Vand – en pengemaskine for kommunale forsyningsselskaber

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udsendte mandag den 16. oktober 2017 en pressemeddelelse om, at som følge af krav til vandselskaberne om effektiviseringer, ville danskerne spare 298 millioner kroner på vand og spildevand i 2018.

 

I betragtning af at sagesløse danskere hvert år har udgifter på mange milliarder til vand, er besparelserne tæt på at være et fornærmende slag i ansigtet på vælgerne kort før kommunalvalget den 21. november 2017.Den groteske situation kan illustreres med forholdene i erhvervsministerens egen kommune, Gentofte.

 

Prisen for vand og spildevand i Gentofte er steget med 5,25 kr./ m3 inklusiv moms i 2017. Prisen bliver dermed 61,90 kr./m3, hvor momsen udgør 12,38 kr.

 

For en parcelhusejer med et meget moderat forbrug på 120 m3 årligt, er det en samlet udgift på 7.428 kr. Det bemærkes, at vandprisen varierer meget – der er kommuner, hvor vandet er billigere, men der er også mange kommuner, hvor udgiften er væsentlig højere.

 

De stigende priser har flere årsager:

Gentofte Kommune betaler i 2017 et lavere vejafvandingsbidrag til Nordvand end i 2016, og det betyder at prisen stiger for alle med 3,52 kr. /m3. Vejafvandingsbidrag er det beløb, Gentofte Kommune betaler til Nordvand for, at regnvandet fra kommunens veje bliver transporteret i Nordvands afløbssystem. Spørgsmålet er om de reelle omkostninger i forbindelse med vejafvandingen i Gentofte konteres rigtigt? Vandmængden fra vejene tegner sig for 33 pct. af afvandingen, og en væsentlig del af udgifterne afholdes af vandforsyningen og ikke af de pågældende kommuner.

 

I 2017 er vejafvandingsbidraget i Gentofte beregnet som en procentdel af Nordvands ekstraordinært høje niveau for investeringer. Hvis vejafvandingsbidraget var beregnet efter arealet på de veje, hvorfra der afledes til kloakkerne, ville bidraget være væsentligt mindre.

 

Ejere af ejendomme i Gentofte Kommune kan efter ansøgning få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget til afløbs-systemet, hvis de etablerer faskiner m.v. I 2017 medfører disse tilbagebetalinger en prisstigning på 3,01 kr./ m3 på alt vandforbrug i kommunen.

 

Det bemærkes, at fra juli 2017 indgår Nordvand i Novafos – et nyt vandselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

 

Vandregningen i Gentofte rejser flere spørgsmål:

Hvorfor skal der betales moms af en statsafgift?

 

Læs også
Verdens ressourcer kan ikke længere dække verdens behov!

Ledningsført vand er af helt uransagelige grunde pålagt en statsafgift på 6,25 kr. pr. m3. Vand er desuden pålagt den sædvanlige moms på 25 pct. der endog beregnes af statsafgiften.

 

Hvis vandprisen skal nedsættes skal momsen ubetinget fjernes. Vandprisen skal kun indeholder elementer, der er nødvendige for håndtering af vand. Statsafgiften og drikkevandsafgiften skal ligeledes væk. De såkaldte grønne afgifter blev begrundet i at beskytte vores ressourcer af grund- og drikkevand. De aktuelle ekstreme regnmængder øger grundvandsdannelsen, og der er absolut ikke mangel på rent drikkevand.

 

Store anlægsudgifter

I mange områder er man i fuld gang med udskiftning af drikkevandsledningsnettet. Spørgsmålet er om udskiftningen af den yngre del af ledningsnettet ikke bør udsættes og erstattes af levetidsforlængende tiltag. Det må ikke glemmes, at renter og afdrag på anlægsudgifterne fuldt ud overvæltes i vandpriserne. Man må betvivle, at forsyningsselskabernes bestyrelser formår at tøjle selskabernes umådeligt anlægslystne ingeniører, som har ubegrænset kredit til rådighed.

 

Vejafvandingen

Ligesom i Gentofte kan der i en række kommuner være behov for, at de reelle omkostninger i forbindelse med vejafvandingen konteres rigtigt. Denne vandmængde tegner sig for en stor del af afvandingen, og en væsentlig del af udgifterne afholdes af vandforsyningen og ikke af de pågældende kommuner.

 

I mange kommuner gennemføres der ligesom i Gentofte ganske ambitiøse klimatilpasningsprojekter, der med separering af vandet betyder reduceret tilførsel af vand til de store rensningsanlæg. Vandforbrugerne – der jo betaler projekterne – bør også få det fulde udbytte i form af reduceret udledningsafgift til renseanlæggene.

 

Læs også
Det reneste grundvand findes ikke i byerne men på landet – alligevel bliver man ved med at skærpe kravene til landmændene

Kontrollen med vandforsyningsselskaberne

Endelig har vandforbrugerne i årevis været belastet af grønne statslige vandafgifter angiveligt for at animere til vandbesparelser. Spørgsmålet er om vandforsyningsselskaberne har tilstrækkelige incitamenter til at begrænse lækagetab og udgifter til reparation af ledningsbrud? Her er der måske behov for at kritiske vandforbrugere er mere aktive.

 

Hvad har regeringen gjort for at mindske afgifterne på vand?

Statsafgiften på ledningsført vand er på godt 1.700 mio. kr. Momsprovenuet på vand udgør omkring 2.500 mio. kr. og i 2017 vil staten dermed tjene over 4,2 mia. kr. på danskernes vandforbrug.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…