Den storkriminelle Danny Abdalla levede i sus og dus og trak myndighederne rundt ved næsen – men i går stivnede grinet …

Arkiv / Facebook

Den berygtede libaneser Danny Abdalla vejrede morgenluft.

 

Højesteret afsagde den 17. januar en dom, der fastslog, at det var i strid med reglerne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at en udenlandsk kriminel på tålt ophold dagligt skulle melde sig på Center Sandholm.

 

Nu håbede Danny Abdalla, at han kunne få glæde af den afgørelse. Han er selv på tålt ophold og har meget længe ikke overholdt sin meldepligt på Center Sandholm i Nordsjælland. Men han havde tværtimod slået sig ned i Nordjylland, hvor han efter Facebookbilleder at dømme levede et behagelige liv.

 

Men det gik ikke som han håbede.

 

I går tirsdag den 7. februar skulle han stille ved Retten i Hillerød. Her ville Nordsjællands Politi have ham idømt en fængselsstraf, efter at han som beordret har undladt at melde sig på Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland i perioden juni 2015 til oktober 2016.

 

Alt i alt drejede det sig om 505 dage i træk, hvor Danny Abdalla, der bor i Aalborg, havde undladt at melde sig.

 

Men det går ikke altid, som advokaten prædiker

Danny Abdalla er tidligere blevet idømt 30 dages fængsel for ikke at overholde meldepligten, men denne gang var hverken Danny Abdalla og hans advokat med henvisning til Højesteretsdommen i den lignende sag i tvivl om, at han ville slippe for straf.

 

”Jeg mener, at deres forhold er identiske,” sagde Abdallas forsvarer, Søren Vestergaard Hansen om sagen fra 17. januar, inden retsmødet. Med denne højesteretsdom i hånden ville han anmode om, at Danny Abdallah frifindes for at bryde udlændingeloven. (TV2)

 

Men den gik ikke for den dybt kriminelle libaneser, der to gange er blevet udvist for bestandig fra Danmark, men lever her på tålt ophold, fordi det er lykkedes for ham at overbevise myndighederne, at han vil blive slået ihjel, hvis man sender ham til Libanon.

 

Retten ved Hillerød idømte ham ifølge TV2 40 dages fængsel for ikke at overholde sin meldepligt, idet retten ikke mente, at Abdallas sag på grund af hans mange tidligere domme kunne sammenlignes med sagen fra Højesteret.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Således understregede senioranklager Susanne Kjølhede blandt andet i sin procedure, at:

 

”Tiltalte er straffet massivt. Han er straffet gentagne gange, og det er ikke for banaliteter. Han er straffet gentagne gange for grov kriminalitet, han er udvist for bestandig to gange, og han er samlet set idømt over fire års fængsel ud over de otte år i den store dom,” opsummerede Susanne Kjølhede ifølge TV2 i sin procedure.

 

Danny Abdalla: Jamen, jeg har ikke gjort noget

Den dybt kriminelle libanesiske bandeleder ville ikke finde sig i rettens afgørelse, og ankede på stedet dommen til Østre Landsret med krav om frifindelse.

 

”Hvorfor skal de bestemme, at jeg skal komme klokken ti og sove et bestemt sted? Jeg har ikke begået noget kriminelt i denne sag. Anklageren begynder at nævne alle mulige domme, der ikke har noget med sagen at gøre,” sagde Danny Abdalla ifølge TV2, da han fik muligheden for at komme med en sidste bemærkning i retten, inden dommerne trak sig tilbage for at votere.

 

Kan ikke udvises på trods af grov kriminalitet

Den berygtede 50-årige libaneser Danny Abdalla, hvis rigtige navn er Hussein Ali Abbas, flygtede til Danmark i 1989 og fik asyl efter at have disket op med en historie om, at han var på terrororganisationen Hizbollahs dødsliste.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

Årsagen skulle ifølge Danny Abdalla være, at han havde samarbejdet med den israelske efterretningstjeneste Mossad om blandt andet at snigmyrde hizbollahlederen Ragheb Harb i 1985.

 

Knap nok havde Abdalla sat sine ben på dansk grund og fået asyl, førend han en startede en kriminel karriere, der resulterede i, at han i 2003 blev idømt otte års fængsel og udvist fra Danmark for bestandig for blandt andet grov narkokriminalitet for slet ikke at tale om vold og trusler.

 

Efter at han var blevet løsladt med en udvisningsdom fortsatte han og startede blandt andet indvandrebanden Den Internationale Klub.

 

Da det er lykkedes for Danny Abdalla at overbevise myndighederne om, at han vil være i livsfare, hvis han bliver sendt retur til Libanon, hænger de danske skatteborgere takket være internationale konventioner på ham i al evighed.

 

Eller indtil han bliver så træt af at skulle melde sig hver dag og overnatte i et asylcenter, at han af sig selv forsvinder ud af landet.

 

http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-02-06-har-ignoeret-meldepligt-505-gange-og-kaemper-nu-mod-faengsel-igen

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

 

http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-02-07-bandeleder-paa-taalt-ophold-jeg-synes-ikke-jeg-skal-straffes

 

https://denkorteavis.dk/2014/danmark-til-grin-danny-abdalla-og-andre-udviste-kriminelle-lever-det-sode-liv-i-danmark-pa-skatteydernes-regning/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…