt, der angriber indvandrere for de kriminelle handlinger, som de ikke har nogen andel i.

 

Sådan skal det være. Det vil være frygteligt, hvis vi får et samfund, hvor man efter forgodtbefindende straffer tilfældige indvandrere for forbrydelser, som er begået af andre indvandrere.

 

Indvandring og kriminalitet

Men der er en anden side af sagen, som kun meget sjældent tages op i de etablerede medier med deres politisk korrekte journalistik:

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Når indvandrere begår alvorlig voldskriminalitet, burde det være en indlysende opgave for medierne at belyse, hvad den ikke-vestlige indvandring har betydet for kriminaliteten i vores samfund.

 

Svaret på dette spørgsmål er i og for sig meget enkelt i stort set alle vestlige lande, der har modtaget en betydelig ikke-vestlig indvandring: Den har ført til væsentligt øget voldskriminalitet.

 

Eller sagt på en anden måde: Ikke-vestlige indvandrere (herunder efterkommere) er stærkt overrepræsenterede, når det gælder voldskriminalitet – herunder seksuel voldskriminalitet.

 

Dette gælder også i Danmark.

 

Hvis man vil åbne for en stærk tilstrømning fra ikke-vestlige lande, må man også erkende, at det efter al erfaring at dømme vil skabe en sådan øget kriminalitet.

 

Men denne sammenhæng påpeges praktisk talt aldrig i de etablerede, politisk korrekte medier. Her forsøger man ret systematisk at fortie den velkendte sammenhæng mellem ikke-vestlig indvandring og omfanget af kriminalitet.

 

Læs også
Ved dette valg står Danmark over for to store kriser: ændringen af befolkningen og klimakrisen – men kun den sidste omtales

De enkelte forbrydelser, hvor indvandrere er gerningsmænd, bliver behandlet som fuldstændig isolerede enkeltsager, hvor der ikke er noget mønster.

 

Falske nyheder

Dermed producerer man falske nyheder: Man fremstiller kriminaliteten i et lys, der giver et klart misvisende billede af dens baggrund og konsekvenser. Og man gør det meget systematisk.

 

Denne form for falske nyheder trives i medierne i Danmark, Sverige, Tyskland, USA og alle mulige andre vestlige lande.

 

Den udspringer formentlig af den formynderiske opfattelse, at befolkningen ikke kan tåle at høre sandheden om indvandring og kriminalitet – så vil den få de forkerte meninger og måske også gøre noget forkert.

 

Dette er absurd.

 

Medierne skal leve op til et fundamentalt krav: De skal efter bedste evne sige sandheden til danskerne. Og selvfølgelig kan den almindelige dansker tåle at høre sandheden.

Læs også
Mette Frederiksen begår vælgerbedrag med forslag om tidlig pension – og medierne hjælper hende til det

 

En opfordring til de etablerede medier

Det kan godt være, at sandheden vil gøre den enkelte borger mere kritisk over for det politisk korrekte verdensbillede – og godt for det.

 

Men det er ekstremt sjældent, at danskere bliver voldelige af at høre sandheden. Og det er under ingen omstændigheder noget holdbart grundlag for fortielser og falske nyheder, at der måske findes enkelte brådne kar.

 

Derfor skal der lyde en opfordring til DR, TV2, Berlingske, Jyllands-Posten, Politiken og andre medier:

 

Når indvandrere begår voldskriminalitet, skal man holde hovedet koldt og undgå heksejagt. Men det er kun den ene side af sagen.

 

Den anden side er, at man skal give befolkningen et dækkende billede af sammenhængen mellem ikke-vestlig indvandring og kriminalitet.

 

Læs også
Vi skal ikke give os selv skylden for muslimers radikale holdninger

Det gør man ikke i dag.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…