Jorden bliver ikke større – der er ikke plads til flere mennesker!

Verdens politiske ledere har ikke forstået, hvor alvorlig klimaudviklingen er.

 

Det er blandt andet dybt alvorligt med havvandet, der optager 60% mere energi end antaget, hvilket kan resultere i en temperaturstigning på 2 grader C og føre til større havstigning (Ing. 1.11.18). Det bliver slemt for det lavtliggende Danmark!

 

Verden står overfor en klimakatastrofe, og overbefolkning er hovedårsagen. Hvis man ikke gør noget for at stoppe befolkningstilvæksten med familieplanlægning, vil man ikke kunne stoppe den globale opvarmning. Flere mennesker forbruger, forurener og udleder mere CO2.

 

Tanzanias befolkning fra 10 til 137 millioner

I september kæntrede en færge på Victoriasøen i Tanzania, og cirka 200 mennesker druknede tæt på land. Færgen var beregnet til 100 personer, men der var cirka 400 ombord samt en last med majs og cement. Færgen tippede tæt på land, da passagererne løb til landsiden for at se ankomsten, hvorefter båden tippede. Lignende ulykker er før sket på Victoriasøen med for mange mennesker på en båd!

 

Tanzanias befolkning er steget fra 10 millioner i 1961 steget til cirka 55 millioner mennesker i dag med en prognose på 137 millioner mennesker i 2050.

 

Præsident John Magufuli holdt en tale i september, hvor han udtalte, at der ikke er grund til fødselskontrol, da landet er rigt nok til at brødføde alle.

 

Han talte om Europa, hvor man føder færre børn men ønsker mere arbejdskraft. I 2016 rejste over 600.000 emigranter fra Tanzania til Europa og flere vil emigrere, hvis befolkningen fortsætter med at øges.

 

Den tyrkiske præsident Erdogan, der har omdannet det sekulære Tyrkiet fra Atatürks dage til et mere islamisk land, anbefaler tyrkiske kvinder overalt – og måske især i udlandet – til at føde 5 i stedet for 3 børn. Det er en måde til at styrke et religiøst overherredømme.

 

Det kan undre, hvis moderne tyrkiske kvinder i sekulære lande vil følge hans opfordring. I vestlige lande vil man selv bestemme antallet af børn, men i religiøse lande kan kvinder ikke altid selv få lov til at bestemme.

 

Jorden er som en båd, der er blevet overfyldt og er ved at synke. Jorden var bæredygtig i 1950 med 2,5 milliarder mennesker. Nu er vi over 3 gange så mange og nærmer os 8 milliarder med en prognose på 9-10 milliarder mennesker i 2050.

Læs også
Alle vore miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker (David Attenborough, 1926-)

 

Vi lever på en jord, der ikke kan øge sin størrelse med en befolkning, der årligt øger befolkningstallet med cirka 80 millioner flere mennesker, der blandt andet overtager pladsen fra de vilde dyr, der forsvinder. Når skovenes træer forsvinder, er der ikke plads til biodiversitet.  

 

Mange af verdens skove ryddes på grund af overbefolkning, og fordi der skal dyrkes palmeolie og andet, der kan bruges i industrien, og ikke mindst fældes mange træer til at blive afbrændt som træpiller og flis i blandt andet danske kraftværker, hvor man kalder biomassen for vedvarende og ren energi, selvom brænde er 150% værre end kul. Danmark er med til at rydde verdens skove!

 

Jamen, vi skal jo have flere børn til at passe de flere gamle? Men de flere børn bliver også engang gamle, og så skal der fødes endnu flere børn, som også bliver gamle!

 

Den engelske naturalist David Attenborough mener, at det kun er gale mennesker og økonomer, der tror på ubegrænset vækst på en begrænset jord. Danmark og EU er overbefolket, men vi ønsker mere arbejdskraft!

 

Der er trængsel overalt, på vejene stiger bilismen, og udledningen af CO2 stiger trods løfter om det modsatte. Som Uffe Elbæk siger om sine flyrejser: Jeg kompenserer bare ved at betale CO2 afgift.

 

Verdens ledere ved godt, at overbefolkning er årsag til de fleste af verdens problemer, men selv i Danmark, som ville være bæredygtig med 4 men nu har næsten 6 millioner mennesker, ønskes flere børn til at klare de demografiske udfordringer.

Læs også
Valget bliver et klimavalg, men det vigtigste – befolkningstilvæksten – glemmes!

 

Man kunne indføre en socialtjeneste, hvor unge mennesker midt i deres fjumreår eller fritid kunne aftjene 3 måneder social værnepligt til at aflaste på plejehjem og andre steder, hvor der mangler varme hænder!

 

Med præsidenter i Tanzania, Tyrkiet og mange andre lande samt et EU, der lukker øjnene for overbefolkningens påvirkning af klimaet, slukkes håbet om at kunne bremse en global opvarmning!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…