Endelig kan der øjnes en positiv udvikling i forhold til demens

Vi har efterhånden vænnet os til, at stadig flere danskere bliver ramt af demens, blandt andet Alzheimers.

 

Men nu er der for første gang tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning med den udbredte og frygtede sygdom.

 

Det fremgår af en ny rapport fra Region Hovedstaden, som gengives i Berlingske.

 

Blandt borgere over 65 år i hovedstadsområdet var 3,6 procent i 2016 ramt af demens. Det er et fald i forhold til 2007, hvor de demensramte udgjorde 4,1 procent.

 

Mange lider stadig af sygdommen. I hovedstadsregionen er det 10.600. Men det er altså færre end før.

 

Den samme positive udvikling kan ses i andelen af nye demensramte.

 

I 2013 var det 1,2 procent af de ældre borgere, der fik stillet diagnosen demens. I 2015 var det faldet til 1 procent.

 

”Der er kommet lys for enden af tunnelen,” siger direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, til Berlingske.

 

Også udenlandske undersøgelser peger i retning af et fald i demenstilfældenes andel.

 

Demens og hjerte-kar-sygdomme

En demenssygdom som Alzheimers viser sig blandt andet ved, at man har svært ved at huske, at man har problemer med sproget, og at der sker ændringer i ens følelsesliv.

Læs også
Skader på hovedet øger risikoen for demens

 

Demens rammer især ældre mennesker, men også mennesker i en yngre alder kan blive ramt.

 

Der findes i dag ingen helbredelse for sygdommen. Men man kan gøre noget for at forebygge den. Også den enkelte dansker kan leve på en måde, der nedbringer risikoen for at få sygdommen.

 

De forbedrede tal kan således hænge sammen med, at man motionerer mere og får bedre kostvaner, drikkevaner og rygevaner.

 

Den slags kan modvirke hjerte-kar-sygdomme. Og vurderingen er, at disse sygdomme kan bidrage til demens.

 

Demens er fortsat et stort problem. Og selv med en sund livsstil har man ingen garanti for at undgå den.

 

Men vi må glæde os over, at det går fremad. Samtidig er tallene en opmuntring til, at vi selv gør noget for ikke at få sygdommen.

Læs også
Hvilken lokalpolitiker, vil skifte piller & medicin ud med musik, på vores plejecenter?
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…