Danmark er med til at rydde verdens skove, som brændes af som biobrændsel!

Efter COP21 i Paris i 2015, hvor politikerne gav løfter om at reducere udledningen af CO2, fik de travlt med at indfri løfterne og omdøbte importerede træpiller til klimavenlig bioenergi som backup til sol og vind. Biobrændsel er hverken klimavenlig eller bæredygtig, da man ikke planter lige så mange nye træer, og desuden tager de år om at vokse op. Træet er ofte fugtigt og skal tørre, hvilket også kræver energi (PFPI, Partnership For Policy Integrity), og nogle skibslaster (fx fra Ghana) skal afgasses for giftslanger. Transporten foregår med dieseldrevne skibe og lastbiler!

 

Vi er ved at rydde verdens skove, som omdannes til træpiller og flis og afskibes fra bl.a. Ghana, Brasilien eller Indonesien til andre lande inkl. Danmark for at brænde i kraftværkerne. The Guardian (14.12.17): EU må ikke brænde verdens skove af som ’vedvarende energi’.        

 

Der er i dag kun ca. 3 trillioner træer tilbage i verden, og mange af dem bliver også fældet (Will Dunham, Reuters 2.9.15). Der er i dag færre træer i verden end på noget andet tidspunkt i vor civilisations historie. Videnskabsfolk fra universiteter som Yale, Stanford, Princeton og mange andre advarer mod denne alarmerende udvikling med rydning af skove. Mennesket er ansvarligt for en udvikling, der skader jorden og klimaet. (The Guardian 14.12.17).

 

Den grønne omstilling er et svindelnummer og mere sort end grøn. Danmark er med til at skabe en klimakatastrofe ved at bruge en statsstøttet vedvarende energi, der for ca. 70% vedkommende består af biobrændsel, som mest kommer fra levende træer i naturen! Iflg. NASA Earth Observatory og Building Green 20.11.17 bliver 90% af de fældede træer brugt som biobrændsel i kraftværker, og siden 2000 er der sket en stigning på 1500% i energi fra importeret træ. Int. Chef i Verdens Skove, Jakob Kronik: Det er tvivlsomt, om energiproduktionen reelt er klimavenlig og CO2 neutral.

 

Vi har intet lært af historien. I 1850 ryddede man mange skove for at bruge træet til brændsel og andet – men så gik man over til kul, som kunne erstatte træerne. I dag er vi igen ved at rydde verdens skove for at bruge dem til det stigende behov for energi – fordi verdens endnu flere mennesker har brug for mere energi – og fordi brug af ny teknologi kræver mere energi.

 

Danmark er gået foran med import af biobrændsel – i et omfang som Fyn og Sjælland af træer, der bliver skovet hvert år, så danskerne kan få energi nok. (M. Bredsdorff, Ingeniøren 21.8.18). Hvis biobrændslet kom fra danske træer, ville Danmark blive totalt ryddet for træer i løbet af 4-5 år.

 

Danmark vil gerne være rollemodel for den grønne omstilling, men hvis alle lande kopierede modellen, ville alle træer i verden hurtigt forsvinde til skade for mennesker, dyr og planter (M. Bredsdorff, Ingeniøren 21.8.18). Kraftværkerne skulle fra 2016 dokumentere for biobrændslets bæredygtighed, men kontrollen er ikke god, og det er en profitabel affære. Staten gav i 2016 ca. 6 mia. kr. i afgiftsfritagelse for importeret biobrændsel, og kraftværkerne fik 650 mio. kr. i støtte for at producere strøm af det importerede træ (M. Bredsdorff, Ingeniøren 15.8.18).

 

Dansk Energi og Dong Energy har investeret i ombygning af de danske kulkraftværker, så de kan fyre med træpiller. Amagerværket er også indblandet, da der ikke er nok affald, så der suppleres med 1 mio. ton importeret træflis om året (Ing. 21.8.18). Politikerne bør stå til ansvar for at rydde så mange skove, hvilket øger en global opvarmning. Dette svindelnummer med den grønne omstilling, som fjerner de levende træer, er ødelæggende for klimaet og en forbrydelse mod menneskeheden!

 

Denne artikel omfatter kun biobrændsel fra træ og ikke affald o.a., som omdannes til fx biogas.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…