Tilbagegang i eksporten af grøn energiteknologi

Eksporten af energiteknologi nåede i 2014 højeste niveau med 78,4 mia. kr. Eksporten af energiteknologi er siden 2014 faldet, og den samlede energiteknologieksport var i 2016 på 75,6 mia. kr.

 

Tilbagegangen i eksporten af energiteknologi skal hovedsageligt forklares med udviklingen i eksporten af grøn energiteknologi, som i 2016 faldt til 43,0 mia. kr.

 

Hvad er grøn energiteknologi?

Grøn energiteknologi dækker over to grønne erhvervsområder, som er defineret af Eurostat: 1) Udnyttelse af vedvarende energi – dvs. varer og teknologier forbundet med vindkraft (onshore og offshore), omdannelse af biomasse til bioenergi, jordvarme, bølgekraft og solenergi. 2) Bedre udnyttelse af energi – dvs. varer, teknologier forbundet med elbesparende teknologier, energistyring og -lagring, grønne transportløsninger, kraftvarmeteknologi, varmepumper osv.

 

Øvrig energiteknologi

Øvrig energiteknologi omfatter primært energiteknologi knyttet til fossile brændsler, herunder offshoreteknologi og produktionsteknologi til el. Desuden indgår teknologi knyttet til distribution og transmission af el, idet el overvejende produceres med fossile brændsler. Produktionsteknologi knyttet til vedvarende energi indgår i grøn energiteknologi.

 

Det er Dansk Industri, Dansk Energi og Energistyrelsen, der har fremlagt beregningerne.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…