Over fem hundrede somaliere skal sendes hjem – en far er nu gået under jorden med seks børn

Model/arkivfoto fra Youtube

I Odder har lokale ‘Venligboere’ fået borgere til at protestere over udvisningen af en somalisk far og hans seks børn.

 

Protesterne er gået hånd i hånd med indsamlingen af 10.000 kroner til familien, som ud over faderen og de seks børn også består af en mor med ét barn.

 

Faderen og hans seks børn er her som krigsflygtninge, og kan efter Udlændingestyrelsens vurdering vende tilbage på grund af forbedrede forhold i hjemlandet.

 

Moderen og det ene barn skulle derimod være personligt forfulgte af familien på grund af hendes uønskede ægteskab med den nu udviste mand. Hendes sag behandles i øjeblikket som ankesag.

 

Er gået under jorden med seks børn

Nu er faderen og de seks af børnene pludselig gået under jorden, skriver Aarhus Stiftstidende.

 

Og faderen har sagt pænt farvel til Venligboerne i Odder. Fra sin computer har han således sendt denne velformulerede besked til Odder-Venligboernes facebook:

 

”Nu er det tid til at komme til et sted, hvor vi igen kan kan skabe trygge rammer, og det kan vi ikke, hvis vi vi bliver sendt tilbage til Somalia. “Mine børn spørge mig altid, hvorfor og jeg har ikke svar på det, så derfor har vi valgt at drage videre”, skriver han ordret ifølge Aarhus Stiftstidende.

 

Facebooksidens administrator, Jule Pedersen, som har været meget aktiv i sagen, kender ifølge eget udsagns intet til somaliernes forsvinden.

 

”Det eneste, jeg ved, er, at de somaliske børn fik sagt pænt farvel til deres kammerater på Parkvejenes Skole i torsdags. Det ved jeg kun, fordi min søn går i klasse med et af børnene. Det har naturligvis berørt vores familie meget,” siger hun til Aarhus Stiftstidende.

 

Venligboerne er i strid med Menneskerettighedsdomstolen

Læs også
Den enorme indvandring er årsag til forhøjelse af pensionsalderen – så lad os tale om elefanten i rummet

Skal man tro ‘Venligboerne’ i Odder, har de så meget styr på situationen i Somalia, at de finder det uforsvarligt at sende familien retur til Somalia

 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har en anden opfattelse:

 

I et læserbrev i Aarhus Stiftstidende skrev vicedirektør i Udlændingestyrelsen Anders Dorph blandt andet præciserede, at:

 

”Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastlagde i en dom fra 2011 tærsklen for, at en person på baggrund af de generelle forhold i hjemlandet kan have krav på beskyttelse. Heraf fremgik det, at situationen i Somalia var så alvorlig, at “den blotte tilstedeværelse” for enhver person udgjorde en reel risiko, som berettigede til asyl,” skrev Anders Dorph og fortsatte:

 

”Domstolen har siden i domme fra 2013 og 2015 vurderet, at der ikke længere var en sådan situation. De internationale rapporter om Somalia fra de seneste år ændrer ikke på det billede. Det betyder, at personer fra Somalia ikke længere får asyl i Danmark blot på grund af de generelle vilkår, og at deres tilladelse kan inddrages, hvis de har fået asyl alene på den baggrund.”

 

Men de ‘Venligboerne’ i Odder ved altså åbenbart bedre.

 

Læs også
Somalisk familie med syv børn gik under jorden – nu er de tilbage i Odder og får hjælp fra Venligboere

Over femhundrede somaliere står til hjemsendelse

Den somaliske far, som med sine seks børn nu er gået under jorden med de indsamlede 10.000 kroner på lommen, er kun en dråbe i havet

 

Siden regeringen i september 2017, blandt andet baggrund af Menneskerettighedsdomstolens vurderinger, begyndte at undersøge somaliernes opholdsgrundlag i Danmark, er en lang række midlertidige opholdstilladelser blevet inddraget

 

Alene i perioden fra 1. januar 2017 og til og med 31. august 2018 har i alt 519 somaliere inklusive familiesammenføringer således takket være Menneskerettighedsdomstolens vurderinger mistet deres opholdsgrundlag.

 

Lever på bistandshjælp og begår kriminalitet

Medens Venligboerne tilsyneladende kæmper for at beholde somalierne i Danmark, er der en lang række faktorer, som disse godhjertede mennesker helt overser.

 

Det gælder først og fremmest somaliernes belastning af de sociale velfærdssystemer og deres kriminelle aktiviteter. Dermed være ikke sagt, at familien i Odder var kriminel.

 

Læs også
Somalierne er den største gruppe udlændinge i danske fængsler – mere end hver fjerde fange har nu udenlandsk baggrund

Fakta er imidlertid ifølge Danmarks Statistik, at 66 procent af samtlige somaliske mænd i alderen 30 – 59 år og 79 procent af samtlige somaliske kvinder i samme aldersgruppe var på fuld offentlig forsørgelse i 2016.

 

Om indvandrernes kriminalitet i 2016 skriver Danmarks Statistik blandt andet:

 

”Af de i alt 758 dømte mandlige indvandrere med oprindelse i Somalia er de 290 dømt for overtrædelse af straffeloven. Det svarer til 38 pct. af de dømte. Den tilsvarende andel for mandlige efterkommere med oprindelse i Somalia er på 52 pct. Det er de største andele blandt de undersøgte lande,” hedder det i Danmarks Statistiks redegørelse, som fortsætter:

 

” Det er også blandt de dømte mænd fra Somalia, at der er den største andel, der har overtrådt særlovene, nemlig henholdsvis 48 pct. og 56 pct. af indvandrerne og efterkommerne.”

 

Burde gøre indtryk på Venligboerne

Der er her tale om fakta, som burde gøre indtryk på alle andre end ‘Venligboerne’, som åbenbart er parate til at sætte både hele den danske velfærdsstat og danskernes værn mod kriminelle over styr.

 

I den aktuelle sag om den somaliske familie taler økonomien i Odder Kommune sit eget tydelige sprog.

Læs også
Retslægerådet møder voldsom kritik for at gøre omskæring af to somaliske piger til noget uskadeligt

 

I Odder kommune har man ikke plejehjemspladser nok til kommunes ældre, men har en aftale med Horsens Kommune om at benytte deres pladser,

 

Af Odder Kommunes budgetplanlægning 2017 – 2021 fremgår det ligeledes, at:

 

” I budgetaftalen for 2017 indgår en række temaeffektiviseringer og besparelser. Fra 2017 til 2018 øges disse effektiviseringer og besparelser med 9.320.000 kr. og udgør herefter 21,9 mio. kr. stigende til 30 mio. kr. i 2020”

 

Der er her tale om den såkaldte grønthøster-besparelse på én procent, som skal dække alle kommunens såkaldte hverdagsaktiviteter inklusive kommunens børne- og ungdomsområde herunder skolerne samt ældreområdet.

 

Men den slags gør åbenbart intet indtryk på Odders ‘Venligboere’, som hellere vil beholde en udgiftskrævende familie, som intet ifølge Menneskerettighedsdomstolen har at gøre i Danmark.

 

Så må kommunens børn og unge samt ældre ifølge Odders ‘Venligboere’ finde sig i besparelser i en sådan grad, at blandt andet kommunens ældre tilbydes plejehjemspladser i nabokommunen.

Læs også
Otte somaliere sparkede 15-årig af knallert og truede ham

 

Læs mere her. Blandt andet om Odders Kommunes besparelser:

https://stiften.dk/odder/Udvist-somalisk-familie-er-forsvundet/artikel/537332

 

https://stiften.dk/laeserbrev/Lovaendring-bag-somaliske-hjemsendelser/artikel/506488

 

https://odder.dk/media/5703/fastlaeggelse_grundlag_udarbejdelse_serviceud_odderkom.pdf

 

https://odder.dk/borger/mest-for-aeldre/boliger/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…