Når antallet af muslimer overstiger en vis grænse, bliver integrationen håbløs

Meget i denne verden har kritiske mængder. Med beriget uran kan man beregne mængden eksakt. Det kan man ikke med mennesker. Kun nogenlunde.

 

I skoleklasser har man erfaring med, hvad der er den optimale fordeling af kønnene. Der ved man, at klasser med piger og drenge nogenlunde ligeligt fordelt, giver den bedste dynamik, balance og det bedste sociale miljø.

 

Nu har der efterhånden også en ganske solid erfaring med etnicitet – eller rettere sagt med kulturbaggrund.

 

Nu ved man noget om, hvordan et varierende antal af ikke-vestlige muslimske indvandrerbørn ændrer en skoleklasse.

 

Den erfaring er helt afgørende for den vestlige kulturs fremtid.

 

Vi kan lave nok så mange forsøg på integration. Det betyder intet, hvis andelen af muslimske indvandrere fortsætter med at voksen. Det vil gøre danmark og Vesten mere muslimsk.

 

Demografien er afgørende for vores fremtid.

 

 Michael fortæller om sin hverdag på en skole med mange indvandrerelever

Michael er lærer på en skole i en forstad til Göteborg, og det han fortæller berettiger også til titlen kaospilot. Hans hverdag er ren kaos.

 

Den virkelighed han fortæller om fra hverdagen, er så langt fra ens egen virkelighed, at det er svært helt at fatte, hvad man læser. Hans beretning er her.

 

Anarkiet er så fremskreden, at det ikke ligner noget fra den vestlige verden. Ud over, at han fortæller om, at han er blevet slået, stukket med kniv og truet gentagne gange, så fortæller han også noget om kritiske mængder.

Læs også
Kunderne elskede pølsevognen på Brønshøj Torv, men nu har ejeren givet op efter grov chikane fra drenge – de krævede, at der kun blev solgt halal

 

Piger bliver chikaneret. Klaner og kriminelle bander huserer på selve skolen. Muslimske elever forlader skolen for at gå til fredagsbøn,  – og de går og kommer i det hele taget som det passer dem.

 

Man får det klare indtryk, at de ingen respekt har for lærere som Michael, for skolen eller samfundet.

 

Et mindretal kan ødelægge det for alle

Michael siger : “Har man 20 elever og en har problemer, så kan det løses. Men har man 10 med problemer, så fungerer det ikke”. Så taber alle. Hverken de svenske elever, de indvandrerbørn som oprigtigt gerne vil lære og være en del af Sverige eller “de vilde” får en udbytterig skolegang.

 

Den erfaring levner ikke meget håb for klasser med halvt etnisk vestlige børn, og halvt etnisk ikke vestlige muslimske børn. Hvor langt man skal ned, er der indicier for i de sociale boligområder.

 

Hvor går grænsen ?

Når etniske danskere fra disse områder er blevet spurgt om, hvornår det begyndte at gå galt, så tyder meget på, at den kritiske mængde er omtrent en fjerdedel.

Læs også
Danmark har fået en ny stormoské – Den Korte Avis har været på besøg

 

Når indvandrere fra ikke-vestlige muslimske lande bliver flere end 25 %, så bliver området tiltagende utrygt og ødelagt. Når der er færre end det, så indordner de sig kulturen i det lande, de lever i, sådan at man kan leve nogenlunde fredeligt side om side.

 

Overskrides grænsen, så eskalerer klanadfærden blandt indvandrerne. Og deres religiøse betingede opposition til ikke-muslimer tiltager. Ud fra den erfaring kunne man antage, at heller ikke en skoleklasse kan rumme mere, end højst en ud af fire?

 

Overskrides den kritiske mængde bryder alt sammen alle steder

Meget tyder således på, at uanset om det drejer sig om skoleklasser, boligområder eller sundhedsvæsnet, så er der en hårfin grænse – en kritisk mængde for – hvornår minoriteten begynder at ødelægge det for majoriteten. Overskrides den grænse, så ødelægges det for alle i klassen, i boligområdet – for alle i samfundet.

 

Derfor er befolkningens sammensætning helt afgørende for Danmark og Vestens fremtid.

 

Hvis de europæiske befolkningers sammensætning -demografien – fortsætter med at ændre sig, så er det svært at stille noget op. Når antallet af muslimer overstiger en vis grænse, bliver integrationen håbløs. Meget lig Michaels skoleklasse. Så smuldrer vores egen kultur og Danmark og Vesten bliver mere muslimsk.

 

Læs også
Der er næsten 200.000 flere personer i Danmark med indvandrerbaggrund, end hidtil oplyst – tredje generation er ikke talt med
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…