Asger Aamund: Intet behov for FN-migrantaftale – en myte, at EU har brug for migranter fra Afrika

Inden Danmark om få dage underskriver FN-migrantpagten kan man i medierne nu læse et stigende antal kompetente protester mod traktaten, der jo overhovedet ikke beskæftiger sig med årsagen til migrantstrømmen, nemlig at de vandrende folkemasser kommer fra kleptokratier og diktaturstater, der udbytter og udplyndrer befolkningen, som til gengæld producerer et stort antal børn, der vokser op uden chance for uddannelse og beskæftigelse.

 

Græsrødder, diplomater og embedsværket i maskinrummene hos FN og EU har i fællesskab skabt en myte, en legende og nu en vedtaget sandhed, at EU har stærkt behov for migranter fra Afrika og Mellemøsten, fordi Europas befolkning ikke kan reproducere sig selv.

 

Uden migranterne vil EU ikke kunne opretholde sin levestandard og velfærd, docerer EU-kommissionen ved enhver given lejlighed.

 

Dette er dog en vrangforestilling, der ikke stemmer med kendsgerningerne.

 

Det er vigtigt, at vi forstår og erkender, at der netop ikke er behov for masseimport af ufaglært arbejdskraft for at fastholde vækst og velstand.

 

De teknologiforstenede politikere og embedsmænd forstår ikke, at vi lever i en lang historisk udvikling, hvor stadigt færre er i stand til at producere stadigt mere.

 

Ifølge aktuelle historiske vurderinger tog det en arbejdsstyrke på 20 000 mand 20 år at opføre Keops pyramiden i Egypten. Hvis Keops pyramiden skulle genopføres i dag med moderne entreprenørmateriel og computerkraft kunne 200 mand klare opgaven på 2 år.

 

Under anden verdenskrig mistede Tyskland næsten 20 procent af sin mandlige befolkning. 7 millioner tyske mænd i den arbejdsdygtige alder var faldet på krigens slagmarker. Tyske bysamfund var skudt i grus, og landbrug og industri lå i ruiner.

 

I den bedste EU og FN ånd skulle man så have importeret 7 millioner arabere og afrikanere for at dække behovet for arbejdskraft. Det gjorde man heldigvis ikke. Problemet blev løst med ny teknologi fra USA ( Marshallhjælpen) og arbejdsomhed fra dem, der kom tilbage fra krigen. Landbruget blev mekaniseret, industrien fik nye maskiner og topmoderne udstyr, og i løbet af få år rullede strømme af folkevogne ud på vejene. Tyskland var på fode igen.

 

Vi står nu i en parallel situation, hvad uvidende politikere og medier ikke har registreret: Vi er på vej ind i en bioteknologisk og informationsteknologisk revolution, hvor netop synergien mellem biotek og IT vil revolutionere landbrug, industri, handel og service og specielt forskning og produktudvikling.

 

Dette teknologiske tigerspring vil blive forstærket af digitalisering, robotisering og automatisering, der ifølge en rapport fra tænketanken Cevea om fremtidens danske arbejdsmarked vil fjerne op til 900 000 traditionelle arbejdspladser inden for de næste 20 år.

 

Hele forudsætningen for FN-migrationspagten er således et fatamorgana uden hold i virkeligheden, og aftalens reelle formål bliver således i stedet en solidarisk forpligtelse for EU – og hermed også Danmark- til at påtage sig det økonomiske og sociale ansvar for befolkningseksplosionen i fallerede samfund i Afrika og Mellemøsten.

 

Aftalen vil derfor facilitere en aldrig ophørende folkevandring af klienter, hvis liv skal finansieres af europæiske og danske lønmodtagere, der herhjemme allerede stønner under en migrantfinansieringsbyrde på over 30 milliarder kroner årligt.

 

Danmarks velstand og velfærd kan fint bevares og udvikles uden import af migranter fra tilbagestående samfund. Tværtimod vil en fortsat import af klienter føre til forringet vækst og velstand i det danske samfund.

 

Asger Aamund

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…