Kristian Thulesen Dahl trækker et opsigtsvækkende kort mod Lars Løkke i kampen om udlændingepolitikken

Foto: Privat

I de forhandlinger mellem de blå partier, der brød sammen efter nytår, spillede udlændingepolitikken en afgørende rolle.

 

Dansk Folkeparti rejste specielt to krav:

 

Det skal sikres, at flygtninge på midlertidig beskyttelse (’krigsflygtninge’) vender tilbage til deres hjemland, så snart der er fred.

 

Indtil da skal det gøres sværere for disse flygtninge at opnå familiesammenføring. I dag kan der ske sammenføring efter tre år. Den tidsfrist ønsker DF udvidet til fem år.

 

Men der kom aldrig noget resultat ud af disse forhandlinger. Løkke afbrød dem, inden de for alvor kom i omdrejninger.

 

Embedsmændenes rolle

Det stod dog klart, at der var store problemer med at enes om familiesammenføringer.

 

Embedsmændene mente tilsyneladende, at Dansk Folkepartis forslag om fem års ventetid strider mod konventionerne.

 

I det hele taget gav de indtryk af, at det var svært at gennemføre nye stramninger i flygtninges familiesammenføringer. Dansk Folkeparti protesterede kraftigt – uden synligt resultat.

 

Men tirsdag trak Kristian Thulesen Dahl et opsigtsvækkende kort mod Lars Løkke i denne debat. Det skete under Folketingets spørgetime med statsministeren.

 

Tyskland

Læs også
Bliver en vis Annegret Kramp-Karrenbauer – også kaldt AKK – Tysklands næste kansler?

DF-formanden henviste til de forhandlinger, der føres i Tyskland om at danne en regering af konservative (CDU/CSU) og socialdemokrater (SPD). Denne regering går under forkortelsen GroKo.

 

Sonderinger mellem de to parter har ført til en aftale, der skal blive til et regulært regeringsprogram, hvis der gives grønt lys.

 

Et af de store stridspunkter har netop været familiesammenføringer for flygtninge med midlertidig beskyttelse.

 

Disse familiesammenføringer har gennem nogen tid været udskudt på ubestemt tid.

 

Det har SPD været meget utilfreds med. Man har krævet, at der igen blev åbnet mulighed for familiesammenføringerne.

 

Den konservative union af CDU og CSU var afvisende. Men man endte med at gå med på det, hvis omfanget af familiesammenføringerne blev kraftigt begrænset.

 

Læs også
Afrikaner fik afvist sin asylansøgning, men han blev ikke udvist – det fik frygtelige konsekvenser for en 9-årig pige

Så nu er parterne blevet enige om en lav grænse for, hvor mange mennesker der kan familiesammenføres:  højst 1.000 om måneden.

 

Ingen indvendinger

Hvis man omregner dette til danske befolkningstal, svarer det til, at højst cirka 70 mennesker kan sammenføres om måneden.

 

Tilsyneladende har tyske embedsmænd ikke haft indvendinger mod dette. Det fik Thulesen Dahl til at spørge Løkke:

 

Hvis tyskerne kan stramme så kraftigt uden at overskride konventionerne, hvorfor kan vi så ikke gøre noget tilsvarende ifølge de danske embedsmænd?

 

Løkke var tydeligvis ikke bekendt med problemstillingen. Men det bliver interessant at høre, hvad han svarer, når han er klar.

 

Dynamitstang

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Thulesen Dahl kunne for den sags skyld også have spurgt, hvorfor Danmark ikke bare kan udskyde disse flygtninges familiesammenføringer, sådan som man gjorde i Tyskland.

 

Det korte af det lange er følgende:

 

Den tyske udvikling tyder på, at der er langt større spillerum for at begrænse de midlertidige flygtninges familiesammenføringer, end de danske embedsmænd har givet indtryk af.

 

Kristian Thulesen Dahl har smidt en dynamitstang ind i de livløse forhandlinger mellem de blå partier. Lars Løkkes svar vil vise, om det sætter fut i dem eller afliver dem helt.

 

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article172508263/Welche-Nachbesserungen-die-SPD-fordert.html

 

https://www.welt.de/vermischtes/article172516030/hart-aber-fair-Verkaufen-Sie-die-Leute-nicht-fuer-dumm-TV-Kritik.html

 

Læs også
Løkke holdt mærkeligt pressemøde om SV-samarbejde – nu har han udløst voldsomt opgør blandt sine egne

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article172408761/Union-und-SPD-wollen-Fluechtlingspolitik-verschaerfen.html

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…